« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.03.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

 Nõo valla territooriumil võõrandatakse järgmised kinnisasjad:

1. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Tartu tn 9a kinnisasi (52801:001:0315; 1,99 ha; (M)) alghind
17 910.-, tagatisraha 1 790.-;
 2. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Toominga kinnisasi (52801:001:0319; 1,8 ha; (M)) alghind
18 000.-, tagatisraha 1 800.-;
3. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Nõo tn 38 kinnisasi (52801:001:0317; 0,57 ha; (T)) alghind 7
980.-, tagatisraha 790.-;
4. Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik Mäe tn 2 kinnisasi (52801:001:0310; 0,98 ha; (M)) alghind 15
680.-, tagatisraha 1 560.-.