Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamise konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

 

Sotsiaalnõustajaks on selleks tööks eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja.

Sotsiaalnõustamine toimub sotsiaaltöötajate vastuvõtu ajal või eelnevalt kokku lepitud aja.
Kontaktid ja vastuvõtuajad