« Tagasi

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania.

Kampaania toimub ajavahemikul 01.11.2018 – 18.12.2018.

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul:

1) kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil;

2) kes omab kinnistut (sh. korteriomand) Nõo vallas;

3) kellel on eluruumi omaniku nõusolek.

Igale isikule, kes registreerib end  ajavahemikus 01.11.2018 - 18.12.2018 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2018 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2019 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2019 rahvastikuregistri andmete
kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300) eurost ühekordset toetust.

Toetus makstakse välja hiljemalt 2019. aasta veebruarikuul.