Nõo Vallavalitsus korraldab RAHVAKÜSITLUSE valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja  haldusüksuse  piiride muutmise kohta 23. ja 24. aprillil 2017.
Vabariigi Valitsus on teinud Nõo vallale ettepaneku ühineda ELVA vallaga, mis  moodustub Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu valla ühinemisel.

Nõo Vallavolikogu 23. märtsi 2017 otsuse nr 126 alusel küsitakse Nõo valla elanikelt  vastust kahele küsimusele:
1)      Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?
2)      Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?

Vastusevariantideks on „jah" ja „ei".

Rahvahääletus korraldatakse nii elektrooniliselt kui ka  küsitluspunktides.

Elektrooniliselt saab arvamuse anda ainult 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel Nõo valla veebilehel (aadressiga nvv.ee) avaneva lingi kaudu. Arvamuse andmiseks elektrooniliselt tuleb ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
NB! Kontrollida  varakult ID-kaardi PIN- koodide või nutirakenduste toimivust.
Vallavalitsuse määratud küsitluspunktid, kus Nõo valla elanikud (alates 16. eluaastast) saavad oma arvamuse anda vastavalt oma elukohale, on:

Küsitluspunkt nr 1, Nõo vallamajas — Nõo alevik, Aiamaa, Kolga, Järiste, Unipiha ja Voika küla
Küsitluspunkt nr 2, Nõgiaru raamatukogus —  Nõgiaru küla
Küsitluspunkt nr 3, Meeri seltsimajas  — Meeri ja Keeri küla
Küsitluspunkt nr 4, Tõravere lasteaias — Tõravere alevik
Küsitluspunkt nr 5, Vapramäe loodusmajas — Vissi küla
Küsitluspunkt nr 6, Laguja külakeskuses — Ketneri, Laguja, Sassi, Kääni ja Etsaste küla
Küsitluspunkt nr 7, Tamsa küla, Tamsa tn 2 elamu — Tamsa, Enno, Altmäe, Uuta ja Illi küla
Küsitluspunkt nr 8, Luke raamatukogus — Luke küla

Küsitluspunktid on avatud 23. ja 24. aprillil 2017 alates kella 9.00 kuni 20.00.

Kui isik ei saa oma elukohajärgses küsitluspunktis arvamust anda, võib ta  pöörduda talle sobivasse küsitluspunkti. Sel juhul kantakse tema nimi vastavasse nimekirja ja tema elukohajärgse küsitluspunkti nimekirja tehakse vastav märge.
Kui isik on andnud arvamuse elektrooniliselt ja küsitluspunktis, siis tema elektrooniliselt antud arvamus  tühistatakse.
Võimalik on taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb hiljemalt 24. aprillil kell 17.00 esitada/saata vallasekretärile või küsitluspunkti vabas vormis taotlus.
INFOT rahvaküsitluse kohta ja juhiseid e-hääletuseks saab küsida vallasekretärilt

(tel 505 6439, e-posti aadress aira@nvv.ee) või vallakantseleist (tel 745 5108 või 513 9123,  e-posti aadress vald@nvv.ee). 

Osale rahvaküsitlusel. Iga vallakodaniku arvamus on tähtis!

Uudised ja teated

Valla statistika

Rahvaarv: 4161
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1579)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2