Nõo alevikus asuva Martin Lipu tänava piirkonna detailplaneering

Kehtestatud 28.03.2013

Tõravere alevikus Torni tn 3, Torni tn 5 ja Torni tn 7 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 28.03.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 15. märtsi 2012 otsus nr 109 Nõo Vallavalitsuse 26. märtsi 2012 korraldusega nr 96  on kinnitatud...

Tõravere alevikus asuva Jõe-Ollise katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 24.01.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 17.05.2012 otsus nr 114 Jõe-Ollise kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang ...

Nõo alevikus Voika tn 18 ja Voika tn 18a asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 22.08.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 otsus nr 136 Eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine...