« Tagasi

Turvaliselt Nõost Tartusse ja Elvasse jalgsi ning jalgrattaga

Nõo vallavalitsus kavatseb esitada Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) programmi raames rahastamistaotluse projektile „Nõo-Elva kergliiklustee". Projekti raames on kavas rajada Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee, mis saab alguse Aiamaa-Nõo kõrvalmaantee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristumiskohast ning kulgeb läbi Nõo aleviku kuni Elva linnani.

Projekti kogumaksumuseks on kalkuleeritud 1 700 000 €, mille eest projekteeritakse ning ehitatakse välja ca 12 km pikkune jalg- ja jalgrattatee ning teostatakse muud kergliiklusteega seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning tähistuste paigaldamine jms).

Praegusel hetkel on koostamisel jalg- ja jalgrattatee I etapi ehitusprojekt Nõo aleviku, Voika küla, Tõravere aleviku ja Vissi küla territooriumitel (lõigus Nõo aleviku Kalda tänav kuni valla piir Vissi külas). Nõo vallavalitsuse poolt läbi viidud riigihanke tulemusena tunnistati edukaks  Piiber Projekt OÜ pakkumus. Jalg- ja jalgrattatee projekteerimise käigus püütakse leida tee asukohale optimaalseim lahendus. Kohati võib teetrass ulatuda ka eraomandis olevatele kinnisasjadele. Nõo vallavalitsus on käimasolevatest projekteerimistöödest juba informeerinud enamike kinnisasjade omanikke, kelle maid võib projekteeritav jalg- ja jalgrattatee tõenäoliselt puudutada. Konkreetsemates küsimustes võivad lähiajal maaomanike poole pöörduda projekteerimisettevõtja (Piiber Projekt OÜ) töötajad, kes arutavad võimalikud lahendusvariandid kinnisasjade omanikega läbi. Alati võib informatsiooni saamiseks pöörduda ka Nõo vallavalitsuse poole.

II etapis asutakse 2017. aasta esimesel poolel teostama projekteerimistöid Nõo valla Järiste ja Aiamaa külades (lõigus Aiamaa-Nõo kõrvalmaantee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristmik kuni Nõo aleviku Kalda tänav) ning projekti kaastaotleja Elva linnavalitsuse poolt ka Elva linna territooriumil.

Jalg- ja jalgrattatee valmimisel luuakse kogukonnale paremad ühendusvõimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade ja vabaaja sisustamise kohtade vahel. Otseselt paraneb ühendusvõimalus umbes 10 000 inimesel.

Kuna Tartu linna võib pidada piirkonna vaieldamatuks tõmbekeskuseks, on pikemas perspektiivis plaanis ühendada planeeritav Nõo-Elva kergliiklustee ühtsesse võrku Tartu linna suunduvate kergliiklusteedega. Selleks planeerib Maanteeamet 2018. aastal Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteel Ülenurme valla Külitse aleviku ja Nõo valla Järiste küla vahelisel teelõigul kergliiklustee rajamist.

Nõo vallavalitsus