« Tagasi

Nõgiaru külas Tartu tn 13 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsus nr 31.

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja määrata ehitusõigus tootmis- või ärihoonete püstitamiseks. 

Vastu võtmine:

Nõo Vallavalitsuse korraldus 27. august 2018 nr 344

Avalikustamine:

Avalik väljapanek toimub 13.09.–26.09.2018 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik). 

Planeering:

Seletuskiri
Olemasolev olukord
Põhijoonis tehnovõrkudega
Illustreerivad vaated

Kooskõlastused:

Päästeameti kooskõlastus: Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Pjotr Vorobjov/ Kooskõlastatud nr K-PV/10, 20.07.2018.
Maanteeameti kooskõlastus

Kehtestamine:

Nõo Vallavalitsuse korraldus 15. oktoober 2018 nr 405