« Tagasi

Nõgiaru külas Tartu tn 13 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsus nr 31.

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja määrata ehitusõigus tootmis- või ärihoonete püstitamiseks.