Nõo lasteaed Krõll pakub tööd tervishoiutöötajale


Nõo parki rajatakse välisvalgustus

Septembris sõlmis Nõo vallavalitsus hankel soodsaima pakkumuse teinud Eltel Networks ASiga lepingu Nõo alevikus Muusikakooli kõrval asuvasse Nõo parki (Tartu tn 14a) välisvalgustuse rajamiseks. Novembris lõppevate tööde käigus rajatakse kogu pargi teedevõrgu valgustamiseks tänapäevane valgustus. Palume mõistvat suhtumist võimalike tööde käigus tekkivate ebameeldivuste pärast.

Lisainformatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest sven@nvv.ee või 505 1067


Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Nõo Vallavalitsuse 25.09.2017 korraldusega nr 329 lõpetati omaniku soovil Luke külas asuva Ojaotsa kinnistu detailplaneeringu koostamine. 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe oktoobrikuu number

AS Nõo Lihatööstus valiti Tartumaa 2016. aasta parimaks tööandjaks

Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule. Maakonna parimaid ettevõtteid valitakse tänavu juba kolmandat korda.

Hindamise aluseks on osaliselt kandidaadi möödunud aasta tegevus ja osaliselt eelmise aasta majandusaastaaruanne. Konkursi käigus selgitati välja tublimad ettevõtted kolmes kategoorias:

·         Tartumaa edendaja 2016 auväärse tiitli sai seekord Enics Eesti AS, Lõuna-Eesti suurim erakapitalil põhinev tööandja, kes avas käesoleval kuul tehasehoone laienduse, millega nende tootmispind kasvas ca kolmandiku võrra suuremaks.

·         Tartumaa parim tööandja 2016  tiitli on auga välja teeninud Nõo Lihatööstus AS - Eesti vanim ja suurim Eesti kapitalil põhinev lihatootja, mis tähistas käesoleval aastal oma 25-ndat sünnipäeva.

·         Edukaim alustaja sihtasutuse Tartu Ärinõuandla toel 2016 on Vinyl Plant OÜ, mis on üks vähestest vinüülist heliplaatide tootja terves Põhja- ja Ida-Euroopas.

Ettevõtjad saavad tunnustuse kätte linnapea Urmas Klaasilt ja maavanem Reno Laidrelt homme, 28. septembril toimuval linna ja maakonna ettevõtete  pidulikul auhinna-galal.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengufond.

Varasemate konkursside info leitav Tartu Ärinõuandla kodulehelt http://www.tartu.ee/arinouandla/tartumaa-ettevotete-tunnustamine

Kontakt: Elo Spoolstra, Tartu Ärinõuandla, elo@tartu.bas.ee, tel 511 3932


Nõo laulustuudio jätkab tegevust oktoobrikuust


Nõo Veskijärve silla remont

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimub Nõo Veskijärve silla remont. Remondi käigus vahetatakse välja Veskijärve ääres vallamaja poolse silla käsipuud ja käiguosa puitdetailid. Seoses remondiga on mõned päevad sild suletud. Eeldatavalt saavad tööd valmis oktoobri esimeses pooles. Sild avatakse kasutamiseks esimesel võimalusel.

Lisainformatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest sven@nvv.ee või 505 1067

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil

Nõo Vallavalitsuse 25. septembri 2017 korraldusega nr 336 on välja kuulutatud hange talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil.

Talihooldustöödeks on Nõo vald jagatud kuueks piirkonnaks, mis on näha lisatud valla kaardilt. Teede täpsemad asukohad piirkondades on esitatud eraldi kaartidel piirkondade kaupa.
1. piirkond on Nõo alevik ja Viinamärdi paisjärve ümbrus- teede pikkus ~21 km;
2. piirkond on valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (v.a. Nõo alevik ja nn Vissi piirkond)- teede pikkus ~42 km;
3. piirkond on nn Vissi piirkond, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku- teede pikkus ~12 km. Piirkonnas 3 on tarvis teostada talihooldustöid muuhulgas 3,6 m laiuses ja 2,5 m kõrguses Vissi jalakäijate tunnelis ja sinna viivatel jalgteedel;
4. piirkond hõlmab põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid- teede pikkus ~22 km;
5. piirkond hõlmab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad)- teede pikkus ~68 km;
6. piirkond on Kolga, Aiamaa ja Unipiha külad, osaliselt  Luke küla (Luke mõisa piirkond)- teede pikkus ~17 km. Talihoolet vajavate teede ja tänavate kogupikkus on ~182 km. Talihoolet vajavate teede hulka võib lisanduda erateid vastavalt esitatud ja vallavalitsuse poolt aktsepteeritud taotlustele.
Teehoiutööde teostamisel tuleb tagada teede talvine seisunditase 1, tänavate ja jalgteede puhul seisunditase 2.

Hanke tingimused:
*Nõo Vallavalitsusele esitada pakkumised, milles ära näidata andmed kasutatava tehnika ja soovitavalt selle jõudluse kohta ning ühikhinnad lumetõrjel (€/tunnis). Töömahu arvestus toimub tegeliku tööaja alusel, nn valmisolekutasu rakendamisele ei kuulu. Vajadusel tagab Töövõtja hooldatavatel teedel lumetõrjetööks vajaliku märgistuse viisil ja mahus, mida Töövõtja peab vajalikuks kiire ja kvaliteetse hooldustöö teostamiseks.
*Eraldi tuua välja libedusetõrje teostamise võimalus(ed) ja libedusetõrje ühikhinnad. Piirkondades 1 ja 3 on vajalik teostada libedusetõrjet ka puistematerjalidega (eelistatult liivatamisega), teistes piirkondades piisab üldjuhul teepinna mehaanilisest karestamisest.
*Pakkumise võib esitada ühes, mitmes või kõigis piirkondades talihooldustööde teostamiseks. Mitme pakkumise esitamine ühele piirkonnale ei ole lubatud.
*Hindamiskriteeriumiks on madalaim ühikhind (käibemaksuta). Edukate pakkujatega sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu talihooldustööde teostamiseks 2017/2018 talveperioodiks.
*Talihoolet teostavad masinad peavad olema varustatud seadmetega, mille abil saab salvestada ja/või jälgida masinate marsruuti või asukohta (nn GPS-seadmed). Seadmete puudumisel korraldab nende paigaldamise Nõo Vallavalitsus. 

Pakkumised lepingulisteks talihooldustöödeks esitada e-posti aadressil vald@nvv.ee või aadressil Voika 23, Nõo alevik, 61601 Tartumaa hiljemalt 6. oktoobril 2017 kella 16.00-ks. Pakkumiste läbivaatamine toimub Nõo vallamajas 6. oktoobril 2017 kell 16.10.

Samuti ootab Nõo Vallavalitsus informatsiooni isikute kohta, kes küll omavad lumetõrjeks sobivat tehnikat, kuid ei soovi võtta endale lepingulisi kohustusi talihooldustööde teostamiseks, aga on valmis abi pakkuma kriisisituatsioonide (raskete ilmaolude) puhul. Informatsioon lumetõrjeks sobiva tehnika kasutamise võimaluste kohta kriisisituatsioonides on oodatud kogu talveperioodi jooksul.

Lisainformatsiooni annab maaosakonna juhataja Aarne Timm, tel. 745 5504, 5340 5828, e-post aarne@nvv.ee .

Lisatud joonised:

Talihoolde piirkonnad 2016-2017

1. Nõo aleviku lõuna osa
1. Nõo aleviku põhjaosa
1. Viinamärdi kant

2. Keeri, Nõgiaru
2. Meeri
2. Tõravere keskasula

3. piirkond
3. Vissi küla Pirnaku kant
3. Vissi küla väikekohad mnt kõrval

4. Illi
4. Illi suvilate piirkond detailsemalt
4. Uuta, Tamsa, Enno

5. Ketneri, Laguja, Kääni, Etsaste
5. Luke
5. Voika

6. Aiamaa, Kolga
6. Unipiha, Luke park


On aeg esitada eelarvetoatlusi

Vallavalitsus ootab 2018. aasta eelarve taotlusi hiljemalt 15. oktoobriks 2017.
Info tel 745 5002; 51 39 146 või e-post pille@nvv.ee

 


Kas sina oled sooviavalduse juba esitanud liitumaks fiiberoptilise sidevõrguga, mis toob sulle koju interneti?

ESITA SOOVIAVALDUS LIITUMISEKS KAASAEGSE FIIBEROPTILISE SIDEVÕRGUGA Sooviavalduse esitamine ei ole siduv. Liitumistasu pärast ühenduse väljaehitamist on maksimaalselt 150 EUR liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.10.2017
 

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.10.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 


Bussipeatustele nime määramine

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Nõgiaru külla rajatavatele uutele bussipeatustele kohanime määramiseks. Eelnõu kohaselt tehakse ettepanek määrata bussipeatustele nimeks Solba.

Eelnõu.


Palume pealtnägijate abi


Beebide mänguhommik otsib algavaks hooajaks juhendajat


NÕO VALLAS OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING toimub laupäeval, 30. septembril 2017

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid:

vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

10.00-10.15 Nõgiaru raamatukogu juures

10.25-10.45 Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)

11.05-11.20 Laguja külakeskuse juures

11.30-11.45 Tamsa bussipeatuse juures

11.55-12.15 Luke raamatukogu juures

12.25-12.45 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil

12.50-13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri juures

Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS
Jäätmed tuleb anda isiklikult autojuhi kätte!
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meili aadressilt merike@nvv.ee


Märka ja tunnusta silmapaistvaid koduvalla noori!

On taas aeg tunnustada tublisid koduvalla noori! Sel aastal tunnustame noori seitsmes erinevas kategoorias ning anname välja ühe eripreemia. Täites selle vormi, saad esitada oma sõbra, koolikaaslase, naabri, tuttava, lapse - kelle iganes, nominendiks ühele või mitmele järgnevatest kategooriatest. NB! Viska pilk peale ka reeglitele, mille leiad kirjelduse lõpust.
 
Kandidaate saab esitada siin: https://goo.gl/forms/1sYo7b4JXzFxwHjF3
 
1. NÕO VALLA AASTA NOOR SPORTLANE 2017 - see on noor, kes paistab silma sportlike tulemustega ükskõik, millises spordialas (kergejõustik, tantsimine, ekstreemsport, võimlemine, maadlus, ...). Pole vahet, kas ta alles alustab või on juba aastaid spordiga tegelenud, kui see tubli noor sportlane on sulle silma jäänud, väärib ta tunnustust!
2. NÕO VALLA AASTA NOOR AKTIVIST 2017 - see on noor, kellel pidevalt miskit käsil. Ta lööb kaasa mitmetes erinevates ettevõtmistest ja/või teeb rõõmuga vabatahtliku tööd. Märkamist väärib ka keskkonna ja sotsiaalmeedia aktivist. Tema tahtejõud ja aktiivsus väärivad erilist tähelepanu ja tunnustust!
3. NÕO VALLA AASTA NOOR KUNSTNIK 2017 - see on noor, kelle joonistused ja maalid võtavad sõnatuks. Talle meeldib asju oma kätega luua - ehteid, karpe, lauanõusid, ... . Ehk on hoopis fotograafia tema kirg ning ta oskab kõige ilusamaid hetki suurepäraselt jäädvustada? Kunst on lai mõiste, seega kuuluvad siia kategooriasse ka kõik noored näitlejad ja koomikud. Kirjakunstis peitub sammuti võlu, märka noort, kellest võib sirguda järgmine kuulus kirjanik.
4. NÕO VALLA AASTA NOOR MUUSIK 2017 - see on noor, kes paistab silma oma musikaalsuse poolest. Ta oskab imehästi mängida mõnd instrumenti või laulda - või isegi mõlemat! Tema musikaalsus ja õpihimu paistab silma ning seda tuleks tunnustada.
5. NÕO VALLA AASTA ÕPIHIMULINE NOOR 2017 - see on noor, kellele meeldib ennast täiendada. Õpihimu ei pea ilmtingimata silmapaistma koolipingis, ehk on ta iseseisvalt õppinud näiteks mootorsõidukeid parandama. Või meeldib talle käia lisakursustel ja koolitustel. Õpihimu võib välja paista ka huvihariduses.
6. NÕO VALLA AASTA NOORTE TEGU 2017 - see on üks algatus, mis on alustatud ja lõpuni viidud tublide ja hakkajate noorte poolt. Miski, millest peaksid kõik vallaelanikud kuulma.
 
NB! NÕO VALLA AASTA NOORE 2017 valitakse välja kõikidest konkursile esitatud nominentidest!
 
LISAKS: NÕO VALLA AASTA NOOR(T)E INSPIREERIJA 2017 - see on isik, kes võib olla nii noor, noorsootöötaja, huvijuht, õpetaja, ema-isa, vanaema-vanaisa, ringijuht, ... ükskõik kes! Kirjuta meile sellest ühest inimesest, kes on sind tegutsema pannud, kes on sind inspireerinud oma olemise ja tegemistega, kes on sind motiveerinud end arendama.
 
REEGLID:
1. Nominent peab olema vanuses 7-26 eluaastat.
2. Nominent peab püsivalt elama Nõo vallas, sissekirjutus ei ole oluline.
3. Ühte inimest võib esitada ükskõik mitmele tiitlile.
4. Esitada saab 26. augustist kuni 1. oktoobrini.
5. Esitada võib ka iseennast.
6. Lõpliku otsuse laekunud ankeetide põhjal teeb žürii, kelle koosseisu avalikustame esimesel võimalusel.
 
KOHTUMISENI 13. OKTOOBRIL TÄHTEDE GALAL! (lisainfo tulekul)

SA Nõo Hooldekodu müüb suulisel enampakkumisel väikebussi Renault Trafic

SA Nõo Hooldekodu müüb suulisel enampakkumisel heas korras oleva sõiduki (väikebuss) Renault Trafic (2010). Alghind vara müügil on 6000 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi 5. septembril 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas, ruumis nr 213.

Osavõtutasu suuruseks on 10 eurot, mis tuleb kanda üle SA Nõo Hooldekodu arvelduskontole nr EE171010220050692018 SEB pangas hiljemalt 4. septembril 2017 kella 16-ks.

Müüdava varaga tutvumine kuni 5. septembril kella 14.00 Nõo Hooldekodu juhatajaga selleks eelnevalt tel 53320748 kokku leppides.

Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.

Suulise enampakkumise läbiviimise tingimused

1. Suulist enampakkumist korraldab nõukogu otsusega moodustatud komisjon. Komisjon valib oma liikmete seast enampakkumise läbiviija, komisjoni esimehe ja protokollija.

2. Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi. Kui isiku eest osaleb enampakkumisel tema esindaja, tuleb tal lisaks esitada volitusi tõendav dokument (volikiri).

3. Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.  Kui enam-pakkumises osaleja on täitnud punktides 2. ja 3. talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumises osalejad ja enampakkumise sammu suuruse.
Käesoleval enampakkumisel on sammu suuruseks 50 eurot.

4. Pärast punktides 2. ja 3. nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumist alustatakse alghinnast ning järgmise hinna nimetab pakkumise läbiviija vastavalt määratud sammule. Osavõtja annab pakkumisel osalemisest enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega.  Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

5. Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

6. Osavõtja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel ja tasuma enampakkumise käigus kujunenud hinna enne ostu-müügi lepingu sõlmimist. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele. Sel juhul sõlmitakse ostu-müügileping isikuga, kelle pakkumine on tunnistatud paremuselt teiseks. Juhul, kui teine pakkuja ei sõlmi lepingut, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

SA Nõo Hooldekodu


Kaunima omavalitsuse tiitli sai Nõo vald

Kaunis Eesti Kodu 2017

Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis Valgas 27. augustil 2017 üle auhinnad Eesti kõige kaunimatele kodudele ning ütles, et iga kodu on südame ja armastusega tehtud. Vabariigi President on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse patroon. Ühendus korraldab iga-aastast võistlust "Kaunis Eesti Kodu". Tänavu pälvisid tunnustuse 67 kodu, omavalitsust ja ettevõtet. Igast maakonnast tunnustati kolme kodu. Samuti anti üle auhinnad Narva, Pärnu, Tallinna ja Tartu laureaatidele ning kauneima omavalitsuse, parima tervisespordirajatise, tööstusmaastiku, kortermaja, muinsuskaitseobjekti ja energiasäästliku kodu auhinnad.

Tartumaa
Annika Juksi ja Elar Ilvese kodu Lepiku külas Ülenurme vallas
Raili Õkva ja Sulev Siida kodu Parapalu külas Meeksi vallas
Perekond Ratassepa kodu Ilmatsalu alevikus Tähtvere vallas


Kaunim omavalitsus – Nõo vald


Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas? Ära hülga oma lemmiklooma suve lõppedes.


Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

 Nõo valla territooriumil võõrandatakse järgmised kinnisasjad:

1. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivamäe kinnisasi;

2. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivapõllu kinnisasi.

 


“Nõo valla eelarvestrateegia aastateks 2018 – 2021” eelnõu avalik väljapanek

Nõo Vallavalitsus avalikustab Nõo valla eelarvestrateegia 2018 – 2021 eelnõu.
Avalik väljapanek kestab 21.08.2017 – 03.09.2017
Ettepanekud strateegia eelnõu muutmiseks või täiendamiseks esitada kirjalikult aadressil pille@nvv.ee
 
Avalik arutelu avalikustamise kestel laekunud ettepanekute arutamiseks toimub
05.09.2017 kell 17.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213).

NÕO VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2021 eelnõu
 

Elektroonikajäätmete kogumine

Nõo Vallavalitsus teatab, et septembri lõpus on võimalik ära anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 21. septembriks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Registreerimise lõpus anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Seoses OÜ NRTK Nõo alevikus Voika tn 20 asuva tankla töö ümberkorraldusega ei saa ajutiselt elektroonika- ja ohtlikejäätmeid Nõo alevikus üle anda. Soovime taastada jäätmete vastuvõtu esimesel võimalusel. Jäätmete vastuvõtmisest anname koheselt teada valla kodulehel ja ajalehes. 

Keskkonnaosakond


1. september Nõo Muusikakoolis

 

12.00 avaaktus kõikidele klassidele
12.30 1. klassi õpilastele ja lastevanematele koolielu tutvustus ning tunniplaan

 


23-25. august Nõo noortekeskuses suvevaheaja laager

 
Suvevaheaja laagri osalustasu on 5€, mis sisaldab kogu laagri programmi, toitlustust kolmel päeval, õhtuoodet, kinokülastust ja transporti Tartusse ning tagasi.
 
Lisainfo ja registreerumine: noortekeskus@nvv.ee või 50 19605
 

Kahna karjääris toimuvad laskmisvõistlused

ERLK teavitab üritusest Kahna karjääris, mis toimub 18-20 august 2017.a. 
 

Kohapeal vastutavaks isikuks Erki Vään tel.5014110


Nõo põhikooli info

1. september Nõo Põhikoolis:
2.–9. kl aktus kell 8.30
1. ja 9. kl aktus kell 10.00

Õpikute ja töövihikute väljastamine
23. augustil 4.–5. kl
24. augustil 6.–7. kl
25. augustil 8.–9. kl
Kõikidel päevadel kell 9.00–13.00

1.–3. kl õpikud ja töövihikud jagavad õpetajad
1.–4. kl õpilastel tuleb soetada koolipäevik 3€


Ilmunud on Nõo Valla Lehe augustikuu number

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

 

1. Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017 – 31.12.2018 tutvustamine.

(E. Hänilane)

2. „Noorsootöö seaduse" § 15² lõikest 1 tulenevate ülesannete delegeerimine Nõo Vallavalitusele. (A. Laul)

3. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Mosina saun). (A. Laul)

4. Eelarvekomisjoni liikme M. Saar´e komisjoni koosseisust välja arvamine. (A. Laul)

5. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine. (R. Sangernebo)

6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule. (R. Sangernebo)   

7. Nõo valla eelarvestrateegia 2018 - 2021 eelnõu tutvustamine. (P. Sügis)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse  informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

 


Nõo raamatukogu on 19. augustil suletud

Nõo raamatukogu on laupäeval, 19. augustil suletud.
               
                                Vabandame

Kas sina oled sooviavalduse juba esitanud liitumaks fiiberoptilise sidevõrguga, mis toob sulle koju interneti?

ESITA SOOVIAVALDUS LIITUMISEKS KAASAEGSE FIIBEROPTILISE SIDEVÕRGUGA Sooviavalduse esitamine ei ole siduv. Liitumistasu pärast ühenduse väljaehitamist on maksimaalselt 150 EUR liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 

 

 


Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vissi külla

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahastada AS Emajõe Veevärk ja Nõo valla koostöös esitatud Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekti. Projekt hõlmab Vissi külas Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres olevat endist suvilapiirkonda (Hommiku, Lõuna, Õhtu ja Videviku tänavad, Vahe tee ning Trulli, Nõlvaku, Mehiste ja Vissi väikekohad). Projekti eesmärgiks on tagada elanikele ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimalused ning põhjavee ja pinnaveekogude (Vissi järv, Viisijaagu järv jt) reostamise vähenemine. Rajatav ühisveevärk ja -kanalisatsioon parandab umbes 230 inimese olmemuresid. Käesoleval aastal alustatakse projekteerimisega ja järgmisse aastasse jääb ehitus.

Täiendav informatsioon:

Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja
7455332, sven@nvv.ee

 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd koristajale


Osale Nõo Suvemängus 2017!

Tegemist on seiklusliku punktide otsimise mänguga, mis kestab augusti lõpuni. Seikle siis, kui sinul selleks aega on! See on tore viis peredel, sõpruskondadel ja noortel värskes õhus mõnusasti aega veeta, seejuures Nõo alevikku avastada. Punktides saab käia ka jalgrattaga või vankriga!
 
Eesmärk on Google Maps' kaardi abil ( https://goo.gl/PjuL2Güles ) leida punktid ning igas punktis pisike lihtne ülesanne täita.
Loe kindlasti rohkem infot juhendist: https://goo.gl/qbaFQ1
 
Nõo suvemängu toetavad ägedate auhindadega Nõo Lihavürst, Nõo Rannahall, Luke Farmimeierei ja Nõo vald!
 
Võta suvest maksimum! 

Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Aprillis kogunes vallamajas noorsootöö kvaliteedihindamise kohapealne meeskond, mis oli kokku pandud erinevate valdkondade esindajatest. Enesehindamismeeskonda kuulusid Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane, vallasekretär ja Gaidide juht Aira Laul, Nõo Spordihoone juht Jaak Teppan, Meeri Küla Arendamise Seltsi juhatuse liige ja aktivist Anneli Saaroja ning noorte esindajana Nõo Noorteaktiivi liige Kätlin Ilves. Noorsootöö kvaliteedihindamise protsessi eesmärk oli kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.
 
Hetkeolukorra kaardistamiseks ja hindamiseks kogusid enesehindamismeeskonna liikmed sisendit noorteküsitluste abil erinevas vanuses noortelt. Nende tulemustega saab tutvuda siin!

Noorteküsitluse tulemused

Lisaks koguti infot ka Nõo Põhikoolis ning Nõo Reaalgümnaasiumis tegutsevate huviringide ja huvitegevuse võimaluste kohta. Samuti Nõo Spordihoones pakutavate võimaluste kohta erinevatelt spordiklubidelt ja noortega tegelevatelt inimestelt. Heaks koostööpartneriks hetkeolukorra kaardistamisel olid ka vallavalitsuse ametnikud.
13.juunil külastasid Nõo valda aga välishindajad, kes aitasid valla noorsootöö tugevusi ja arenguvajadusi välja tuua ning analüüsida. Kogu tehtud tööga saab tutvuda siin!
Noorsootöö kvaliteedi hindamine on olnud abiks ka huvihariduse ja -tegevuse riigipoolse täiendava toetuse tarbeks tegevuskava koostamisel. See protsess aga hetkel veel käib ning kogume erinevatelt osapooltelt sisendit, et luua uusi huvitegevuse ja -hariduse võimalusi ning teha võimalused kättesaadavamaks suuremale hulgale noortele.
Kontaktisik: Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).

Valitsus tegi haldusterritoriaalse korralduse reformi viimased sisulised otsused. Nõo vald jätkab iseseisva omavalitsusena.

6. juuli 2017 - 11:00
 

Tallinn, Stenbocki maja, 6. juuli 2017 – Valitsus kinnitas täna viimased otsused, mis lõpetavad haldusreformi esimese etapi ehk haldusterritoriaalse reformi. Nende otsuste hulgas kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise, kuid selle maakondlik kuuluvus otsustakse enne 15. juulit rahvaküsitlusega.

Tänaste otsuste järgi jätkavad kohalike omavalitsuse üksustena: Keila linn; Vihulaga ühinenud Haljala vald; Sõmeru vallaga ühinenud Rakvere vald; Nõo vald; Luunja vald. Ühinemine viiakse lõpule Paldiski linna, Keila, Padise ja Vasalemma valla puhul, millest tekib Lääne-Harju vald ning Tähtvere vald liidetakse Tartu linnaga. Lisaks kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise. Maavanemad peavad läbi viima rahvaküsitluse, et selgitada rahva tahe tekkiva Setomaa valla maakondliku kuuluvuse üle Põlvamaale või Võrumaale.  Rahvaküsitlus tuleb korraldada enne 15. juulit.

„Ma tahan tänada kõiki inimesi, kes on haldusreformi edukale läbiviimisele kaasa aidanud. Haldusreform on oodanud ärategemist paarkümmend aastat, see on reform Eesti regioonide jaoks, kõigi meie inimeste jaoks. Kõige viimases ja raskemas, sundliitmiste etapis ei tohi me ära unustada reformi mõtet, mille keskmes on Eesti inimene, kelle jaoks muutuvad avalikud teenused kiiremaks ja kvaliteetsemaks sõltumata kohast, kus ta elab. Inimeste kodukant muutub konkurentsivõimelisemaks ning koduvald või -linn suudab täita kõiki neid ülesandeid, mida laiendatav autonoomia ette hakkab nägema," ütles peaminister Jüri Ratas.

„Haldusreformi lõpuleviimiseks on ülioluline lahendada omavalitsuste rahastamise küsimus ja vaadata üle KOVide ülesanded, andes neile rohkem pädevusi," rõhutas ta.

Peaministri sõnul on tänaste haldusreformi otsuste juures oluline silmas pidada, et veebruaris oli valitsusel seadusest tulenev kohustus teha ühinemissuundade ettepanek kõigile neile 104-le omavalitsusele, kes ei täitnud iseseisvana jätkamise kriteeriume. Ratas lisas, et juba koalitsioonileppe koostamisel novembris oli uue valitsusliidu seisukoht jätkata Eesti jaoks üliolulise reformiga, kuid teha seda mitte formaalselt üksnes elanikkonna kriteeriumist lähtudes, vaid kaaludes iga  ühendamisettepanekut eraldi. Ühtlasi avaldas peaminister lootust, et liitmata jäetud väiksemad kohalikud omavalitsused teevad naaberomavalitsustega tihedalt koostööd.

Eestis on praegu 213 KOVi, 183 valda ja 30 linna. Omavalitsustest üle 75 protsendi  otsustasid ühineda vabatahtlikult ehk 160 omavalitsust 47 piirkonnas taotles ühinemist KOV algatatud etapis. Pärast tänaseid valitsuse otsuseid jääb Eesti haldusterritoriaalsele kaardile 79 kohalikku omavalitsust –  15 linna ja 64 valda. Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad kohalike omavalitsuste valimiste väljakuulutamise päeval.

Artikkel Vabariigi Valitsuse veebilehelt.

 


Tartumaa kauneim omavalitsus 2017. aastal on Nõo vald


Tartumaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 


Nõo valla lasteaedade suvised kinnioleku ajad

Nõo Vallavalitsuse 21. juuni 2017. a korraldusega nr 209 on kinnitatud lasteaedade suvised kinnioleku ajad alljärgnevalt:

Nõgiaru lasteaed                                     03.07.2017 – 13.08.2017
Luke lasteaed Segasumma                  03.07.2017 – 13.08.2017
Tõravere lasteaed Tõruke                     03.07.2017 – 13.08.2017

Antud perioodil on võimalik lapsi paigutada Nõo lasteaeda Krõll.

Korraldus

 

 


Nõo tankla juures ajutiselt elektroonika ja ohtlike jäätmete vastuvõttu ei toimu

Seoses Nõo tankla töö ümberkorraldusega ajutiselt elektroonika ja ohtlike jäätmete vastuvõttu ei toimu.

Soovime taastada jäätmete vastuvõtmise esimesel võimalusel aga hiljemalt suve lõpus. Jäätmete vastuvõtmisest anname koheselt teada.

Elektri ja patarei toitel töötanud elektroonikajäätmete üleandmiseks korraldatakse sügisel kogumisring. Kogumisringi täpsest ajast ja registreerumisest tuleb suve lõpus eraldi teade.  


Nõo raamatukogu suvised lahtiolekuajad

Nõo Raamatukogu lahtioleku ajad:


29.-30. juuni kell 10.00-17.00
01. juuli kell 10.00-14.00

04.-29. juuli on raamatukogu lahtiolekuajad suvise graafiku järgi:

T - R  10.00 – 17.00
  L      10.00 – 14.00

01.-26. august on raamatukogu avatud
N, R   10.00 – 17.00
L        10.00 – 14.00


Tartu maakonnas ja Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus. Lõpptulemusena on võimalus maapiirkonnas elavatel inimestel ja tegutsevatel ettevõtetel tarbida digiteenuseid sama kvaliteedi ja hinnataseme juures, mis Eesti suurlinnades, kus on juba toimiv konkurents sideettevõtete vahel.

Täna saavad maapiirkonnas ja väiksemates linnades enamik tarbijaid oma internetiühenduse vaskkaablivõrgu või mobiilse 4G / 3G side kaudu. Kahjuks ei vasta kumbki lahendus vähegi nõudlikuma tarbija ootustele. Vaskkaablivõrk on küll stabiilne, kuid suuremaid kiiruseid saab pakkuda ainult tugijaamade läheduses. Mobiilne internet on loodud eelkõige mobiilsete seadmete ühendamiseks ning selle tehnoloogia kasutamine kodus või kontoris püsiühenduseks ei ole mõistlik. Netipulgaga koju tulev internetiühendus on tihti ebastabiilne, kiirus ei ole tagatud ning paljudel pakettidel on peal ka andmeside mahupiirangud.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. See tähendab piirkondi, kus veel ülikiire internetiühendus puudub. 2018. ja 2019. aastal toetatakse maakonnaüleseid projekte, mille eesmärk on terviklikult ülikiire internetiühendust võimaldava taristu loomine. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv. 

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja. Kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot. Hind võib langeda - täpsem hind oleneb soovijate lõplikust arvust.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee

Esita sooviavaldus liitumiseks kaasaegse fiiberoptilise sidevõrguga  http://www.internetkoju.ee

Sooviavalduse esitamine ei ole kellelegi siduv. Liitumistasu pärast ühenduse valmisehitamist on maksimaalselt 150 eur liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.07.2017. 

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Revisjonikomisjoni kirjaliku arvamuse ärakuulamine. (H. Kubri)

2. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

(P. Sügis)

3. Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine. (S. Tarto)

5. Riigile kuuluva Aiamaa-Nõo jalgtee katastriüksuse otsustuskorras tasuta võõrandamise taotlemine. (A. Timm).

6. Nõo Vallavolikogu liikmete arvu määramine. (A. Laul)

7. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. (A. Laul)

8. Nõo valla valimiskomisjoni moodustamine. (A. Laul)

9. Nõo valla eelarvestrateegia tegevuskavasse 2018 - 2021 laekunud ettepanekute tutvustamine. (P. Sügis)

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri


Nõo Vallavalitsus maksab toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele

Seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega makstakse toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist on Nõo vald.
Toetust saab taotleda nelja kuu jooksul pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetuse maksmine:
1) avaldus, kuhu on märgitud ka taotleja arveldusarve number;
2) põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist tõendav lõputunnistus;
3) isikut tõendav dokument või selle koopia.

Kooli lõpetajate toetuse suurus:
põhikooli lõpetamise toetus 25 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 30 €

blankett on leitav Nõo valla kodulehelt:

http://nvv.kovtp.ee/et/avalduste-vormid


27-28. mail toimus Nõo Vallas Kahna karjääris järjekordne praktikal-laskevõistlus "Grenaderi Karikas 2017"

27-28. mail toimus Nõo Vallas Kahna karjääris järjekordne praktikal-laskevõistlus "Grenaderi Karikas 2017", milles lähtuti SRA-laskespordi reeglitest. SRA-laskespordist on Nõo valla lehes ilmunud ka pikem artikkel.

Võistluse "Grenaderi Karikas" näol on tegemist on traditsioonilise Kaitseliidu Tartu maleva praktikalise-laskmise võistlusega, mis Nõo valla territooriumil toimus juba neljandat aastat järjest. Võistlus, mis on tavaliselt toimunud vaid Tartu maleva kaitseliitlaste osavõtul, oli sel aastal kasvanud väljapoole Tartumaa piire. Esindatud olid nii Jõgeva, Pärnu kui Valga malevad ning samuti osalesid võistlejad Soomest. Võisteldi vabaklassis, kus on relvadel lubatud täiendavad sihtimisseadmed ja tugijalad ning standardklassis, kus kasutatakse raudsihikuid ja tugijalad pole lubatud. Antud võistluse eripäraks oli see, et standardklass oli omakorda kitsendatud Kaitseliidu tabelrelvale AK4.

Võistluste peakorraldajaks oli Nõo vallas asuv Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi ning kaaskorraldajaks Kaitseliidu Tartu malev. Korraldajate poolt oli ette valmistatud kuus erinevat võistlusrada, mis olid piisavaks väljakutseks kogenud laskuritele, aga samas võimaldasid ka vähekogenenumatel laskuritel valida enesele sobiv taktika, et võistlusrajad edukalt läbida. Praktikal-laskespordis loevad võrdselt nii täpsus kui raja läbimise aeg, sest tabamused e. punktid jagatakse raja läbimiseks kulunud ajaga. Selline tulemuste arvestamine tõstab just algajate laskurite stressitaseme väga kõrgeks, sest nö parandusteks kuluv aeg suurendab võistlusraja läbimise aega, samas kui halvad tabamused toovad vähe punkte, nii et pidevalt on vaja teha kiireid otsuseid, kas lasta märke uuesti või liikuda edasi, kas lasta kaugemalt, või liikuda lähemale - kaotades küll aega, kuid saades kirja täpsemad lasud. Kogu laskmisprotsessi juures on oluline ka relva suudme, ehk laskesuuna jälgimine, mis ei tohi kunagi lippudega tähistatud laskesektorist välja liikuda. Antud reegli vastu eksides katkestab rajakohtunik koheselt laskuri tegevuse võistlusrajal ning antud võistleja ei saa enam edasi võistelda.

Võistlustaseme tõstsid eriti kõrgeks valitseva IPSC-laskespordi vintpüssi standardklassi Eesti meistri M. Merirand'i ja Soome parimate vabaklassi vintpüssilaskjate hulka kuuluva J.P. Walden'i osavõtt, kes mõlemad ka oma võistlusklasside võidud võitsid.

Erinevate võistlusklasside esikolmikud olid:

Vabaklass:
1. J.P. Walden (SRA Etelä-Häme)
2. E. Vään (KL Tartu malev)
3. V. Uuk (KL Tartu malev)

Standardklass AK4:
1. M. Merirand (KL Tartu malev)
2. H. Väljak (KL Tartu malev)
3. H. Kanter (KL Tartu malev)

Vaata ürituse pilte fotogaleriis

 

 


Rahvaküsitluse loterii

23.–24. aprillil läbiviidud rahvaküsitlusega seoses otsustasid Nõo valla ettevõtjad panna välja erinevaid auhindu rahvaküsitlusel osalenutele.

Siinjuures suur tänu annetajatele:

Sildo Luke OÜ, Vapramäe Allika OÜ, Deckol OÜ, MTÜ Palu Puhkajate Looduskeskus, Jaan Sild Wako Värkstuba, Deckol Trans OÜ, Soone Farm OÜ, Paju Auto OÜ, Pellenec OÜ, Kindel Grupp OÜ, Juurviljaait OÜ, Valdis Kaskema, Ardemar OÜ, Anikrus OÜ, Paju Pagar OÜ, Triin Pala, Aniir OÜ, Tamsa-Agro OÜ, Cautes AS, Külasepp OÜ, Nõo Lihatööstus AS, Nõo vallavalitsus,  Ecu Tallid OÜ, Rannahall, Heveko Com OÜ, Luke Farmimeierei OÜ

9. mail toimus loosimine, kus osutusid õnnelikeks võitjateks:

Mait Raig, Arvo Riives, Maarja Tobber, Pille Papitalo, Aivar Ritson, Eiko Keeman, Talis Vooro, Madis Vaardt, Ulvi Ess, Liia Vester, Anna Melehhova, Merlin Juur, Ilmar Kaarna, Taavi Mals, Astra Tiits, Dagmar Läänemets, Anneli Kruus, Monika Pavlov, Gristel Toomsalu, Ülo Valgerist, Helle Sillaste, Maimu Tõnnisson, Piia Pärn, Gunnar Mäll, Elmet Mällo, Tatjana Balkašina, Katrin Seppa, Rainer Pastak, Mikk Leedjärv, Aare Holter, Kai-Liis Oja, Urmas Vään, Alexander Liivo Kerme, Mikk Saal, Hendrik Lukk, Tiit Tiisler, Anita Alasoo, Urve Rümmel, Rein Drenkhan, Helve Lomp, Terje Lainoja, Lauri Laansoo, Ene Ilves, Einika Oolberg

     Täname annetajaid ja küsitlusel osalenuid!

 

 


Registreeri oma laps VVV looduslaagrisse

Registreerime lapsi alates 7.eluaastast VVV looduslaagrisse. 
Laager toimub 3.- 7. juulini 2017.

Laagris õpime suviseid taimi, putukaid, meisterdame, matkame ja teeme muud huvitavat.
Hommikul lapse toomise ja õhtul laagrist viimise korraldab lapsevanem. Laagripäeva alustame Vapramäe Loodusmaja juurest. Kavas on üks ööbimine telkides.

Looduslaagrisse on 20 kohta, huvi korral laagrisse registreerumiseks  kirjutage triinu@vvvs.ee. Registreerimisel palume edastada järgmised andmed: lapse nimi/kool, klass, lapsevanema nimi, lapsevanema meil ja kontakttelefon.

Lõplik laagrikoht kinnitatakse osalustasu laekumisel. Laagri osalustasu on 65 eur. Registreerunutele saadame info tasumise kohta ja täpsema laagrikava.

www.vvvs.ee

http://www.vvvs.ee/?1292

 


Spordihoone saab seinamaalingu

Reedel, 2. juunil avatakse Nõo spordihoone seinamaaling, millel on kujutatud seitset Eesti spordiajaloo suurkuju. Grafiti segatehnikas seinamaalingu teostavad Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilased ning juhendab tuntud tänavakunstnik Bach Babach.

Nõo valla tellimusel valmival seinamaalingul on kujutatud Eesti spordiajaloo jaoks olulised inimesed läbi aegade: Baruto, Gerd Kanter, Erki Nool, Erika Salumäe, Kelly Sildaru, Tiit Sokk ja Paul Keres. Täpne seinamaalingu teema kujunes välja ühise tööna ning valiku selle kohta, keda maalingul kujutada, tegid Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) üliõpilased.


Noorsootöö kvaliteedi hindamine ja noorte tagasiside kogumine

Aprillis kogunes vallamajas enesehindamise meeskond, kes hakkab eest vedama Nõo valla noorsootöö hindamise protsessi. Eesmärk on jaanipäevaks kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.

2.-31.mai kogub Nõo vald noortelt tagasisidet erinevate huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Nõo vallas.

Täites järgneva küsimustiku, annad Nõo vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sinu soovidele.
7-12-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/LZreYaJ8zuLUABY32
13-19-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/MfkRoUelt8SKP03g2
20-26-aastaste noorte täiskasvanute tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt:https://goo.gl/forms/wLW1pJkgmVgS9vQi1
Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõtted ning nendega on võimalik tutvuda Nõo valla kodulehel www.nvv.ee alates 1.juulist 2017.aastal.

Uuringu kontaktisik on Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).
 
Lugupidamisega,
Egle Hänilane
Nõo Noortekeskus
------------------------
E-post: noortekeskus@nvv.ee
Telefon: 5019605
www.n6onoor.webs.com

 

 

 


Nõo raamatukogu suvised lahtiolekuajad

  30. maist  kuni  02. septembrini  on  raamatukogu avatud:

       T - R     10.00 – 17.00

      L         10.00 – 14.00


Kahna karjääris toimuvad laskmisvõistlused

ERLK teavitab üritusest Kahna karjääris, mis toimub 20. mail 2017.a. kell 10:00 - 17:00
ja  "Grenaderi Karikas " võistlusest mis toimub 26 - 28 mail 2017.a. kell 08:00 - 20:00


Kalev Koppel

5076219

 


Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Juuni kuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 12. juuniks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Pärast registreerimise aja lõppemist anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Tartu Offroad Klubi korraldab majanduslikes raskustes ja paljulapselistest peredest pärit lastele heategevuslikku üritust "Lapsed Metsa"

Tartu Offroad Klubi korraldab sel suvel taas heategevuslikku üritust "Lapsed Metsa", kus osalevad majanduslikus raskustes ja paljulapselistest peredest pärit lapsed. Kokku tuleb lapsi umbes 50, Nõo vallast saaks osaleda 20 - 25 last. Laste vanus võiks olla alates kümnendast eluaastast. Suur buss teiste lastega ja enamus maastikuautosid läbib Nõo alevit, seega on korraldatud ka transport alevist Lagujale ja tagasi.
 
Täpsemad andmed üritusest:
  • üritus toimub 22. juulil Tartumaal Laguja külas (eelnevatel aastatel on päev kestnud 12.-17.00);
  • osa saab üle 50 majanduslikus raskustes ja paljulapselistest peredest pärit lapse;
  • eesmärgiks on pakkuda lastele üks meeldejääv päev - tutvustada off-roadi, sõidutada lapsi maastikuautode, ATV-de, mootorrataste ning traktorite ja muu tehnikaga;
  • mitmel aastal on osalenud ka Eesti Punase Risti Jõgevamaa seltsi liikmed, Maanteeamet teeb samuti erinevaid koolitusi lastele (eelnevatel aastatel on olnud jalgratta sõiduõpe, ohutus maanteel ja sel aastal on ilmselt plaanis lastele kas turvavöö ohutuse vajalikkuse näitamine vastava tooli ja renniga või siis tuua kohale maanteameti testauto, kus on võimalik teha 360 kraadi ring ümber oma telje veenudumaks turvavöö vajalikkusest), Nõo Vabatahtlikud päästjad, Eesti Kaitsevägi oma erinevate masinate ja relvadega, jne.

Kellel tekkis huvi, siis lapsevanemad palun võtke ühendust :
Liina Salustega
Tartu Offroad Klubi liige
Tel: 5663 2556   

Eelnevatest üritustest saate ülevaate Tartu Off-Road Klubi kodulehelt ja teistelt allpool toodud linkidelt:

 


NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
PRESSITEADE
10.05.2017

NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD

Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks koostöös noortega terve 2017. aasta vältel korraldada 12 eriilmelist noortesündmust, et üksteist ja Tartumaad paremini tundma õppida.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja Noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus).

Koostööprojekti tegevused on avatud, see tähendab, et noortekeskused lähevad oma igapäevasest keskkonnast välja, saavad koos noortega ülevaate sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise ja isetegemise. Toimunud on juba kaks noortekohtumist. Märtsi koolivaheajal kohtusid Aeg-Ruumis toimunud lauamängupäeval 66 Tartumaa noort, et koos erinevaid uusi lauamänge mängida. Aprilli lõpus kogunesid keskuste noored Rõngu Rahvamajas, kus Mari-Liis Vanaisaku eestvedamisel toimus 33 noore osalusel interaktiivne sündmuskorralduse koolitus. See oli noorte jaoks väga inspireeriv ning sütitas neid uutele tegudele – mis on ka koostööprojekti raames vajalik sisend, et tegevuste planeerimisel ja elluviimisel noorte panust suurendada. 

Ees on veel kümme noortekohtumist. Sel nädalavahetusel, 13. mail sõidavad noored Nõo valda, et Laguja vanas koolimajas koos maha pidada noortetalgud. Talgute raames tehakse koos heakorratöid nii koolimaja ümber kui ka eelmisel aastal Nõo Noorteaktiivi eestvedamisel Laguja koolimajas renoveeritud noortetoas. Päev kätkeb endas ka Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse ühisprojekti raames toimuvat matka „Kas hundil on pojad või kutsikad?", mida ilmestab fotojaht looduskaunis ümbruskonnas. Koosolemisele paneb punkti võimalus lõkke ümber mõtteid vahetada ja suveks plaane teha. 

 „Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Just 2015. aastal aset leidnud samalaadse koostööprojekti tulemusel aktiviseerus Nõos arvestatav hulk noori, keda me praegu tunneme Nõo Noorteaktiivi nime all ning kes on noortele suunatud sündmuste korraldamisega elavdanud kohalikku noorteelu märkimisväärselt," lisas Hänilane.  

Üle-Euroopalisel Muuseumiööl on MTÜ Alatskivi Noortekeskus maakonna noored kokku kutsunud Alatskivi lossi paruniproua Josephine Nolckeni sünnipäevale. Enne suurt suve võõrustavad Elva noored meid mõttespordi tegevustega Elva Avatud Noortekeskuses ning Luunja vallas Kavastu külas toimub Emajõe ääres veeohutuspäev.  

„Selline laiaulatuslik koostööprojekt annab ka noorsootöötajatele meetodi noorteni jõudmiseks ja nendega kontakti loomiseks noortele sobival viisil" selgitas projekti kasutegurit Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Mirja Jõgi. „See näitab, et noortega kontakti saamiseks ei pea olema üksnes harjumuspärases füüsilises ruumis ehk noortekeskuses". 

Kärsitult ootavad oma järge teisi võõrustada Rannu Pere- ja Noortekeskus, Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa. Kõigi eesootavate tegevustega on võimalus tutvuda SIIN!

Projekti tulemusel valmib aasta lõpuks 2018. aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mida illustreerivad pildid valitakse projekti vältel toimunud fotojahi käigus noorte poolt tehtud fotodest. Projekti tegevused viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel, kohalikul kogukonnal ning noortel ja noorsootöötajatel.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015. aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.
 

Lisainfo:
Egle Hänilane
Juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 501 9605

Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi
Juhatuse liige
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 5334 0089

mirja.jogi@elva.ee

 


Eelläbirääkimistega pakkumine rohumaa rendile andmiseks

Nõo Vallavalitsus viib läbi eelläbirääkimistega pakkumise Nõo vallale kuuluva Nõo alevikus asuva Karulombi maaüksuse rohumaa rendile andmiseks. Rendile antav täpne ala on toodud plaanil.

Rohumaa antakse rendile viieks kuni kümneks aastaks  alghinnaga 20 € aastas. Rentnikul on maa sihtotstarbelise kasutamise kohustus – rohumaal iga aastane heintaimede niitmine ja vajadusel kogumine, sealhulgas võsastumise vältimine.

Eelläbirääkimistega pakkumisel osalemise taotlus esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. mai 2017 kell 9.00 meilile vald@nvv.ee

Pakkumine peab sisaldama lisaks pakkuja andmetele aastast rendi hinda eurodes ja rendi aega aastates.

Pilt 1

Pilt 2


Noorsootöö kvaliteedi hindamine ja noorte tagasiside kogumine

Aprillis kogunes vallamajas enesehindamise meeskond, kes hakkab eest vedama Nõo valla noorsootöö hindamise protsessi. Eesmärk on jaanipäevaks kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.

2.-15.mai kogub Nõo vald noortelt tagasisidet erinevate huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Nõo vallas.

Täites järgneva küsimustiku, annad Nõo vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sinu soovidele.
7-12-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/LZreYaJ8zuLUABY32
13-19-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/MfkRoUelt8SKP03g2
20-26-aastaste noorte täiskasvanute tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt:https://goo.gl/forms/wLW1pJkgmVgS9vQi1
Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõtted ning nendega on võimalik tutvuda Nõo valla kodulehel www.nvv.ee alates 1.juulist 2017.aastal.

Uuringu kontaktisik on Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).
 
Lugupidamisega,
Egle Hänilane
Nõo Noortekeskus
------------------------
E-post: noortekeskus@nvv.ee
Telefon: 5019605
www.n6onoor.webs.com

 


Rahvaküsitluse lõplikud tulemused on selgunud

Vallavalitsus on kontrollinud rahvaküsitluse tulemused ja edastab need andmed volikogule kinnitamiseks.

Nimekirjades oli hääleõiguslikke inimesi 3367, oma arvamust käis avaldamas 2045 inimest, osalus oli 60,7%.

Nõo vallas oli võimalik vastata kahele küsimusele:

1) Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?

Küsimusele vastas 1894 inimest (56,2% hääleõiguslikest).
Ühinemist toetas 102 inimest (5,4% )
Vastu oli 1792 (94,6% )

2) Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena ?

Küsimusele vastas 2013 inimest (59,8% hääleõiguslikest).
iseseisvana jätkamist  soovis 1921 inimest (95,4% )
seda ei soovinud 92 inimest (4,6% )

 


Valdav enamus Nõo valla kodanikest on sundliitumise vastu

Rahvaküsitluse esialgsed tulemused Nõo vallas.

Küsitletavate nimekirja oli kantud 3385 inimest, kellest avaldas oma arvamuse nii hääletuspunktides kui elektrooniliselt 2048 inimest, ehk 60,5%.

Küsimusele: Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga  uue haldusüksuse moodustamiseks?
vastas jaatavalt 103 inimest
vastas eitavalt 1811 inimest

Küsimusele: Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?
vastas jaatavalt 1946 inimest
vastas eitavalt 91 inimest

Täname kõiki rahvaküsitlusel oma arvamuse andnud vallakodanike.

Vallavalitsus kontrollib tulemused ja edastab volikogule kinnitamiseks.


Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Mai kuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 01. maiks  teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Mai kuu alguses anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Merike Kruuse
Keskkonnaspetsialist
 
 
NÕO VALLAVALITSUSE JÄÄTMEALANE INFO

Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Mai kuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 01. maiks  teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Mai kuu alguses anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.

Suurjäätmete veo tellimine

Suuremõõtmeliste jäätmete üleandmine on kõigile Nõo valla jäätmevaldajatele tasuta.

Üleandmiseks tuleb esitada Ragn-Sells AS-le tellimus telefonil 60 60 439 või meili teel info@ragnsells.ee. Suurjäätmete vedu toimub iga kuu viimasel neljapäeval. Suurjäätmed on tavajäätmed, mis ei mahu tavakonteinerisse, nagu näiteks diivanid, lauad, toolid, kardinapuud, madratsid, vaibad. Suurjäätmete hulka ei kuulu ehitus- ja lammutusjäätmed ning probleemtooted (koduelektroonika, akud, rehvid jms). Suurjäätmete vedu saab tellida vastavalt vajadusele.

Lehtede ja prügi põletamine koduaedades on keelatud

Nõo valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. Lehtede, okaste ja mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine koduaedades ei ole lubatud.
Märg lehehunnik, toored oksad ning muud taimsed jäänused ei taha hästi põleda. Need tekitavad palju tossu ning suitsu, mis reostab õhku ning häirib ümberkaudseid inimesi. Märgade okste-lehtede suits võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.
Kui oksad on juba korralikult kuivad siis on põletamine lubatud.
Puulehed, –oksad ning muu taimne materjal on mõistlik oma kinnistul kompostida. Kui selleks tingimused puuduvad, on võimalus jäätmed üle anda Tartusse Aardlapalu ümberlaadimisjaama.

Telli tasuta pakendikoti teenus

Kõikidel Nõo aleviku eramajadel on võimalus liituda väga mugava pakendijäätmete kogumislahendusega – pakendikotiteenusega. Teenus on TASUTA. Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), kes kasutab selleks pakendatud kaupade maaletoojate ja tootjate poolt makstud teenustasudest saadud raha.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne).

Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest ei ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, tuleb teenuse tellijal tasuda tühisõidu eest 3,84 €.

Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel www.tvo.ee/pakendikoti-teenuse-tutvustus.
Lisaküsimustega võta ühendust e-maili (info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel.

Kõikide jäätmealaste küsimuste tekkimisel pöördu julgesti vallavalitsuse keskkonnaosakonda (tel. 7455 332, sven@nvv.ee, merike@nvv.eeHajaasustuse programm

Hajaasustuse programm Nõo vallas on 2017. aastal avatud 07 aprill - 07 juuni. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.

Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Autonoomne elektrisüsteem on päikese-, tuule-, vee või mõnel muul taastuvenergia allikal põhinev süsteem, kus kasutatakse energia tootmiseks näiteks päikesepaneeli või tuulegeneraatorit. Toetust ei anta elektrivõrguga liitumiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda, et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotlejal olema rahvastukuregistri andmete kohaselt majapidamisse sissekirjutus katkematult vähemalt alates 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni.

Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Lisaks toetusele peab kolmandiku projekti maksumusest kandma taotleja.

Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks on  oluline, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Nõo Vallavalitsusse. Samuti saab infot toetuse kohta valla kodulehelt, kus on kättesaadavad ka taotlusvormid.

 

Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja


Rahvaküsitluse korraldamine

Nõo Vallavalitsus otsustas 27. märtsil 2017 korraldusega nr 91 korraldada rahvaküsitluse Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta alljärgnevalt:

Määrata rahvaküsitluse läbiviimise ajaks 23. aprill 2017 ja 24. aprill 2017.
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel valla veebilehel, mille aadress on nvv.ee
Määrata küsitluspunktid, kus elanikud saavad arvamuse anda vastavalt oma elukohale:
Nõo vallamajas (Nõo alevik, Voika tn 23) — Nõo alevik, Aiamaa, Kolga, Järiste, Unipiha, Voika küla;

Nõgiaru raamatukogus (Nõgiaru küla, Nõo tn 4) —  Nõgiaru küla;

Meeri seltsimajas (Meeri küla, Kivistiku)  — Meeri ja Keeri küla;

Tõravere lasteaias Tõruke (Tõravere alevik, Observatooriumi 9a)  — Tõravere alevik;

Vapramäe loodusmajas (Vissi külas) — Vissi küla;

Laguja külakeskuses (Sassi külas) — Ketneri, Laguja, Sassi, Kääni ja Etsaste küla;

Tamsa tn 2 elamus (Tamsa külas) — Tamsa, Altmäe, Enno, Uuta ja Illi küla;

Luke raamatukogus (Luke küla, Vanajärve 2) — Luke küla.

Küsitluspunktid on avatud 23. aprillil 2017 ja 24. aprillil 2017 ajavahemikul kell 9.00 kuni 20.00

Isikutel võimaldatakse anda oma arvamus küsitluspunktis, mis ei ole tema elukohajärgne,  seejuures korraldab komisjon vastava märke  tegemise nimekirjades. 
 

Juhised rahvaküsitlusel osalemiseks

RAHVAKÜSITLUS Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja  haldusüksuse  piiride muutmise kohta toimub 23. ja 24. aprillil 2017.

Vabariigi Valitsus on teinud Nõo vallale ettepaneku ühineda ELVA vallaga, mis  moodustub Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu valla ühinemisel.

Nõo Vallavolikogu 23. märtsi 2017 otsuse nr 126 alusel küsitakse Nõo valla elanikelt  vastust kahele küsimusele:
1)      Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?
2)      Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?

Vastusevariantideks on „jah" ja „ei".

Rahvahääletus korraldatakse nii elektrooniliselt kui ka  küsitluspunktides.

Elektrooniliselt saab arvamuse anda ainult 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel Nõo valla veebilehel (aadressiga nvv.ee) avaneva lingi kaudu. Arvamuse andmiseks elektrooniliselt tuleb ennast identifitseerida ID- kaardi või mobiil-ID-ga.

NB! Kontrollida  varakult ID-kaardi PIN- koodide või nutirakenduste toimivust.

Küsitluspunktid on avatud 23. ja 24. aprillil alates kella 9.00 kuni 20.00.

Küsitluspunktide piirkonnad on määratud vallavalitsuse korraldusega. Kui isik ei saa oma elukohajärgses küsitluspunktis arvamust anda, võib ta  pöörduda talle sobivasse küsitluspunkti. Sel juhul kantakse tema nimi vastavasse nimekirja ja tema elukohajärgse küsitluspunkti nimekirja tehakse vastav märge.

Kui isik on andnud arvamuse elektrooniliselt ja küsitluspunktis, siis tema elektrooniliselt antud arvamus  tühistatakse.

Võimalik on taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb hiljemalt 24. aprillil kell 17.00 esitada/saata vallasekretärile või küsitluspunkti vabas vormis taotlus.

INFOT rahvaküsitluse kohta ja juhiseid e-hääletuseks saab küsida vallasekretärilt

(tel 505 6439, e-posti aadress aira@nvv.ee) või vallakantseleist (tel 745 5108 või 513 9123,  e-posti aadress vald@nvv.ee). 


Kirsi tänavale istutatakse uued kirsid

Nõo alevikus Kirsi tänava ääres on aastaid kasvanud kirsid. Käesolevaks hetkeks on mitmed puud kuivanud ja maha saetud. Kasvavate puude tervislik seisund ei ole kõige parem ja nad paiknevad ebaühtlaselt tänava ühes otsas.

Nõo aleviku üldise heakorrastamise raames on Nõo Vallavalitsusel plaan käesoleva aasta kevadel parandada ka Kirsi tänava ilmet. Tööde käigus raiutakse Kirsi tänava maa-alal kasvavad kirsid ja istutatakse 26 Sahhalini kirssi. Istutuse plaanime teha lähiajal selliselt, et puud saavad kevadel õitseda juba oma uues kasvukohas.

Täiendavat informatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest telefonil 745 5332, 505 1017 või e-posti teel sven@nvv.ee

 


Laupäeval 29.aprillil 2017 toimub NÕO VALLAS OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid:

vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

10.00-10.15 Nõgiaru raamatukogu juures

10.25-10.45 Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)

11.05-11.20 Laguja külakeskuse juures

11.30-11.45 Tamsa bussipeatuse juures

11.55-12.15 Luke raamatukogu juures

12.25-12.45 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil

12.50-13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri juures

Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS.
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meili aadressilt merike@nvv.ee


ETTEVALMISTUSKURSUSED SISSEASTUMISKATSETEKS NÕO MUUSIKAKOOLI

Nõo Muusikakoolis toimuvad 4. ja 18.mail ettevalmistuskursused, et anda kindlustunnet sisseastumiskatseteks ja erialapilli valikuks.

Algusega kell 18.15 toimuvad üldmuusikalised harjutused õp. Hanna Kõrveliga. Enne või pärast rühmatundi tutvutakse muusikakoolis õpetatavate pillidega. Kokku 45 minutit.

Kursused on eelregistreerimisega e-mailil: nmuusika@nvv.ee ja tasulised vastavalt vabaklassi tunnitasule 7.50 eurot. Registreerunutega võetakse kontakti.

Sisseastumiskatsed on vastavalt erialadele 22. ja 25.mail, konsultatsioon 19.mail.


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine“

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine" (edaspidi: NOF).

NOF-ist rahastatakse projekte valla 2017. aasta eelarves selleks eraldatud summa ulatuses.

Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:

1) füüsilistel isikutel s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;

2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.

NOF eesmärkideks on:

1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;

2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;

3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;

4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10 %. Omaosalus võib olla mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga sõlmib Nõo Vallavalitsus kirjalikult Projekti teostamise lepingu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. märtsil 2017 kell 16.00.

Rahalise toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse  Taotluse vorm 

Taotlus esitada e-posti aadressile vald@nvv.ee või tuua Nõo Vallavalitsuse kantseleisse.

Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF".

Hilinenud taotlused saadetakse taotlejale tagasi.

 

Nõo Vallavalitsus

 

 


Turvaliselt Nõost Tartusse ja Elvasse jalgsi ning jalgrattaga

Nõo vallavalitsus kavatseb esitada Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) programmi raames rahastamistaotluse projektile „Nõo-Elva kergliiklustee". Projekti raames on kavas rajada Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee, mis saab alguse Aiamaa-Nõo kõrvalmaantee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristumiskohast ning kulgeb läbi Nõo aleviku kuni Elva linnani.

Projekti kogumaksumuseks on kalkuleeritud 1 700 000 €, mille eest projekteeritakse ning ehitatakse välja ca 12 km pikkune jalg- ja jalgrattatee ning teostatakse muud kergliiklusteega seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning tähistuste paigaldamine jms).

Praegusel hetkel on koostamisel jalg- ja jalgrattatee I etapi ehitusprojekt Nõo aleviku, Voika küla, Tõravere aleviku ja Vissi küla territooriumitel (lõigus Nõo aleviku Kalda tänav kuni valla piir Vissi külas). Nõo vallavalitsuse poolt läbi viidud riigihanke tulemusena tunnistati edukaks  Piiber Projekt OÜ pakkumus. Jalg- ja jalgrattatee projekteerimise käigus püütakse leida tee asukohale optimaalseim lahendus. Kohati võib teetrass ulatuda ka eraomandis olevatele kinnisasjadele. Nõo vallavalitsus on käimasolevatest projekteerimistöödest juba informeerinud enamike kinnisasjade omanikke, kelle maid võib projekteeritav jalg- ja jalgrattatee tõenäoliselt puudutada. Konkreetsemates küsimustes võivad lähiajal maaomanike poole pöörduda projekteerimisettevõtja (Piiber Projekt OÜ) töötajad, kes arutavad võimalikud lahendusvariandid kinnisasjade omanikega läbi. Alati võib informatsiooni saamiseks pöörduda ka Nõo vallavalitsuse poole.

II etapis asutakse 2017. aasta esimesel poolel teostama projekteerimistöid Nõo valla Järiste ja Aiamaa külades (lõigus Aiamaa-Nõo kõrvalmaantee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristmik kuni Nõo aleviku Kalda tänav) ning projekti kaastaotleja Elva linnavalitsuse poolt ka Elva linna territooriumil.

Jalg- ja jalgrattatee valmimisel luuakse kogukonnale paremad ühendusvõimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade ja vabaaja sisustamise kohtade vahel. Otseselt paraneb ühendusvõimalus umbes 10 000 inimesel.

Kuna Tartu linna võib pidada piirkonna vaieldamatuks tõmbekeskuseks, on pikemas perspektiivis plaanis ühendada planeeritav Nõo-Elva kergliiklustee ühtsesse võrku Tartu linna suunduvate kergliiklusteedega. Selleks planeerib Maanteeamet 2018. aastal Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteel Ülenurme valla Külitse aleviku ja Nõo valla Järiste küla vahelisel teelõigul kergliiklustee rajamist.

Nõo vallavalitsus


Ilmunud on Nõo Valla Lehe märtsikuu number

Rahvaalgatusliku liikumise „VALI NÕO!“ üleskutse

 

Rahvaalgatusliku ühenduse „VALI NÕO!" asutajaliikmed:

Ilja Stepanov, Krista Kvarnström, Kai Toom, Mart Jaanson, Jaanus Järveoja, Aigar Brett, Vello Brett, Mart Kreevald, Rain Sangernebo, Laurits Leedjärv, Andres Lomp, Teet Marran, Taavi Merisalu, Silver Pastak, Jaan Poom, Made-Heljo Ruul, Margit Zukker, Lembit Toru, Kaido Voor, Jüri Aliste, Priit Randala, Katrin Virronen, Kristel Hüdsi, Liis Korela, Gea Järvela, Ene Arus, Christina Värno, Harri Kubri, Veli Lahtmets, Heli Veide, Maire Jakobson, Argo Saag, Viivi Russak, Marge Altin, Imbi Tanilsoo, Ants Tamm, Tiiu Saarsen, Sille Kuiv, Eleri Visnapu, Helen Klaos.


Elva Tarbijate Ühistu Nõo piirkonna liikmete koosolek toimub 20.03.2017


Ootame beebisid ja väikseid lapsi mängima


Nõo Päästeala Noortering kutsub noori liituma!!!

Päästeringi eesmärk on tutvustada noortele päästja tööd, õpetada praktilisi oskusi ja teadmisi, mis on eluks vajalikud. Läbi päästeringi tegevuse laieneb noorte silmaring ning tõused teadlikkus meid ümbritsevatest ohtudest, oskus ohuolukordi ennetada ning neisse sattumisel käituda.

Päästeringis osalemine on noortele TASUTA! Aeg-ajalt võib ette tulla kulutusi, mis tuleb lapsevanemal katta – nt. väljasõidud, päästeringi T-särk.

Kord aastas toimub noorpäästjate regionaalne lõpulaager, kus hinnatakse osalejate teadmisi, oskusi ning antakse neile omandatu kohta tagasisidet. Samuti on võimalus noopäästjatel osaleda üleriigilises päästeala noortelaagris.

Päästeala noorteringi õpiväljundid:

1)      Noorpäästja oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.

2)      Noorpäästja teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda.

3)      Noorpäästja on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädanumbrile helistada ja abilistele teed juhatada.

4)      Noorpäästja teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid.

5)      Noorpäästja tunneb kodukeemia märgistusi, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske.

6)      Noorpäästja oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust.

7)      Noorpäästja oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda.

8)      Noorpäästja on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.

Noortering käib koos Kadi Sarapuu juhendamisel kord nädalas kolmapäeviti kell 16.00 Nõo Noortekeskuses.

Lisainfo: Kadi Sarapuu kadi.sarapuu@mail.ee, 56291046


Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.03.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

 Nõo valla territooriumil võõrandatakse järgmised kinnisasjad:

1. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Tartu tn 9a kinnisasi (52801:001:0315; 1,99 ha; (M)) alghind
17 910.-, tagatisraha 1 790.-;
 2. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Toominga kinnisasi (52801:001:0319; 1,8 ha; (M)) alghind
18 000.-, tagatisraha 1 800.-;
3. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Nõo tn 38 kinnisasi (52801:001:0317; 0,57 ha; (T)) alghind 7
980.-, tagatisraha 790.-;
4. Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik Mäe tn 2 kinnisasi (52801:001:0310; 0,98 ha; (M)) alghind 15
680.-, tagatisraha 1 560.-.