Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

19.10.17

Alates 2015. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet eurorahade toel tugiteenuseid raske ja sügava puudega laste vanematele.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport - suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapse ealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada koos lisadokumentidega: koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest, koopia lapse rehabilitatsiooniplaanist, koopia taotleja isikutunnistusest kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale või Sotsiaalkindlustusameti elukoha järgsele piirkonna koordinaatorile

Teenuste mahud:

• teenuste mahuks on 2015 aastal kuni 900 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta
• teenuste mahuks 2016 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta
• teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

infot tugiteenuste kohta leiab lastetugiteenused.ee 

Hankepartnerid Tartumaal:

Sverresson OÜ
aadress: Tamme pst . 80a Tartu 50405
kontaktisik: Anne Laan
tel: 53 333 110
e-post: annelaan1@gmail.com
 
 
Toimetaja: LIIA SIREL