« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 raamatukogu ruumides vallamaja I korrusel.

Istungi päevakorras:

1. „Tartumaa arengustrateegia 2040" heakskiitmine. (R. Sangernebo)

2. Nõo valla 2019. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Nõo vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgaastmestiku kinnitamine. (A. Laul)

4. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

(R. Sangernebo)

5. Nõo vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine. (R. Sangernebo)

6. Jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine (Riigikogu valimiste korraldamiseks). (A. Laul)

7. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

 EELNÕUD

Seletuskiri päevakorrapunkt nr 6 juurde