Uudised ja teated

21.04.2014 Nõo vald ja Nõo Reaalgümnaasium kutsuvad kõiki 10.–12. klassi gümnasiste osalema konkursil „Minu ideaalmaastik Nõo näitel“

Konkursi eesmärk on Nõo alevi keskkonna kujundamiseks nii kohalikelt kui mujalt siia õppima tulnud noortelt ideede kogumine, et nende põhjal muuta kõigile külalistele ja alevis elavatele või õppivatele inimestele ümbrus meeldivaks ja tegutsemiseks...  Loe edasi »

17.04.2014 Matkamaraton paneb matkajad proovile!
17.04.2014 Nõo Vallavolikogu aprillikuu istung toimub neljapäeval, 24.04. 2014 algusega kell 15.00 Meeri Seltsimajas
17.04.2014 Ilmus aprillikuu Nõo Valla Lehe number
14.04.2014 Kaitseliitu kuulumine on oluline

Tagasivaade Nõo Valla 75 sünnipäevale

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

14.04.14

 

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet .

Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil info@infragate.ee

Toimetaja: LIIA SIREL

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2