« Tagasi

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 06.11.2017 – 27.12.2017

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul:

  • kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil;
  • kes omab kinnistut (sh. korteriomand) Nõo vallas;
  • kellel on eluruumi omaniku nõusolek.


Igale isikule, kes registreerib end  ajavahemikus 06.11.2017 - 27.12.2017 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2018 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht  seisuga 1. jaanuar 2018 rahvastikuregistri andmete
kohaselt  on Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300) eurost ühekordset toetust.
Loosimise korraldab ja vastutava komisjoni nimetab Nõo Vallavalitsus.

Toetus makstakse välja hiljemalt 2018. aasta veebruarikuus.