2018. aastal toimuvate Nõo vallavolikogu istungite ajad

20. september
18. oktoober
22. november
20. detsember

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 vastuvõtmine. (M. Raudsaar) 2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul) 3. Vallavara...

Nõo Vallavolikogu 20.09.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 vastuvõtmine. (M. Raudsaar) 2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul) 3. Vallavara...

Istungi päevakorras: 1. Lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 eelnõu tutvustamine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 3. Ühishanke...

Nõo Vallavolikogu 16.08.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 eelnõu tutvustamine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 3. Ühishanke...

Istungi päevakorras:  1. Revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kohta ja lühiülevaate komisjoni...

Nõo Vallavolikogu 14.06.2018 istungi päevakord

Istungi päevakorras:  1. Revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kohta ja lühiülevaate komisjoni...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Nõo Põhikoolis, ruum nr B 201 (vastrenoveeritud majaosa II korrusel). Enne volikogu istungit, kell...

Nõo Vallavolikogu 17.05.2018 istungi päevakord ja eelnõu

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Nõo Põhikoolis, ruum nr B 201 (vastrenoveeritud majaosa II korrusel). Enne volikogu istungit, kell...

Istungi päevakorras:   1. Luke lasteaed Segasumma põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul) 2. Nõgiaru lasteaia põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul) 3. „Nõo...

Nõo Vallavolikogu 19.04.2018 istungi päevakord ja eelnõu

Istungi päevakorras:   1. Luke lasteaed Segasumma põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul) 2. Nõgiaru lasteaia põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul) 3. „Nõo...

Istungi päevakorras:   1. Tõravere lasteaed Tõruke põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul) 2. Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda. (J. Järveoja, A....

Nõo Vallavolikogu 15.03.2018 istungi päevakord ja eelnõu

Istungi päevakorras:   1. Tõravere lasteaed Tõruke põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul) 2. Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda. (J. Järveoja, A....

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213). Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2018. aasta...

Nõo Vallavolikogu 15.02.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213). Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2018. aasta...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213). Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2018. aasta...

Nõo Vallavolikogu 18.01.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213). Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2018. aasta...