Uudised ja teated

22.04.2014 Nõo lasteaed Krõll kuulutab välja konkursi eripedagoogi ametikohale

Tööle asumise aeg 01.09.2014 Vajalik vastavus lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuetele: erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hilj...  Loe edasi »

22.04.2014 Elektroonikajäätmete kogumine
22.04.2014 Nõo Spordihoone info
21.04.2014 Nõo vald ja Nõo Reaalgümnaasium kutsuvad kõiki 10.–12. klassi gümnasiste osalema konkursil „Minu ideaalmaastik Nõo näitel“
17.04.2014 Matkamaraton paneb matkajad proovile!

Tagasivaade Nõo Valla 75 sünnipäevale

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

14.04.14

 

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet .

Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil info@infragate.ee

Toimetaja: LIIA SIREL

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2