Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

17.02.17

Alates 2015. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet eurorahade toel tugiteenuseid raske ja sügava puudega laste vanematele.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport - suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapse ealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada koos lisadokumentidega: koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest, koopia lapse rehabilitatsiooniplaanist, koopia taotleja isikutunnistusest kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale või Sotsiaalkindlustusameti elukoha järgsele piirkonna koordinaatorile

Teenuste mahud:

• teenuste mahuks on 2015 aastal kuni 900 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta
• teenuste mahuks 2016 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta
• teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

infot tugiteenuste kohta leiab lastetugiteenused.ee 

Hankepartnerid Tartumaal:

Sverresson OÜ
aadress: Tamme pst . 80a Tartu 50405
kontaktisik: Anne Laan
tel: 53 333 110
e-post: annelaan1@gmail.com
 
Koostööpartnerid:
• SA Eesti Agrenska Fond: Lunini 6, Tartu 51014 ja Tammistu 1, Tartu vald 60531 tel: 73 19 507 e-post: agrenska@agrenska.ee
Leeni Tammeväli 53 637 175
Pille Võro 55 673 419
Tiina Stelmach 53 620 855
kodulehekülg: www.agrenska.ee
 
• MTÜ Maarja Tugikeskus: Puiestee 126b Tartu 50604 tel: 74 05 647 e-post: tugikeskus@maarjatugikeskus.ee
 
• SA Perekodu Käopesa: Jaama 72 Tartu 50605 tel: 74 05 804 e-post: info@kaopesa.ee 
 
• Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond: Riia 15, 51010 Tartu tel 73 05 200 e-post mv@tartumaa.ee
 
• Tartaline OÜ: Rintee 25 Tartu 50105 tel: 58 173 519 e-post: info@tartaline.ee
 

 

 
Toimetaja: LIIA SIREL