Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. märtsil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

20.03.17

Istungi päevakorras:

1. AS Emajõe Veevärk aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks nõusoleku andmine. (S. Tarto)

2. Informatsioon puudega lastele makstavatest toetustest. (E. Mölter)

3. Korra „Riigi eelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamine raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenusteks" kinnitamine. (E. Mölter)

4. Maakasutusõiguse lõpetamine. (A. Timm)

5. Vallavolikogu aseesimehe valimine. (J. Järveoja)

6. Vallaelukomisjoni esimehe valimine. (J. Järveoja)

7. Rahvaküsitluse läbiviimine. (A. Laul)

8. Vastus Elva vallaks ühinevatele omavalitsustele. (J. Järveoja)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

10. Kohalalgatatud küsimused. 

Eelnõud 

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord

 

Toimetaja: LIIA SIREL