« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril 2017 algusega kell 16.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Vallavanema valimine.

2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine.

3. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine.

4. Vallavalitsuse informatsioon.

5. Kohalalgatatud küsimused.