Nõo alevikus Meeri tn 18 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 11. mai 2017 otsus nr 134 Eesmärk: Jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala...

Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 11. mai 2017 otsus nr 133 Eesmärk: Jagada katastriüksus kuni kuueks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeritava...

Tõravere alevikus Observatooriumi tn 14/2 asuva kinnistu detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 20. aprilli 2017 otsus nr 128. Eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning...

Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 17, detsembri 2015 otsus nr 76. Otsuse nr 76 Lisa 1 - Asukohaskeem. Otsuse nr 76 Lisa 2 - Detailplaneeringu lähteseisukohad. Eesmärk: ...

Nõo alevikus Tartu tn 3 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine: Nõo vallavolikogu 26.novembri 2015 otsus nr 75. Eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus olemasoleva hoone asemele uue kauplusehoone püstitamiseks....

Nõo vallas Voika külas asuva Voika vesiveski kinnistu detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 28. aprilli 2016 otsus nr 93 Lisa 1 - Asukohaskeem Lisa 2 - Detailplaneeringu lähteseisukohad Eesmärk: Detailplaneeringu koostamise...

Nõgiaru külas asuva Haava kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 23.10.2014

Tõravere aleviku puhkeala detailplaneering