« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. septembril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja istungite ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 vastuvõtmine. (M. Raudsaar)

2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul)

3. Vallavara võõrandamine otsustuse korras (Meeri külas Mõisa tee 2 korter nr 15).

(A. Laul)

4. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine vallavalitsusele. (P. Raig)

5. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

6. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 

Ülesannete lahendamise delegeerimine Nõo Vallavalitsusele