Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

9.06.17

Istungi päevakorras:

1. Revisjonikomisjoni kirjaliku arvamuse ärakuulamine. (H. Kubri)

2. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

(P. Sügis)

3. Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine. (S. Tarto)

5. Riigile kuuluva Aiamaa-Nõo jalgtee katastriüksuse otsustuskorras tasuta võõrandamise taotlemine. (A. Timm).

6. Nõo Vallavolikogu liikmete arvu määramine. (A. Laul)

7. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. (A. Laul)

8. Nõo valla valimiskomisjoni moodustamine. (A. Laul)

9. Nõo valla eelarvestrateegia tegevuskavasse 2018 - 2021 laekunud ettepanekute tutvustamine. (P. Sügis)

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri

Toimetaja: LIIA SIREL