Nõo Valla Leht

TOIMETUS

Liia Sirel
tel +372 5191 4119
e-post: vallaleht@nvv.ee

Milvi Pensa
tel +372 559 32007

Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu viimase päevani (kaasa arvatud).

Toimetuskolleegium: Krista Kvarnström, Aira Laul, Kai Toom, Reemet Ruuben
 

Nõo Valla Leht ilmub kord kuus, leht on valla elanikele tasuta.
Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 0,74 €

Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri

Muudatused Nõo Valla Lehe toimetamisel

Nõo valla lehe toimetus teavitab, et

* Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu viimase päevani (kaasa arvatud).

* Tähtaega ületanud ehk 1. kuupäeval või hiljem saabuvad materjalid loetakse hilinenult saabunuks ja need  lehes ei ilmu või ilmuvad  järgnevas lehes, kui nad ei ole  kaotanud aktuaalsust.

* Et tagada lehe ilmumise tähtaja järgimine, tuleb Nõo Valla Lehe toimetuskolleegium kokku iga kuu esimesel tööpäeval (kell 10.00) ja vaatab üle, missugused materjalid on laekunud ja  kas on materjale, mis jäid ilmumata eelmises lehes (kuid ei ole kaotanud oma aktuaalsust).

* Lisaks vaadatakse üle,  kas kõik lood mahuvad lehte täismahus või kas laekunud materjalist  piisab lehe plaanipäraseks väljaandmiseks.

* 1. kuni 5. kuupäevani toimub lehe tehniline toimetamine.

* Nõo Valla Lehe kojukande ajaks loetakse ajavahemikku 9. kuni 12. kuupäev, kuid mitte hiljem kui 15. kuupäev.

 

Nõo Valla Lehe toimetuskollegium