Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 17, detsembri 2015 otsus nr 76. Otsuse nr 76 Lisa 1 - Asukohaskeem. Otsuse nr 76 Lisa 2 - Detailplaneeringu lähteseisukohad. Eesmärk: ...

Nõo alevikus Tartu tn 3 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine: Nõo vallavolikogu 26.novembri 2015 otsus nr 75. Eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus olemasoleva hoone asemele uue kauplusehoone püstitamiseks....

Nõo vallas Voika külas asuva Voika vesiveski kinnistu detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 28. aprilli 2016 otsus nr 93 Lisa 1 - Asukohaskeem Lisa 2 - Detailplaneeringu lähteseisukohad Eesmärk: Detailplaneeringu koostamise...

Nõgiaru külas asuva Haava kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 23.10.2014

Tõravere aleviku puhkeala detailplaneering