« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. novembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras: 

1. Revisjonikomisjoni moodustamine.

2. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.

3. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.

3.1. Eelarvekomisjoni esimees;

3.2. Arengu- ja planeeringukomisjoni esimees;

3.3. Majanduskomisjoni esimees;

3.4. Vallaelukomisjoni esimees.

4. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.

5. Nõo Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Muusikakooli hoolekogusse.

6. Nõo Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Põhikooli hoolekogusse.

7. Esindaja ja tema asendaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmete üldkoosolekule - Omavalitsuste Päevale.

8. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine.

9. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

10. Ülevaate andmine valla üürikorterite seisukorrast. (L. Toru)

11. Vallavalitsuse informatsioon.

12. Kohalalgatatud küsimused.