Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

13.04.17

Istungi päevakorras:

1. Detailplaneeringu algatamine (Tõravere alevik, Observatooriumi tn 14/2). (P. Raig)

2. Riigile kuuluva 5280045 Tõravere-Vapramäe tee L2 katastriüksuse otsustuskorras tasuta võõrandamise taotlemine. (P. Raig)

3. Nõo Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 14 „Esindaja ja tema asendaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuse Liidu liikmete üldkoosolekule – Omavalitsuste Päevale" muutmine. (J. Järveoja)

4. Nõo Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 15 "Esindajate nimetemine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale" muutmine. (J. Järveoja)

5. Vallaelukomisjoni koosseisu kinnitamine. (J. Järveoja)

6. Informatsioon rahvaküsitluse läbiviimise kohta. (A. Laul)

7. Haldusreformist.

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

Toimetaja: LIIA SIREL