« Tagasi

Valdav enamus Nõo valla kodanikest on sundliitumise vastu

Rahvaküsitluse esialgsed tulemused Nõo vallas.

Küsitletavate nimekirja oli kantud 3385 inimest, kellest avaldas oma arvamuse nii hääletuspunktides kui elektrooniliselt 2048 inimest, ehk 60,5%.

Küsimusele: Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga  uue haldusüksuse moodustamiseks?
vastas jaatavalt 103 inimest
vastas eitavalt 1811 inimest

Küsimusele: Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?
vastas jaatavalt 1946 inimest
vastas eitavalt 91 inimest

Täname kõiki rahvaküsitlusel oma arvamuse andnud vallakodanike.

Vallavalitsus kontrollib tulemused ja edastab volikogule kinnitamiseks.