Nõo Valla Leht

TOIMETUS
Kai Toom
tel 745 5005,  +372 510 2872
e-post: vallaleht@nvv.ee

Milvi Pensa
tel +372 559 32007

Kaastöid ootame toimetusse iga kuu 1. kuupäevaks.

Toimetuskolleegium: Viivi Kütt, Aira Laul, Margit Paap
 

Nõo Valla Leht ilmub kord kuus, leht on valla elanikele tasuta.
Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 0,54 €

Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri