« Tagasi

Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 eelnõu avalik väljapanek ning avalik arutelu

AS Emajõe Veevärk koostöös Nõo vallavalitsusega on koostanud Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030. Arengukavas on toodud olemasoleva olukorra kirjeldus ning arengukava ühisveevägi ja -kanalisatsiooni objektide kaupa, lisaks on koostatud finantsanalüüs. Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 lähtub Nõo valla arengukava 2037 ja Nõo valla eelarvestrateegia 2019-2022 põhialustest.

Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 eelnõu avaliku väljapaneku toimub 06. veebruar kuni 20. veebruar 2019 Nõo valla kodulehel.

Täiendus- ja parandusettepanekuid eelnõule saab esitada sama aja jooksul kirjalikult Nõo Vallavalitsusele aadressil Voika 23 Nõo alevik Tartumaa või meiliaadressile vald@nvv.ee.

Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 eelnõu avalik arutelu toimub 27. veebruaril kell 15.00 Nõo alevikus Voika tn 23 vallamaja I korrusel raamatukogu ruumides.

Täiendavat informatsiooni saab Nõo Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest telefonil 7455332 või e-posti teel sven@nvv.ee

Nõo valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Lisad