« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

 

1. Tõravere lasteaed Tõruke põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul)

2. Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda. (J. Järveoja, A. Laul)

3. Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine. (R. Sangernebo, P. Sügis)

4. Kinnistute (Aasa tn ja Sügaoru tn transpordimaa) omandamine. (R. Sangernebo)

5. Kinnistuosa (Nõgiaru, Nõo tn 4) võõrandamine (otsustuse korras). (R. Sangernebo)

6. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (informatsioon ja arutelu). (P. Sügis, R. Sangernebo)

7. Ülevaade Nõo Põhikooli hoolekogu tegevusest. (T. Merisalu)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Kinnistute omandamine

Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine 

Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda

Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 8 „Tõravere lasteaia Tõruke põhimääruse kinnitamine" muutmine