Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule

Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneering

Menetlus lõpetatud 24.11.2016

Nõgiaru külas asuva Haava kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 23.10.2014

Tõravere aleviku puhkeala detailplaneering