Isikliku abivahendi kaart

27.03.18

Invaabivahendeid saab osta või üürida isikliku abivahendi kaardi alusel.

Isikliku abivahendi kaart on dokument, mille alusel saab abivahendit soodustingimustel rentida või osta. Loe lähemalt isikliku abivahendi kaardi taotlemisest ning abivahendite rentimisest, üürimisest või ostmisest Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib koheselt pöörduda abivahendi saamiseks mistahes abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole üle Eesti.

Inimene, kes taotleb isikliku abivahendi kaarti esmakordselt või selle duplikaati, peab pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole. Kaardi taotlemiseks posti või e-posti teel tuleb täita taotluse vorm ja lisada taotlusele koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani esilehest, kus on kirjas isikuandmed, ja lehest, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.
Isikliku abivahendi kaardi taotluse vorm
Klienditeeninduste asukohad

Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks klienditeeninduses tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus. Välismaal õppiv 18-26-aastane inimene peab lisaks isikut tõendavale dokumendile võtma kaasa koolitõendi. Kaardi taotleja esindamise korral peab esindajal kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument, esindatava arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud vajaliku abivahendi nimetus või kirjeldus.

Üle-eestiline SKA infotelefon: 16106

 

Toimetaja: LIIA SIREL