« Tagasi

Rahvaküsitluse korraldamine

Nõo Vallavalitsus otsustas 27. märtsil 2017 korraldusega nr 91 korraldada rahvaküsitluse Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta alljärgnevalt:

Määrata rahvaküsitluse läbiviimise ajaks 23. aprill 2017 ja 24. aprill 2017.
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel valla veebilehel, mille aadress on nvv.ee
Määrata küsitluspunktid, kus elanikud saavad arvamuse anda vastavalt oma elukohale:
Nõo vallamajas (Nõo alevik, Voika tn 23) — Nõo alevik, Aiamaa, Kolga, Järiste, Unipiha, Voika küla;

Nõgiaru raamatukogus (Nõgiaru küla, Nõo tn 4) —  Nõgiaru küla;

Meeri seltsimajas (Meeri küla, Kivistiku)  — Meeri ja Keeri küla;

Tõravere lasteaias Tõruke (Tõravere alevik, Observatooriumi 9a)  — Tõravere alevik;

Vapramäe loodusmajas (Vissi külas) — Vissi küla;

Laguja külakeskuses (Sassi külas) — Ketneri, Laguja, Sassi, Kääni ja Etsaste küla;

Tamsa tn 2 elamus (Tamsa külas) — Tamsa, Altmäe, Enno, Uuta ja Illi küla;

Luke raamatukogus (Luke küla, Vanajärve 2) — Luke küla.

Küsitluspunktid on avatud 23. aprillil 2017 ja 24. aprillil 2017 ajavahemikul kell 9.00 kuni 20.00

Isikutel võimaldatakse anda oma arvamus küsitluspunktis, mis ei ole tema elukohajärgne,  seejuures korraldab komisjon vastava märke  tegemise nimekirjades. 
 

Juhised rahvaküsitlusel osalemiseks

RAHVAKÜSITLUS Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja  haldusüksuse  piiride muutmise kohta toimub 23. ja 24. aprillil 2017.

Vabariigi Valitsus on teinud Nõo vallale ettepaneku ühineda ELVA vallaga, mis  moodustub Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu valla ühinemisel.

Nõo Vallavolikogu 23. märtsi 2017 otsuse nr 126 alusel küsitakse Nõo valla elanikelt  vastust kahele küsimusele:
1)      Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?
2)      Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?

Vastusevariantideks on „jah" ja „ei".

Rahvahääletus korraldatakse nii elektrooniliselt kui ka  küsitluspunktides.

Elektrooniliselt saab arvamuse anda ainult 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel Nõo valla veebilehel (aadressiga nvv.ee) avaneva lingi kaudu. Arvamuse andmiseks elektrooniliselt tuleb ennast identifitseerida ID- kaardi või mobiil-ID-ga.

NB! Kontrollida  varakult ID-kaardi PIN- koodide või nutirakenduste toimivust.

Küsitluspunktid on avatud 23. ja 24. aprillil alates kella 9.00 kuni 20.00.

Küsitluspunktide piirkonnad on määratud vallavalitsuse korraldusega. Kui isik ei saa oma elukohajärgses küsitluspunktis arvamust anda, võib ta  pöörduda talle sobivasse küsitluspunkti. Sel juhul kantakse tema nimi vastavasse nimekirja ja tema elukohajärgse küsitluspunkti nimekirja tehakse vastav märge.

Kui isik on andnud arvamuse elektrooniliselt ja küsitluspunktis, siis tema elektrooniliselt antud arvamus  tühistatakse.

Võimalik on taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb hiljemalt 24. aprillil kell 17.00 esitada/saata vallasekretärile või küsitluspunkti vabas vormis taotlus.

INFOT rahvaküsitluse kohta ja juhiseid e-hääletuseks saab küsida vallasekretärilt

(tel 505 6439, e-posti aadress aira@nvv.ee) või vallakantseleist (tel 745 5108 või 513 9123,  e-posti aadress vald@nvv.ee).