Uudised ja teated

14.04.2014 Kaitseliitu kuulumine on oluline

Olukord meie ümber ning seda eriti idapiiril on kõvasti muutunud. Meie kodumaa ja meie enda kodude julgeolekus on tänase seisuga uus olukorras. Sündmused Ukrainas on muutmas maailma. Täna kuulub Eesti NATO-sse ja meil on tõsiselt võetav Kaitsevägi...  Loe edasi »

10.04.2014 Lõuna-Eesti abipolitseinikud kutsuvad tutvuma vabatahtliku tegevusega
10.04.2014 Avariikaevetööd Nõos ja Tõraveres
09.04.2014 Hajaasustuse programmist rahalise toetuse eraldamine
09.04.2014 Kasutatud riiete müük Lukel

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

14.04.14

 

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet .

Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil info@infragate.ee

Toimetaja: LIIA SIREL

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2