« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Luke lasteaed Segasumma põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul)

2. Nõgiaru lasteaia põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul)

3. „Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord" muutmine. (A. Laul)

4. Ülevaade Nõo Muusikakooli hoolekogu tegevusest. (P. Randala)

5. Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Muusikakooli hoolekogusse. (M. Raig)

6. Põhimaantee nr 3 Külitse-Nõo lõigul Maanteeameti tellimusel  koostatavate 2+2 maantee eskiislahendite tutvustamine. (R. Sangernebo)

7. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

8. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD