Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuar 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

20.01.17

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2017. aasta eelarve teine lugemine. (J. Järveoja, P. Sügis)

2. Nõo valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine. (J. Järveoja)

3. Nõo Vallavolikogu 28. veebruari 2013 otsuse nr 144 „Vallavanemale töötasu määramine ning hüvituste, lisatasu ja toetuste maksmise kord" muutmine. (J. Järveoja)

4. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. (P. Sügis)

5. Tõravere lasteaed Tõruke arengukava 2017-2019 kinnitamine. (A. Laul)

6. Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017-2019 kinnitamine. (A. Laul)

7. Ülevaade Nõo Vallavolikogu majanduskomisjoni tegevusest. (J. Aliste)

8. Haldusreformist.

9. Nõo Vallavolikogu töökava tutvustamine (2017. aasta veebruar kuni august).

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD 

Nõo valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

NÕO VALLA 2017. AASTA KOONDEELARVE 

NÕO VALLA 2017. AASTA EELARVE 

Seletuskiri
 

Toimetaja: LIIA SIREL