23.03.14

Puudega isiku parkimiskaart


Parkimiskaart antakse välja isikule, kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle; ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta (alus sotsiaalministri määrus 23.12.2010 nr 90);
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm.


Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Parkimiskaart väljastatakse taotlejale tasuta.

Toimetaja: LIIA SIREL