« Tagasi

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vissi külla

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahastada AS Emajõe Veevärk ja Nõo valla koostöös esitatud Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekti. Projekt hõlmab Vissi külas Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres olevat endist suvilapiirkonda (Hommiku, Lõuna, Õhtu ja Videviku tänavad, Vahe tee ning Trulli, Nõlvaku, Mehiste ja Vissi väikekohad). Projekti eesmärgiks on tagada elanikele ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimalused ning põhjavee ja pinnaveekogude (Vissi järv, Viisijaagu järv jt) reostamise vähenemine. Rajatav ühisveevärk ja -kanalisatsioon parandab umbes 230 inimese olmemuresid. Käesoleval aastal alustatakse projekteerimisega ja järgmisse aastasse jääb ehitus.

Täiendav informatsioon:

Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja
7455332, sven@nvv.ee