« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

2. Määruse „„Nõo valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026" kinnitamine" muutmine. (S. Tarto)

3. Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord. (A. Laul)

4. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. (P. Sügis)

5. Enampakkumise korraldamine (Meeri külas Mõisa tee 5 korterid 3 ja 6). (A. Laul)

6. Riigile kuuluvate kinnisasjade otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine. (L. Toru, P. Raig)

6.1. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Lao tn 1b kinnisasi;

6.2. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tn 1 kinnisasi;

6.3. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tn 3 kinnisasi.

7. Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Nõgiaru Külaseltsi kasuks (end. Nõgiaru saun).
(L. Toru; R. Sangernebo)

8. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. (M. Raudsaar)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

10. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

NÕO VALLA 2018. AASTA KOONDEELARVE (lisa 1)

NÕO VALLA 2018. AASTA EELARVE (lisa 2)

Seletuskiri Nõo valla 2018. aasta eelarve juurde  '

Õigusaktide eelnõud