Komisjonide koosseisud

27.04.17

EELARVEKOMISJON

Valla eelarve ja lisaeelarve, rahamahukate investeeringute ja lepingute, vallavara haldamise ja valitsemisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.
Komisjoni esimees: JAANUS JÄRVEOJA
Komisjoni liikmed:  HARRI KUBRI, LEMBIT TORU,  JÜRI ALISTE, MARIKA SAAR, RAIN SANGERNEBO,. PILLE SÜGIS

 

ARENGU- JA PLANEERINGUKOMISJON

Valla üldise arengu, arengukavade, planeeringute, III sektori arengu, kogukonna arengu ja kogukonna kaasamise ning koostööga (nii vallas kui ka väljaspool valda) seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.
Komisjoni esimees: LEMBIT TORU 
Komisjoni liikmed: LAURITS LEEDJÄRV, JAANUS JÄRVEOJA, JAAN POOM, KRISTA KVARNSTRÖM, PIIA RAIG, ANDRUS MÄLL, KAIDO VOOR, TAAVI MERISALU

 

MAJANDUSKOMISJON

Teede, vee ja kanalisatsiooni ning muu infrastruktuuri, avaliku korra, ettevõtluse ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse ja keskkonnakaitsega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.
Komisjoni esimees: JÜRI ALISTE
Komisjoni liikmed: SILVER PASTAK, TEET MARRAN, PRIIT RANDALA, AARNE TIMM, ARNO ANTON, IVAR ARME, MART KREEVALD

 

VALLAELUKOMISJON

Tervishoiu, hariduse, sotsiaalsfääri, noorsootöö, vaba aja sisustamise, spordi ja kultuuriga seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.
Komisjoni esimees:  LEMBIT TORU
Komisjoni liikmed: MARGE ALTIN, RAILI ILVES, JAANUS JÄRVEOJA, TÕNIS KASK, HELEN KLAOS, ENE MÖLTER, SILVER PASTAK, KRISTI VOORE

 

REVISJONIKOMISJON
Komisjoni esimees: HARRI KUBRI
Komisjoni liikmed: TEET MARRAN,  LAURITS LEEDJÄRV

 

Vaata lisaks: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised