« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

 

1. Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017 – 31.12.2018 tutvustamine.

(E. Hänilane)

2. „Noorsootöö seaduse" § 15² lõikest 1 tulenevate ülesannete delegeerimine Nõo Vallavalitusele. (A. Laul)

3. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Mosina saun). (A. Laul)

4. Eelarvekomisjoni liikme M. Saar´e komisjoni koosseisust välja arvamine. (A. Laul)

5. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine. (R. Sangernebo)

6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule. (R. Sangernebo)   

7. Nõo valla eelarvestrateegia 2018 - 2021 eelnõu tutvustamine. (P. Sügis)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse  informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.