Lapsetoetuse taotlus

Lapsetoetus: 512 € makstakse välja kolmes osas- I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel. Esimene osa makstakse välja lapse sünni järgselt, kui ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi registreeritud Nõo vald. Teine osa makstakse välja lapse ühe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse üheaastaseks saamist Nõo vald. Kolmas osa makstakse välja lapse kahe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse kaheaastaseks saamist Nõo vald.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Lapse andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Palun mulle maksta lapsetoetuse

4. Toetus palun kanda

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.