« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub reedel, 23. novembril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja istungite ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määruse nr 61 „Nõo valla eelarve koostamise,  täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine. (P. Sügis)

2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

(R. Sangernebo)

3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.