Uudised ja teated

27.02.2015 Riigikogu valimiste korraldamisest Nõo vallas

Nõo vallas töötab valimispäeval, 01. märtsil 2015 kolm valimisjaoskonda. Valimiskomisjonid ootavad valijaid valimispäeval kella 9.00-st kuni kella 20.00-ni. Nõo alevikus, Voika tn 23, Nõo raamatukogus asub jaoskond nr 1; Tõravere alevikus, Observa...  Loe edasi »

23.02.2015 Muinsuskaitseamet kutsub kõiki leidma üles tähendusega paigad, Eesti tõelised aarded ja neist meile teada andma
20.02.2015 Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuses algavad kaks põnevat õpiõhtute sarja lapsevanematele ja tervisehuvilistele
18.02.2015 Vigade parandus
18.02.2015 Pindalatoetuste taotlejad saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente deklareerida märtsi alguseni

NÕO VALLAVALITSUS viib läbi kirjaliku enampakkumise Nõo vallale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks

26.02.15

Kirjalikul enampakkumise teel soovitakse võõrandada:

  • Nõo alevikus Järve tn 2 asuva kinnistu, pindala 1070 m2, sotsiaalmaa (alaliik ühiskondlike ehitiste maa), alghinnaga 75 000 eurot. Kinnistu võõrandamisel sätestatakse ostu-müügilepingus tingimus, et kinnistu valdus antakse üle 01. juulil 2015.
  • Meeri külas asuv Koolimaa kinnistu, pindala 4,46 ha, maatulundusmaa, alghinnaga 20 000 eurot.
  • Luke külas asuv Varese tn 3 katastriüksus, tootmismaa, pindala 0,1 ha, alghinnaga 2700 eurot.
  • Luke külas asuv Preediku karjäär, mäetööstusmaa, pindala 16 335 m2, alghinnaga 4000 eurot.
  • Uuta külas asuv hoonestatud Raua kinnistu, pindala 0,27 ha, alghinnaga 12 000 eurot.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus Nõo  vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo alevik, 61601, Tartumaa, hiljemalt 25. märtsil 2015, kell 16.00. Hilinenud pakkumused saadetakse avamata tagasi.

Ümbrikule märkida kinnistu nimi, millele pakkumine tehakse.

Enampakkumine viiakse läbi 25. märtsil 2015 algusega kell 16.10 Nõo vallamajas, ruumis nr 213 käesolevas teates toodud järjekorras eraldi pakkumistena.

Osavõtutasu suuruseks on 20 € ühe objekti kohta, mis tuleb maksta vallavalitsuse raamatupidamises või kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole EE861010102020385004 SEB-pangas hiljemalt 24. märtsil 2015 kella 16-ks.

Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.

Täpsem informatsioon Nõo valla veebilehel aadressiga  www.nvv.ee

Aja objektiga tutvumiseks võib kokku leppida aadressil vald@nvv.ee või telefonil 745 5108. Samast saab küsida lisainformatsiooni.

Tamsa 2 korterelamu sarikapidu

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2