NÕO VALLAVALITSUS viib läbi kirjaliku enampakkumise Nõo vallale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks

16.12.14

Kirjalikul enampakkumisel müüakse:

  • Laguja külas asuvast Tuulemäe kinnistust kaks katastriüksust, üks pindalaga 18,79 ha, maatulundusmaa ja teine pindalaga 39,38 ha, maatulundusmaa, kokku alghinnaga 227 000 eurot. Katastriüksusel on kehtiv rendileping kuni 31.12.2015.
  • Nõo alevikus Järve tn 2 asuva kinnistu, pindala 1070 m2, sotsiaalmaa (alaliik ühiskondlike ehitiste maa), võõrandamiseks alghinnaga 75 000 eurot. Kinnistu võõrandamisel sätestatakse ostu-müügilepingus tingimus, et kinnistu valdus antakse üle 01. juulil 2015.
  • Nõo alevikus asuv Aleksander Lätte tn 1, pindala 1633 m2, elamumaa, alghinnaga 4000 eurot.
  • Nõo alevikus asuv Aleksander Lätte tn 3, pindala 1916 m2, elamumaa, alghinnaga 6000 eurot.
  • Meeri külas asuv Koolimaa, pindala 4,46 ha, maatulundusmaa, alghinnaga 20 000 eurot.
  • Luke külas asuv Varese tn 3, tootmismaa, pindala 0,1 ha, alghinnaga 2700 eurot.
  • Luke külas asuv kinnistu Preediku karjäär, mäetööstusmaa, pindala 16 335 m2, alghinnaga 4000 eurot.
  • Uuta külas asuv hoonestatud Raua kinnistu, elamumaa, pindala 0,27 ha, alghinnaga 12 000 eurot.
Täpsem informatsioon leitav  http://nvv.kovtp.ee/vallasvara-muuk

 

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2