Hanketeade Nõo Põhikoolile infotehnoloogiaseadmete hankimiseks

3.10.18

Nõo Vallavalitsus korraldab väikehanke Nõo Põhikoolile infotehnoloogiaseadmete hankimiseks.

Pakkumuse maksumuse hindamisel on aluseks madalaim hind.

Pakkumine tuleb esitada kaasasolevate Tehniliste tingimuste põhjal.

Pakkumuses palume välja tuua pakkumuse kogumaksumus koos käibemaksuga.

Pakkumust ootame Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil vald@nvv.ee hiljemalt 15. oktoobril kell 10.00

TARNEAEG: 1 kuu jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaega s.o hiljemalt  14. november 2018.

Lisainfo: Jaak Rooden, e-posti aadress jaak.rooden@noopk.ee

Tehnilised tingimused