Uudised ja teated

28.07.2016 NÕO VALLAVALITSUS viib läbi kirjaliku enampakkumise Nõo vallale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks

Luke külas Tamsa tn 4 asuv korteriomand (registriosa nr 1525204), mille moodustab 623/11323 mõttelist osa kinnistust (katastriüksuse tunnus 52801:009:0746, pindala 8092 m2, sihtotstarve elamumaa) ja reaalosana korter nr 1, alghinnaga 18 000 eurot....  Loe edasi »

22.07.2016 Ragn-Sells alustab jäätmevedu 1. septembril
21.07.2016 01.08.2016 alustatakse Vapramäe silla ümberehitustöödega
20.07.2016 ”Nõo valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026” eelnõu avalik väljapanek toimub 20.07.2016 kuni 04.08.2016
20.07.2016 Teade töödest Nõo kalmistul
18.07.2016 Teade tänava sulgemisest
18.07.2016 Laguja kool aastapäev toimub 30. juulil kell 11.00

Nõo vald tähistas 25. sünnipäeva.
Vaata pilte sündmusest:

Toimetaja: LIIA SIREL

Valla statistika

Rahvaarv: 3979
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2