Talihooldetööde tegijad Nõo valla teedel 2017-2018

21.12.17

Nõo Vallavalitsus on 2017–2018 talihooajaks sõlminud lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade kaupa järgmiste ettevõtetega:

·         1. piirkond- Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi kanti; tel: 503 0669, e-post: margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

·         2. piirkond- Karni OÜ, hooldab valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (välja arvatud Nõo alevik ja 3. piirkond); tel: 503 0669, e-post: margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

·         3. piirkond- OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid; tel: 511 3543, e-post: ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

·         4. piirkond- OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid; tel: 511 3543, e-post: ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

·         5. piirkond- AS Eesti Teed, hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad); tel: 506 7269, e-post: ahto.karja@eestiteed.eu (Ahto Karja);

·         6. piirkond- FIE Silver Lehesaar- hooldab Kolga, Aiamaaa ja Unipiha külasid, osaliselt  Luke küla (Luke mõisa piirkond); tel: 514 2600, e-post silver.lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar).

Talihooldepiirkonnad on samad eelmiste aastatega ning nendega saab tutvuda Nõo valla veebilehel.

Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta Nõo Vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo Vallavalitsuse maaosakonda (tel. 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee või piia@nvv.ee) või kantseleisse (tel. 745 5108, vald@nvv.ee).

Vallaelanikel, kel endil puuduvad võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud taotlused kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Möödunud aastatel taotluse esitanutel ei ole tarvis uut taotlust esitada.