29.09.16

Jäätmemajandus
 

Nõo vallas teostab korraldatud jäätmevedu alates 01.09.2016 Ragn-Sells AS

Ragn-Sells AS kontaktandmed:
Sepa 26, 51013 Tartu
Telefon: 606 0439
E-post:tartu@ragnsells.com
http://www.ragnsells.ee

Nõo valla jäätmevaldajate registri pidaja kontaktandmed: 

Merike Kruuse
Voika 23 Nõo alevik 61601 Tartumaa
Telefon: 745 5332
E-post: merike@nvv.ee

Õigusaktid

Nõo jäätmejaamas (Nõo alevik, Voika tn 14) võetakse vastu sõiduautode rehve, pakendeid, paberit ja pappi ning patareisid. Jäätmejaamas on väljas ka vastavad sildid. Palume jäätmejaama muid jäätmeid mitte tuua. 

Toimetaja: SVEN TARTO