Nõo Päästeselts

Aadress: Voika 14 Nõo alevik Tartumaa
Komando pealik Ragnar Sarapuu
Telefon +372 5574946
 
Nõo Päästeseltsi põhikiri

VAJALIK INFO!
Hädaabinumber 112
Päästeala infotelefon 1524
Elektrilevi rikketelefon 1343
 

 

Kvalifitseeritud korstnapühkijad Tartumaal

Viktor Raudmäe FIE, tel 5664 8131
OÜ Tahmatoomas, toomas@tahmatoomas.ee tel 5347 4363
Korstnapühkimine OÜ Marko Mesi,  info@korstnapuhkimine.ee tel 5805 0201
Koit Koppel, koit.koppel@mail.ee tel 5362 1238
Korsten ja Ahi OÜ Jaanus Pedari, korstnamees@hot.ee tel 5665 0408
Heiti Pavlov, heiti.pavlov@gmail.com tel 507 0778
OÜ Tartu Tuli, siim@tuleohutus24.ee tel 730 5387