23.10.17

Jäätmemajandus
 

Nõo vallas teostab korraldatud jäätmevedu alates 01.09.2016 Ragn-Sells AS

Ragn-Sells AS kontaktandmed:
Sepa tn 26, 51013 Tartu
Telefon: 606 0439
E-post:tartu@ragnsells.com
http://www.ragnsells.ee

Nõo valla jäätmevaldajate registri volitatud töötleja kontaktandmed:
Merike Kruuse
keskkonnaspetsialist
Voika tn 23 Nõo alevik 61601 Tartumaa
Telefon: 745 5332
E-post: merike@nvv.ee

JÄÄTMEJAAM. Nõo valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Turu tn 49 asuvasse jäätmejaama.
Täpsem info Tartu linna kodulehel.

Kontakt: Turu tn 49, Tartu linn, tel 742 1398 ja 524 1544
Lahtiolekuajad: E-R 10-18 ja L-P 10-16, riigipühadel suletud

Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse eraisikutelt vastu järgmiseid jäätmeid:

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suurjäätmed (mööbel);
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm);
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit.

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed, 0,6 €/t;
 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms) ja klaas, 48 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika);
 • tekstiil, 0,18 €/kg;
 • eterniit, 120 €/t.

JÄÄTMEPUNKT. Nõo jäätmepunktis (Nõo alevik, Voika tn 14) võetakse eraisikutelt tasuta vastu sõiduautode rehve, pakendeid, paberit ja pappi ning patareisid. Jäätmepunktis on väljas ka vastavad sildid. Palume jäätmepunkti muid jäätmeid mitte tuua. 

Õigusaktid

Toimetaja: SVEN TARTO