Uudised ja teated

15.09.2014 Huvihariduse rahastamisest väljapoole Nõo valda

Nõo Vallavolikogu võttis 29.05.2014 vastu korra "Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda". Varem Nõo vald ei tasunud teistes omavalitsustes huviharidust omandavate noorte eest osalustasu (kohamaksumust). Nimetatud kord annab vallaval...  Loe edasi »

12.09.2014 Tõravere postkontor on perioodil 22.09-26.09 suletud
10.09.2014 Nõo põhikool pakub tööd majahoidjale
05.09.2014 Kultuurimaja ringid kutsuvad osalema!

Tule laadale!

15.09.14
Toimetaja: LIIA SIREL

Nõo Vallavalitsus avalikustab „Nõo valla eelarvestrateegia 2015-2018“ eelnõu

11.09.14

Nõo Vallavalitsus avalikustab „Nõo valla eelarvestrateegia 2015-2018" eelnõu.
Huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku kestel 01.09.2014 kuni 14.09.2014 esitada kirjalikke ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks.
Nõo valla eelarvestrateegia 2015-2018 eelnõule tehtavate ettepanekute tegemise tähtaeg loetakse saabunuks esmaspäeval, 15. septembril kella 17.00.

Ettepanekud esitada valla kantseleisse või e-postiga  pille@nvv.ee

Avalik arutelu laekunud ettepanekute arutamiseks toimub 16. septembril 2014 algusega kell 17.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213).

"Nõo valla eelarvestrateegia 2015-2018" eelnõu

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2