Komisjonide koosseisud

4.12.17

EELARVEKOMISJON

Valla eelarve ja lisaeelarve, rahamahukate investeeringute ja lepingute, vallavara haldamise ja valitsemisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: MART RAUDSAAR
Komisjoni liikmed:  KRISTA KVARNSTRÖM, MAIT RAIG, LEMBIT TORU, JÜRI ALISTE, JAANUS JÄRVEOJA, RAIN SANGERNEBO, PILLE SÜGIS

 

ARENGUKOMISJON

Valla üldise arengu, arengukavade, planeeringute, III sektori arengu, kogukonna arengu ja kogukonna kaasamise ning koostööga (nii vallas kui ka väljaspool valda) ja turismiga seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: LEMBIT TORU 
Komisjoni liikmed: 

 

MAJANDUSKOMISJON

Teede, vee ja kanalisatsiooni ning muu infrastruktuuri, avaliku korra, ettevõtluse ja kommunaalmajanduse, heakorra, turvalisuse, jäätmehoolduse, keskkonnakaitse ja ühistranspordi korraldamisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: JÜRI ALISTE
Komisjoni liikmed: 

 

VALLAELUKOMISJON

Tervishoiu, hariduse, sotsiaalsfääri, noorsootöö, vaba aja sisustamise, spordi ja kultuuriga seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees:  JAANUS JÄRVEOJA
Komisjoni liikmed: 

 

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni esimees: MAIT RAIG
Komisjoni liikmed: JAANUS JÄRVEOJA, LAURITS LEEDJÄRV