« Tagasi

Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 11. mai 2017 otsus nr 133

Eesmärk:

Jagada katastriüksus kuni kuueks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 1,36 ha.

Vastu võtmine:

Nõo Vallavalitsuse 17. oktoobri 2017 korraldus nr 357

Avalik väljapanek:

Avalik väljapanek toimub 06.11–20.11.2017 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik). 

Kehtestamine:

Nõo Vallavalitsuse 27.novembri 2017 korraldus nr 404

Kehtestatud detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Situsatsiooniskeem
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Illustratiivjoonis

Kooskõlastused:

Muinsuskaitseamet
Päästeamet