Kehtestatud 15.10.2018
Algatatud 15.07.2007
Kehtestatud 19.04.2018
Kehtestatud 05.03.2018
Kehtestatud 27.11.2017
Menetlus lõpetatud 24.11.2016

Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneering

Menetlus lõpetatud 24.11.2016

Kehtestatud 21.06.2016
Kehtestatud
Kehtestatud
Kehtestatud 23.10.2014

Nõgiaru külas asuva Haava kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 23.10.2014

Algatatud
Algatatud

Tõravere aleviku puhkeala detailplaneering

Algatatud