« Tagasi

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Nõo Põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Kandidaadilt eeldame:

vastavust Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;

teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;

koostöötahet ja meeskonnajuhtimise oskust;

analüüsi- ja planeerimisoskust;

vastutustundlikkust, korrektsust ja täpsust;

väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust.

Kasuks tuleb:

töökogemus haridusvaldkonnas;

hea arvuti kasutamise oskus.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

kirjalik avaldus ja CV;

visioon kooli arengust (max à 4 lehel);

kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Eeldatav tööleasumise aeg 15. august 2018.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 28. juunil 2018 e-posti aadressile vald@nvv.ee või saata Nõo vallavalitsuse aadressile Voika 23, Nõo alevik 61601, Tartumaa.

Konkursil osalevad kandidaadid, kelle avaldus laekub tähtaegselt.