« Tagasi

Nõo Veskijärve supluskoht

Kuumal suvepäeval on võimalik käia Nõo Veskijärve ääres asuvas ametlikus supluskohas. Käesoleval aastal on Terviseamet kontrollinud Nõo Veskijärve suplusvee kvaliteeti kolmel korral. Sarnaselt varasematele aastatele on ka käesoleval aastal vesi vastanud nõuetele. Veeproovide tulemustega on võimalik tutvuda Tervisekaitseameti kodulehel. Ametliku supluskohaga ei kaasne rannavalvet, seepärast palume endiselt olla tähelepanelik ja oma võimeid mitte üle hinnata. Suplushooajal on suplusala tähistatud poidega.
Samas tuletame meelde, et loomapidajal on jätkuvalt keelatud viibida koera ja/või kassiga muuhulgas ka rannas ning ujutada või pesta koera ja/või kassi avalikes veekogudes välja arvatud vetelpäästekoerad ja koerad vetelpääste väljaõppel.

Nõo Veskijärve suplusvee analüüside tulemused

Täiendav informatsioon supluskohtade kohta Tervisekaitseameti kodulehelt