Nõo Vallavolikogu valimised 2017

27.11.17
Valimiskomisjoni teated
Hääletamissedelite ülelugemine
 
Nõo valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite ülelugemise esmaspäeval, 16. oktoobril 2017 kell 10.00 Nõo vallamajas.
 
Nõo valla valimiskomisjoni otsused

Valla valimiskomisjoni tööaja määramine   (otsus nr 2)
Asendusliikme määramine (otsus nr 3)
Valimisliidu registreerimine (otsus nr 4)
Kandidaatide registreerimine Nõo Vallavolikogu valimisteks (otsus nr 5)
 Valitud volikogu liikmete registreerimine (otsus nr 6)
Volikogu asendusliikmete registreerimine (otsus nr 7) 
Lisamandaatide registreerimine (otsus nr 8)
Nõo Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlaks tegemine (otsus nr 9)
Volikogu liikme volituste peatumine, asendusliikme määramine (otsus nr 10)

 
Nõo valla valimiskomisjoni protokollid

Protokoll nr 1 (31.07.2017) 

Protokoll nr 2  (03.08.2017)

Protokoll nr 3 (21.08.2017)

Protokoll nr 4 (08.09.2017)

Protokoll nr 5 (20.10.2017)

Protokoll nr 6 (23.10.2017)

Protokoll nr 7 (24.11.2017)

Nõo Vallavolikogu otsused

 Valimiskomisjoni moodustamine

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Volikogu liikmete arvu määramine

Nõo Vallavalitsuse korraldus

Valla valimiskomisjoni asukoha määramine