Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

13.02.17

Istungi päevakorras:

1. Investeerimislaenu võtmine. (P. Sügis)

2. Nõo Vallavolikogu 28. veebruari 2013 otsuse nr 141 muutmine. (A. Laul)

3. Nõo lasteaed Krõll arengukava 2017-2019 kinnitamine. (A. Laul)

4. Nõgiaru lasteaia arengukava 2017-2019 kinnitamine. (A. Laul)

5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamine Nõo vallas. (S. Tarto)

5.1. Nõo vallas vee-ettevõtja määramine.

5.2. Projekti „Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu kulude katmine.

6. "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale" muutmine.
(E. Mölter)

7. Ülevaade Nõo Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni tegevusest.

8. Haldusreformist.

9. Umbusalduse avaldamine. (J. Järveoja)
9.1. Umbusalduse avaldamine Nõo Vallavolikogu aseesimees Marika Saarele.
9.2. Umbusalduse avaldamine Nõo Vallavolikogu vallaelukomisjoni esimees Marika Saarele.

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

Toimetaja: LIIA SIREL