« Tagasi

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev toimub 13. märtsil kell 16-18 Nõo vallamaja saalis

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on 2018. aastal projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimub TAS-i infopäev

13. märtsil kell 16-18 Nõo vallamaja saalis (Voika 23 Nõo alevik)

Infopäeva raames soovime:

  • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,
  • tutvustada TASi arendustegevusi,
  • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,
  • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, Nõo vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele.
Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke,  regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.

Tartumaa Arendusseltsi strateegia ja meetmetega saab tutvuda kodulehel www.tas.ee