6.12.18

Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad töötajad


Voika 23 Nõo alevik Tartumaa
Vastuvõtu aeg
T 9.00-12.00 13.00-16.00
R 9.00-12.00

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Sotsiaalosakonna juhataja

Ene Mölter

745 5475

+372 505 6437 

ene@nvv.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Jaanika Liblik

745 5004

+372 525 8716

jaanika@nvv.ee

Hooldustöötaja

Merike Nuut

+372 525 6437 

 

Hooldustöötaja

Mari Vals

745 5475

 


Sotsiaalosakond korraldab:

  • sotsiaaltoetuste maksmist ja –teenuste osutamist;
  • eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste ja toetuste osutamist;
  • lastele ja peredele vajalike teenuste osutamist ja toetuste maksmist.
  • eestkoste seadmist;
  • sotsiaalnõustamist.