« Tagasi

Eelläbirääkimistega pakkumine rohumaa rendile andmiseks

Nõo Vallavalitsus viib läbi eelläbirääkimistega pakkumise Nõo vallale kuuluva Nõo alevikus asuva Karulombi maaüksuse rohumaa rendile andmiseks. Rendile antav täpne ala on toodud plaanil.

Rohumaa antakse rendile viieks kuni kümneks aastaks  alghinnaga 20 € aastas. Rentnikul on maa sihtotstarbelise kasutamise kohustus – rohumaal iga aastane heintaimede niitmine ja vajadusel kogumine, sealhulgas võsastumise vältimine.

Eelläbirääkimistega pakkumisel osalemise taotlus esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. mai 2017 kell 9.00 meilile vald@nvv.ee

Pakkumine peab sisaldama lisaks pakkuja andmetele aastast rendi hinda eurodes ja rendi aega aastates.

Pilt 1

Pilt 2