Nõo lasteaed Krõll pakub tööd koristajale


Osale Nõo Suvemängus 2017!

Tegemist on seiklusliku punktide otsimise mänguga, mis kestab augusti lõpuni. Seikle siis, kui sinul selleks aega on! See on tore viis peredel, sõpruskondadel ja noortel värskes õhus mõnusasti aega veeta, seejuures Nõo alevikku avastada. Punktides saab käia ka jalgrattaga või vankriga!
 
Eesmärk on Google Maps' kaardi abil ( https://goo.gl/PjuL2Güles ) leida punktid ning igas punktis pisike lihtne ülesanne täita.
Loe kindlasti rohkem infot juhendist: https://goo.gl/qbaFQ1
 
Nõo suvemängu toetavad ägedate auhindadega Nõo Lihavürst, Nõo Rannahall, Luke Farmimeierei ja Nõo vald!
 
Võta suvest maksimum! 

Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Aprillis kogunes vallamajas noorsootöö kvaliteedihindamise kohapealne meeskond, mis oli kokku pandud erinevate valdkondade esindajatest. Enesehindamismeeskonda kuulusid Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane, vallasekretär ja Gaidide juht Aira Laul, Nõo Spordihoone juht Jaak Teppan, Meeri Küla Arendamise Seltsi juhatuse liige ja aktivist Anneli Saaroja ning noorte esindajana Nõo Noorteaktiivi liige Kätlin Ilves. Noorsootöö kvaliteedihindamise protsessi eesmärk oli kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.
 
Hetkeolukorra kaardistamiseks ja hindamiseks kogusid enesehindamismeeskonna liikmed sisendit noorteküsitluste abil erinevas vanuses noortelt. Nende tulemustega saab tutvuda siin!

Noorteküsitluse tulemused

Lisaks koguti infot ka Nõo Põhikoolis ning Nõo Reaalgümnaasiumis tegutsevate huviringide ja huvitegevuse võimaluste kohta. Samuti Nõo Spordihoones pakutavate võimaluste kohta erinevatelt spordiklubidelt ja noortega tegelevatelt inimestelt. Heaks koostööpartneriks hetkeolukorra kaardistamisel olid ka vallavalitsuse ametnikud.
13.juunil külastasid Nõo valda aga välishindajad, kes aitasid valla noorsootöö tugevusi ja arenguvajadusi välja tuua ning analüüsida. Kogu tehtud tööga saab tutvuda siin!
Noorsootöö kvaliteedi hindamine on olnud abiks ka huvihariduse ja -tegevuse riigipoolse täiendava toetuse tarbeks tegevuskava koostamisel. See protsess aga hetkel veel käib ning kogume erinevatelt osapooltelt sisendit, et luua uusi huvitegevuse ja -hariduse võimalusi ning teha võimalused kättesaadavamaks suuremale hulgale noortele.
Kontaktisik: Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).

Valitsus tegi haldusterritoriaalse korralduse reformi viimased sisulised otsused. Nõo vald jätkab iseseisva omavalitsusena.

6. juuli 2017 - 11:00
 

Tallinn, Stenbocki maja, 6. juuli 2017 – Valitsus kinnitas täna viimased otsused, mis lõpetavad haldusreformi esimese etapi ehk haldusterritoriaalse reformi. Nende otsuste hulgas kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise, kuid selle maakondlik kuuluvus otsustakse enne 15. juulit rahvaküsitlusega.

Tänaste otsuste järgi jätkavad kohalike omavalitsuse üksustena: Keila linn; Vihulaga ühinenud Haljala vald; Sõmeru vallaga ühinenud Rakvere vald; Nõo vald; Luunja vald. Ühinemine viiakse lõpule Paldiski linna, Keila, Padise ja Vasalemma valla puhul, millest tekib Lääne-Harju vald ning Tähtvere vald liidetakse Tartu linnaga. Lisaks kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise. Maavanemad peavad läbi viima rahvaküsitluse, et selgitada rahva tahe tekkiva Setomaa valla maakondliku kuuluvuse üle Põlvamaale või Võrumaale.  Rahvaküsitlus tuleb korraldada enne 15. juulit.

„Ma tahan tänada kõiki inimesi, kes on haldusreformi edukale läbiviimisele kaasa aidanud. Haldusreform on oodanud ärategemist paarkümmend aastat, see on reform Eesti regioonide jaoks, kõigi meie inimeste jaoks. Kõige viimases ja raskemas, sundliitmiste etapis ei tohi me ära unustada reformi mõtet, mille keskmes on Eesti inimene, kelle jaoks muutuvad avalikud teenused kiiremaks ja kvaliteetsemaks sõltumata kohast, kus ta elab. Inimeste kodukant muutub konkurentsivõimelisemaks ning koduvald või -linn suudab täita kõiki neid ülesandeid, mida laiendatav autonoomia ette hakkab nägema," ütles peaminister Jüri Ratas.

„Haldusreformi lõpuleviimiseks on ülioluline lahendada omavalitsuste rahastamise küsimus ja vaadata üle KOVide ülesanded, andes neile rohkem pädevusi," rõhutas ta.

Peaministri sõnul on tänaste haldusreformi otsuste juures oluline silmas pidada, et veebruaris oli valitsusel seadusest tulenev kohustus teha ühinemissuundade ettepanek kõigile neile 104-le omavalitsusele, kes ei täitnud iseseisvana jätkamise kriteeriume. Ratas lisas, et juba koalitsioonileppe koostamisel novembris oli uue valitsusliidu seisukoht jätkata Eesti jaoks üliolulise reformiga, kuid teha seda mitte formaalselt üksnes elanikkonna kriteeriumist lähtudes, vaid kaaludes iga  ühendamisettepanekut eraldi. Ühtlasi avaldas peaminister lootust, et liitmata jäetud väiksemad kohalikud omavalitsused teevad naaberomavalitsustega tihedalt koostööd.

Eestis on praegu 213 KOVi, 183 valda ja 30 linna. Omavalitsustest üle 75 protsendi  otsustasid ühineda vabatahtlikult ehk 160 omavalitsust 47 piirkonnas taotles ühinemist KOV algatatud etapis. Pärast tänaseid valitsuse otsuseid jääb Eesti haldusterritoriaalsele kaardile 79 kohalikku omavalitsust –  15 linna ja 64 valda. Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad kohalike omavalitsuste valimiste väljakuulutamise päeval.

Artikkel Vabariigi Valitsuse veebilehelt.

 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd õpetaja abile.


Tartumaa kauneim omavalitsus 2017. aastal on Nõo vald


Tartumaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 


Nõo valla lasteaedade suvised kinnioleku ajad

Nõo Vallavalitsuse 21. juuni 2017. a korraldusega nr 209 on kinnitatud lasteaedade suvised kinnioleku ajad alljärgnevalt:

Nõgiaru lasteaed                                     03.07.2017 – 13.08.2017
Luke lasteaed Segasumma                  03.07.2017 – 13.08.2017
Tõravere lasteaed Tõruke                     03.07.2017 – 13.08.2017

Antud perioodil on võimalik lapsi paigutada Nõo lasteaeda Krõll.

Korraldus

 

 


Nõo tankla juures ajutiselt elektroonika ja ohtlike jäätmete vastuvõttu ei toimu

Seoses Nõo tankla töö ümberkorraldusega ajutiselt elektroonika ja ohtlike jäätmete vastuvõttu ei toimu.

Soovime taastada jäätmete vastuvõtmise esimesel võimalusel aga hiljemalt suve lõpus. Jäätmete vastuvõtmisest anname koheselt teada.

Elektri ja patarei toitel töötanud elektroonikajäätmete üleandmiseks korraldatakse sügisel kogumisring. Kogumisringi täpsest ajast ja registreerumisest tuleb suve lõpus eraldi teade.  


Nõo raamatukogu suvised lahtiolekuajad

Nõo Raamatukogu lahtioleku ajad:


29.-30. juuni kell 10.00-17.00
01. juuli kell 10.00-14.00

04.-29. juuli on raamatukogu lahtiolekuajad suvise graafiku järgi:

T - R  10.00 – 17.00
  L      10.00 – 14.00

01.-26. august on raamatukogu avatud
N, R   10.00 – 17.00
L        10.00 – 14.00


Tartu maakonnas ja Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus. Lõpptulemusena on võimalus maapiirkonnas elavatel inimestel ja tegutsevatel ettevõtetel tarbida digiteenuseid sama kvaliteedi ja hinnataseme juures, mis Eesti suurlinnades, kus on juba toimiv konkurents sideettevõtete vahel.

Täna saavad maapiirkonnas ja väiksemates linnades enamik tarbijaid oma internetiühenduse vaskkaablivõrgu või mobiilse 4G / 3G side kaudu. Kahjuks ei vasta kumbki lahendus vähegi nõudlikuma tarbija ootustele. Vaskkaablivõrk on küll stabiilne, kuid suuremaid kiiruseid saab pakkuda ainult tugijaamade läheduses. Mobiilne internet on loodud eelkõige mobiilsete seadmete ühendamiseks ning selle tehnoloogia kasutamine kodus või kontoris püsiühenduseks ei ole mõistlik. Netipulgaga koju tulev internetiühendus on tihti ebastabiilne, kiirus ei ole tagatud ning paljudel pakettidel on peal ka andmeside mahupiirangud.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. See tähendab piirkondi, kus veel ülikiire internetiühendus puudub. 2018. ja 2019. aastal toetatakse maakonnaüleseid projekte, mille eesmärk on terviklikult ülikiire internetiühendust võimaldava taristu loomine. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv. 

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja. Kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot. Hind võib langeda - täpsem hind oleneb soovijate lõplikust arvust.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee

Esita sooviavaldus liitumiseks kaasaegse fiiberoptilise sidevõrguga  http://www.internetkoju.ee

Sooviavalduse esitamine ei ole kellelegi siduv. Liitumistasu pärast ühenduse valmisehitamist on maksimaalselt 150 eur liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.07.2017. 

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Revisjonikomisjoni kirjaliku arvamuse ärakuulamine. (H. Kubri)

2. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

(P. Sügis)

3. Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine. (S. Tarto)

5. Riigile kuuluva Aiamaa-Nõo jalgtee katastriüksuse otsustuskorras tasuta võõrandamise taotlemine. (A. Timm).

6. Nõo Vallavolikogu liikmete arvu määramine. (A. Laul)

7. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. (A. Laul)

8. Nõo valla valimiskomisjoni moodustamine. (A. Laul)

9. Nõo valla eelarvestrateegia tegevuskavasse 2018 - 2021 laekunud ettepanekute tutvustamine. (P. Sügis)

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri


Nõo Vallavalitsus maksab toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele

Seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega makstakse toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist on Nõo vald.
Toetust saab taotleda nelja kuu jooksul pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetuse maksmine:
1) avaldus, kuhu on märgitud ka taotleja arveldusarve number;
2) põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist tõendav lõputunnistus;
3) isikut tõendav dokument või selle koopia.

Kooli lõpetajate toetuse suurus:
põhikooli lõpetamise toetus 25 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 30 €

blankett on leitav Nõo valla kodulehelt:

http://nvv.kovtp.ee/et/avalduste-vormid


27-28. mail toimus Nõo Vallas Kahna karjääris järjekordne praktikal-laskevõistlus "Grenaderi Karikas 2017"

27-28. mail toimus Nõo Vallas Kahna karjääris järjekordne praktikal-laskevõistlus "Grenaderi Karikas 2017", milles lähtuti SRA-laskespordi reeglitest. SRA-laskespordist on Nõo valla lehes ilmunud ka pikem artikkel.

Võistluse "Grenaderi Karikas" näol on tegemist on traditsioonilise Kaitseliidu Tartu maleva praktikalise-laskmise võistlusega, mis Nõo valla territooriumil toimus juba neljandat aastat järjest. Võistlus, mis on tavaliselt toimunud vaid Tartu maleva kaitseliitlaste osavõtul, oli sel aastal kasvanud väljapoole Tartumaa piire. Esindatud olid nii Jõgeva, Pärnu kui Valga malevad ning samuti osalesid võistlejad Soomest. Võisteldi vabaklassis, kus on relvadel lubatud täiendavad sihtimisseadmed ja tugijalad ning standardklassis, kus kasutatakse raudsihikuid ja tugijalad pole lubatud. Antud võistluse eripäraks oli see, et standardklass oli omakorda kitsendatud Kaitseliidu tabelrelvale AK4.

Võistluste peakorraldajaks oli Nõo vallas asuv Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi ning kaaskorraldajaks Kaitseliidu Tartu malev. Korraldajate poolt oli ette valmistatud kuus erinevat võistlusrada, mis olid piisavaks väljakutseks kogenud laskuritele, aga samas võimaldasid ka vähekogenenumatel laskuritel valida enesele sobiv taktika, et võistlusrajad edukalt läbida. Praktikal-laskespordis loevad võrdselt nii täpsus kui raja läbimise aeg, sest tabamused e. punktid jagatakse raja läbimiseks kulunud ajaga. Selline tulemuste arvestamine tõstab just algajate laskurite stressitaseme väga kõrgeks, sest nö parandusteks kuluv aeg suurendab võistlusraja läbimise aega, samas kui halvad tabamused toovad vähe punkte, nii et pidevalt on vaja teha kiireid otsuseid, kas lasta märke uuesti või liikuda edasi, kas lasta kaugemalt, või liikuda lähemale - kaotades küll aega, kuid saades kirja täpsemad lasud. Kogu laskmisprotsessi juures on oluline ka relva suudme, ehk laskesuuna jälgimine, mis ei tohi kunagi lippudega tähistatud laskesektorist välja liikuda. Antud reegli vastu eksides katkestab rajakohtunik koheselt laskuri tegevuse võistlusrajal ning antud võistleja ei saa enam edasi võistelda.

Võistlustaseme tõstsid eriti kõrgeks valitseva IPSC-laskespordi vintpüssi standardklassi Eesti meistri M. Merirand'i ja Soome parimate vabaklassi vintpüssilaskjate hulka kuuluva J.P. Walden'i osavõtt, kes mõlemad ka oma võistlusklasside võidud võitsid.

Erinevate võistlusklasside esikolmikud olid:

Vabaklass:
1. J.P. Walden (SRA Etelä-Häme)
2. E. Vään (KL Tartu malev)
3. V. Uuk (KL Tartu malev)

Standardklass AK4:
1. M. Merirand (KL Tartu malev)
2. H. Väljak (KL Tartu malev)
3. H. Kanter (KL Tartu malev)

Vaata ürituse pilte fotogaleriis

 

 


Rahvaküsitluse loterii

23.–24. aprillil läbiviidud rahvaküsitlusega seoses otsustasid Nõo valla ettevõtjad panna välja erinevaid auhindu rahvaküsitlusel osalenutele.

Siinjuures suur tänu annetajatele:

Sildo Luke OÜ, Vapramäe Allika OÜ, Deckol OÜ, MTÜ Palu Puhkajate Looduskeskus, Jaan Sild Wako Värkstuba, Deckol Trans OÜ, Soone Farm OÜ, Paju Auto OÜ, Pellenec OÜ, Kindel Grupp OÜ, Juurviljaait OÜ, Valdis Kaskema, Ardemar OÜ, Anikrus OÜ, Paju Pagar OÜ, Triin Pala, Aniir OÜ, Tamsa-Agro OÜ, Cautes AS, Külasepp OÜ, Nõo Lihatööstus AS, Nõo vallavalitsus,  Ecu Tallid OÜ, Rannahall, Heveko Com OÜ, Luke Farmimeierei OÜ

9. mail toimus loosimine, kus osutusid õnnelikeks võitjateks:

Mait Raig, Arvo Riives, Maarja Tobber, Pille Papitalo, Aivar Ritson, Eiko Keeman, Talis Vooro, Madis Vaardt, Ulvi Ess, Liia Vester, Anna Melehhova, Merlin Juur, Ilmar Kaarna, Taavi Mals, Astra Tiits, Dagmar Läänemets, Anneli Kruus, Monika Pavlov, Gristel Toomsalu, Ülo Valgerist, Helle Sillaste, Maimu Tõnnisson, Piia Pärn, Gunnar Mäll, Elmet Mällo, Tatjana Balkašina, Katrin Seppa, Rainer Pastak, Mikk Leedjärv, Aare Holter, Kai-Liis Oja, Urmas Vään, Alexander Liivo Kerme, Mikk Saal, Hendrik Lukk, Tiit Tiisler, Anita Alasoo, Urve Rümmel, Rein Drenkhan, Helve Lomp, Terje Lainoja, Lauri Laansoo, Ene Ilves, Einika Oolberg

     Täname annetajaid ja küsitlusel osalenuid!

 

 


Registreeri oma laps VVV looduslaagrisse

Registreerime lapsi alates 7.eluaastast VVV looduslaagrisse. 
Laager toimub 3.- 7. juulini 2017.

Laagris õpime suviseid taimi, putukaid, meisterdame, matkame ja teeme muud huvitavat.
Hommikul lapse toomise ja õhtul laagrist viimise korraldab lapsevanem. Laagripäeva alustame Vapramäe Loodusmaja juurest. Kavas on üks ööbimine telkides.

Looduslaagrisse on 20 kohta, huvi korral laagrisse registreerumiseks  kirjutage triinu@vvvs.ee. Registreerimisel palume edastada järgmised andmed: lapse nimi/kool, klass, lapsevanema nimi, lapsevanema meil ja kontakttelefon.

Lõplik laagrikoht kinnitatakse osalustasu laekumisel. Laagri osalustasu on 65 eur. Registreerunutele saadame info tasumise kohta ja täpsema laagrikava.

www.vvvs.ee

http://www.vvvs.ee/?1292

 


Spordihoone saab seinamaalingu

Reedel, 2. juunil avatakse Nõo spordihoone seinamaaling, millel on kujutatud seitset Eesti spordiajaloo suurkuju. Grafiti segatehnikas seinamaalingu teostavad Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilased ning juhendab tuntud tänavakunstnik Bach Babach.

Nõo valla tellimusel valmival seinamaalingul on kujutatud Eesti spordiajaloo jaoks olulised inimesed läbi aegade: Baruto, Gerd Kanter, Erki Nool, Erika Salumäe, Kelly Sildaru, Tiit Sokk ja Paul Keres. Täpne seinamaalingu teema kujunes välja ühise tööna ning valiku selle kohta, keda maalingul kujutada, tegid Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) üliõpilased.


Noorsootöö kvaliteedi hindamine ja noorte tagasiside kogumine

Aprillis kogunes vallamajas enesehindamise meeskond, kes hakkab eest vedama Nõo valla noorsootöö hindamise protsessi. Eesmärk on jaanipäevaks kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.

2.-31.mai kogub Nõo vald noortelt tagasisidet erinevate huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Nõo vallas.

Täites järgneva küsimustiku, annad Nõo vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sinu soovidele.
7-12-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/LZreYaJ8zuLUABY32
13-19-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/MfkRoUelt8SKP03g2
20-26-aastaste noorte täiskasvanute tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt:https://goo.gl/forms/wLW1pJkgmVgS9vQi1
Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõtted ning nendega on võimalik tutvuda Nõo valla kodulehel www.nvv.ee alates 1.juulist 2017.aastal.

Uuringu kontaktisik on Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).
 
Lugupidamisega,
Egle Hänilane
Nõo Noortekeskus
------------------------
E-post: noortekeskus@nvv.ee
Telefon: 5019605
www.n6onoor.webs.com

 

 

 


Nõo raamatukogu suvised lahtiolekuajad

  30. maist  kuni  02. septembrini  on  raamatukogu avatud:

       T - R     10.00 – 17.00

      L         10.00 – 14.00


Kahna karjääris toimuvad laskmisvõistlused

ERLK teavitab üritusest Kahna karjääris, mis toimub 20. mail 2017.a. kell 10:00 - 17:00
ja  "Grenaderi Karikas " võistlusest mis toimub 26 - 28 mail 2017.a. kell 08:00 - 20:00


Kalev Koppel

5076219

 


Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Juuni kuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 12. juuniks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Pärast registreerimise aja lõppemist anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Tartu Offroad Klubi korraldab majanduslikes raskustes ja paljulapselistest peredest pärit lastele heategevuslikku üritust "Lapsed Metsa"

Tartu Offroad Klubi korraldab sel suvel taas heategevuslikku üritust "Lapsed Metsa", kus osalevad majanduslikus raskustes ja paljulapselistest peredest pärit lapsed. Kokku tuleb lapsi umbes 50, Nõo vallast saaks osaleda 20 - 25 last. Laste vanus võiks olla alates kümnendast eluaastast. Suur buss teiste lastega ja enamus maastikuautosid läbib Nõo alevit, seega on korraldatud ka transport alevist Lagujale ja tagasi.
 
Täpsemad andmed üritusest:
  • üritus toimub 22. juulil Tartumaal Laguja külas (eelnevatel aastatel on päev kestnud 12.-17.00);
  • osa saab üle 50 majanduslikus raskustes ja paljulapselistest peredest pärit lapse;
  • eesmärgiks on pakkuda lastele üks meeldejääv päev - tutvustada off-roadi, sõidutada lapsi maastikuautode, ATV-de, mootorrataste ning traktorite ja muu tehnikaga;
  • mitmel aastal on osalenud ka Eesti Punase Risti Jõgevamaa seltsi liikmed, Maanteeamet teeb samuti erinevaid koolitusi lastele (eelnevatel aastatel on olnud jalgratta sõiduõpe, ohutus maanteel ja sel aastal on ilmselt plaanis lastele kas turvavöö ohutuse vajalikkuse näitamine vastava tooli ja renniga või siis tuua kohale maanteameti testauto, kus on võimalik teha 360 kraadi ring ümber oma telje veenudumaks turvavöö vajalikkusest), Nõo Vabatahtlikud päästjad, Eesti Kaitsevägi oma erinevate masinate ja relvadega, jne.

Kellel tekkis huvi, siis lapsevanemad palun võtke ühendust :
Liina Salustega
Tartu Offroad Klubi liige
Tel: 5663 2556   

Eelnevatest üritustest saate ülevaate Tartu Off-Road Klubi kodulehelt ja teistelt allpool toodud linkidelt:

 


NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
PRESSITEADE
10.05.2017

NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD

Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks koostöös noortega terve 2017. aasta vältel korraldada 12 eriilmelist noortesündmust, et üksteist ja Tartumaad paremini tundma õppida.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja Noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus).

Koostööprojekti tegevused on avatud, see tähendab, et noortekeskused lähevad oma igapäevasest keskkonnast välja, saavad koos noortega ülevaate sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise ja isetegemise. Toimunud on juba kaks noortekohtumist. Märtsi koolivaheajal kohtusid Aeg-Ruumis toimunud lauamängupäeval 66 Tartumaa noort, et koos erinevaid uusi lauamänge mängida. Aprilli lõpus kogunesid keskuste noored Rõngu Rahvamajas, kus Mari-Liis Vanaisaku eestvedamisel toimus 33 noore osalusel interaktiivne sündmuskorralduse koolitus. See oli noorte jaoks väga inspireeriv ning sütitas neid uutele tegudele – mis on ka koostööprojekti raames vajalik sisend, et tegevuste planeerimisel ja elluviimisel noorte panust suurendada. 

Ees on veel kümme noortekohtumist. Sel nädalavahetusel, 13. mail sõidavad noored Nõo valda, et Laguja vanas koolimajas koos maha pidada noortetalgud. Talgute raames tehakse koos heakorratöid nii koolimaja ümber kui ka eelmisel aastal Nõo Noorteaktiivi eestvedamisel Laguja koolimajas renoveeritud noortetoas. Päev kätkeb endas ka Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse ühisprojekti raames toimuvat matka „Kas hundil on pojad või kutsikad?", mida ilmestab fotojaht looduskaunis ümbruskonnas. Koosolemisele paneb punkti võimalus lõkke ümber mõtteid vahetada ja suveks plaane teha. 

 „Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Just 2015. aastal aset leidnud samalaadse koostööprojekti tulemusel aktiviseerus Nõos arvestatav hulk noori, keda me praegu tunneme Nõo Noorteaktiivi nime all ning kes on noortele suunatud sündmuste korraldamisega elavdanud kohalikku noorteelu märkimisväärselt," lisas Hänilane.  

Üle-Euroopalisel Muuseumiööl on MTÜ Alatskivi Noortekeskus maakonna noored kokku kutsunud Alatskivi lossi paruniproua Josephine Nolckeni sünnipäevale. Enne suurt suve võõrustavad Elva noored meid mõttespordi tegevustega Elva Avatud Noortekeskuses ning Luunja vallas Kavastu külas toimub Emajõe ääres veeohutuspäev.  

„Selline laiaulatuslik koostööprojekt annab ka noorsootöötajatele meetodi noorteni jõudmiseks ja nendega kontakti loomiseks noortele sobival viisil" selgitas projekti kasutegurit Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Mirja Jõgi. „See näitab, et noortega kontakti saamiseks ei pea olema üksnes harjumuspärases füüsilises ruumis ehk noortekeskuses". 

Kärsitult ootavad oma järge teisi võõrustada Rannu Pere- ja Noortekeskus, Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa. Kõigi eesootavate tegevustega on võimalus tutvuda SIIN!

Projekti tulemusel valmib aasta lõpuks 2018. aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mida illustreerivad pildid valitakse projekti vältel toimunud fotojahi käigus noorte poolt tehtud fotodest. Projekti tegevused viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel, kohalikul kogukonnal ning noortel ja noorsootöötajatel.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015. aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.
 

Lisainfo:
Egle Hänilane
Juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 501 9605

Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi
Juhatuse liige
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 5334 0089

mirja.jogi@elva.ee

 


Eelläbirääkimistega pakkumine rohumaa rendile andmiseks

Nõo Vallavalitsus viib läbi eelläbirääkimistega pakkumise Nõo vallale kuuluva Nõo alevikus asuva Karulombi maaüksuse rohumaa rendile andmiseks. Rendile antav täpne ala on toodud plaanil.

Rohumaa antakse rendile viieks kuni kümneks aastaks  alghinnaga 20 € aastas. Rentnikul on maa sihtotstarbelise kasutamise kohustus – rohumaal iga aastane heintaimede niitmine ja vajadusel kogumine, sealhulgas võsastumise vältimine.

Eelläbirääkimistega pakkumisel osalemise taotlus esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. mai 2017 kell 9.00 meilile vald@nvv.ee

Pakkumine peab sisaldama lisaks pakkuja andmetele aastast rendi hinda eurodes ja rendi aega aastates.

Pilt 1

Pilt 2


Noorsootöö kvaliteedi hindamine ja noorte tagasiside kogumine

Aprillis kogunes vallamajas enesehindamise meeskond, kes hakkab eest vedama Nõo valla noorsootöö hindamise protsessi. Eesmärk on jaanipäevaks kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.

2.-15.mai kogub Nõo vald noortelt tagasisidet erinevate huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Nõo vallas.

Täites järgneva küsimustiku, annad Nõo vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sinu soovidele.
7-12-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/LZreYaJ8zuLUABY32
13-19-aastaste noorte tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt: https://goo.gl/forms/MfkRoUelt8SKP03g2
20-26-aastaste noorte täiskasvanute tagasiside ankeet on leitav sellelt lingilt:https://goo.gl/forms/wLW1pJkgmVgS9vQi1
Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõtted ning nendega on võimalik tutvuda Nõo valla kodulehel www.nvv.ee alates 1.juulist 2017.aastal.

Uuringu kontaktisik on Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).
 
Lugupidamisega,
Egle Hänilane
Nõo Noortekeskus
------------------------
E-post: noortekeskus@nvv.ee
Telefon: 5019605
www.n6onoor.webs.com

 


Rahvaküsitluse lõplikud tulemused on selgunud

Vallavalitsus on kontrollinud rahvaküsitluse tulemused ja edastab need andmed volikogule kinnitamiseks.

Nimekirjades oli hääleõiguslikke inimesi 3367, oma arvamust käis avaldamas 2045 inimest, osalus oli 60,7%.

Nõo vallas oli võimalik vastata kahele küsimusele:

1) Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?

Küsimusele vastas 1894 inimest (56,2% hääleõiguslikest).
Ühinemist toetas 102 inimest (5,4% )
Vastu oli 1792 (94,6% )

2) Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena ?

Küsimusele vastas 2013 inimest (59,8% hääleõiguslikest).
iseseisvana jätkamist  soovis 1921 inimest (95,4% )
seda ei soovinud 92 inimest (4,6% )

 


Valdav enamus Nõo valla kodanikest on sundliitumise vastu

Rahvaküsitluse esialgsed tulemused Nõo vallas.

Küsitletavate nimekirja oli kantud 3385 inimest, kellest avaldas oma arvamuse nii hääletuspunktides kui elektrooniliselt 2048 inimest, ehk 60,5%.

Küsimusele: Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga  uue haldusüksuse moodustamiseks?
vastas jaatavalt 103 inimest
vastas eitavalt 1811 inimest

Küsimusele: Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?
vastas jaatavalt 1946 inimest
vastas eitavalt 91 inimest

Täname kõiki rahvaküsitlusel oma arvamuse andnud vallakodanike.

Vallavalitsus kontrollib tulemused ja edastab volikogule kinnitamiseks.


Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Mai kuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 01. maiks  teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Mai kuu alguses anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Merike Kruuse
Keskkonnaspetsialist
 
 
NÕO VALLAVALITSUSE JÄÄTMEALANE INFO

Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Mai kuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 01. maiks  teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Mai kuu alguses anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.

Suurjäätmete veo tellimine

Suuremõõtmeliste jäätmete üleandmine on kõigile Nõo valla jäätmevaldajatele tasuta.

Üleandmiseks tuleb esitada Ragn-Sells AS-le tellimus telefonil 60 60 439 või meili teel info@ragnsells.ee. Suurjäätmete vedu toimub iga kuu viimasel neljapäeval. Suurjäätmed on tavajäätmed, mis ei mahu tavakonteinerisse, nagu näiteks diivanid, lauad, toolid, kardinapuud, madratsid, vaibad. Suurjäätmete hulka ei kuulu ehitus- ja lammutusjäätmed ning probleemtooted (koduelektroonika, akud, rehvid jms). Suurjäätmete vedu saab tellida vastavalt vajadusele.

Lehtede ja prügi põletamine koduaedades on keelatud

Nõo valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. Lehtede, okaste ja mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine koduaedades ei ole lubatud.
Märg lehehunnik, toored oksad ning muud taimsed jäänused ei taha hästi põleda. Need tekitavad palju tossu ning suitsu, mis reostab õhku ning häirib ümberkaudseid inimesi. Märgade okste-lehtede suits võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.
Kui oksad on juba korralikult kuivad siis on põletamine lubatud.
Puulehed, –oksad ning muu taimne materjal on mõistlik oma kinnistul kompostida. Kui selleks tingimused puuduvad, on võimalus jäätmed üle anda Tartusse Aardlapalu ümberlaadimisjaama.

Telli tasuta pakendikoti teenus

Kõikidel Nõo aleviku eramajadel on võimalus liituda väga mugava pakendijäätmete kogumislahendusega – pakendikotiteenusega. Teenus on TASUTA. Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), kes kasutab selleks pakendatud kaupade maaletoojate ja tootjate poolt makstud teenustasudest saadud raha.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne).

Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest ei ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, tuleb teenuse tellijal tasuda tühisõidu eest 3,84 €.

Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel www.tvo.ee/pakendikoti-teenuse-tutvustus.
Lisaküsimustega võta ühendust e-maili (info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel.

Kõikide jäätmealaste küsimuste tekkimisel pöördu julgesti vallavalitsuse keskkonnaosakonda (tel. 7455 332, sven@nvv.ee, merike@nvv.eeHajaasustuse programm

Hajaasustuse programm Nõo vallas on 2017. aastal avatud 07 aprill - 07 juuni. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.

Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Autonoomne elektrisüsteem on päikese-, tuule-, vee või mõnel muul taastuvenergia allikal põhinev süsteem, kus kasutatakse energia tootmiseks näiteks päikesepaneeli või tuulegeneraatorit. Toetust ei anta elektrivõrguga liitumiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda, et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotlejal olema rahvastukuregistri andmete kohaselt majapidamisse sissekirjutus katkematult vähemalt alates 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni.

Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Lisaks toetusele peab kolmandiku projekti maksumusest kandma taotleja.

Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks on  oluline, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Nõo Vallavalitsusse. Samuti saab infot toetuse kohta valla kodulehelt, kus on kättesaadavad ka taotlusvormid.

 

Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja


Rahvaküsitluse korraldamine

Nõo Vallavalitsus otsustas 27. märtsil 2017 korraldusega nr 91 korraldada rahvaküsitluse Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta alljärgnevalt:

Määrata rahvaküsitluse läbiviimise ajaks 23. aprill 2017 ja 24. aprill 2017.
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel valla veebilehel, mille aadress on nvv.ee
Määrata küsitluspunktid, kus elanikud saavad arvamuse anda vastavalt oma elukohale:
Nõo vallamajas (Nõo alevik, Voika tn 23) — Nõo alevik, Aiamaa, Kolga, Järiste, Unipiha, Voika küla;

Nõgiaru raamatukogus (Nõgiaru küla, Nõo tn 4) —  Nõgiaru küla;

Meeri seltsimajas (Meeri küla, Kivistiku)  — Meeri ja Keeri küla;

Tõravere lasteaias Tõruke (Tõravere alevik, Observatooriumi 9a)  — Tõravere alevik;

Vapramäe loodusmajas (Vissi külas) — Vissi küla;

Laguja külakeskuses (Sassi külas) — Ketneri, Laguja, Sassi, Kääni ja Etsaste küla;

Tamsa tn 2 elamus (Tamsa külas) — Tamsa, Altmäe, Enno, Uuta ja Illi küla;

Luke raamatukogus (Luke küla, Vanajärve 2) — Luke küla.

Küsitluspunktid on avatud 23. aprillil 2017 ja 24. aprillil 2017 ajavahemikul kell 9.00 kuni 20.00

Isikutel võimaldatakse anda oma arvamus küsitluspunktis, mis ei ole tema elukohajärgne,  seejuures korraldab komisjon vastava märke  tegemise nimekirjades. 
 

Juhised rahvaküsitlusel osalemiseks

RAHVAKÜSITLUS Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja  haldusüksuse  piiride muutmise kohta toimub 23. ja 24. aprillil 2017.

Vabariigi Valitsus on teinud Nõo vallale ettepaneku ühineda ELVA vallaga, mis  moodustub Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu valla ühinemisel.

Nõo Vallavolikogu 23. märtsi 2017 otsuse nr 126 alusel küsitakse Nõo valla elanikelt  vastust kahele küsimusele:
1)      Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja  Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?
2)      Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?

Vastusevariantideks on „jah" ja „ei".

Rahvahääletus korraldatakse nii elektrooniliselt kui ka  küsitluspunktides.

Elektrooniliselt saab arvamuse anda ainult 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel Nõo valla veebilehel (aadressiga nvv.ee) avaneva lingi kaudu. Arvamuse andmiseks elektrooniliselt tuleb ennast identifitseerida ID- kaardi või mobiil-ID-ga.

NB! Kontrollida  varakult ID-kaardi PIN- koodide või nutirakenduste toimivust.

Küsitluspunktid on avatud 23. ja 24. aprillil alates kella 9.00 kuni 20.00.

Küsitluspunktide piirkonnad on määratud vallavalitsuse korraldusega. Kui isik ei saa oma elukohajärgses küsitluspunktis arvamust anda, võib ta  pöörduda talle sobivasse küsitluspunkti. Sel juhul kantakse tema nimi vastavasse nimekirja ja tema elukohajärgse küsitluspunkti nimekirja tehakse vastav märge.

Kui isik on andnud arvamuse elektrooniliselt ja küsitluspunktis, siis tema elektrooniliselt antud arvamus  tühistatakse.

Võimalik on taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb hiljemalt 24. aprillil kell 17.00 esitada/saata vallasekretärile või küsitluspunkti vabas vormis taotlus.

INFOT rahvaküsitluse kohta ja juhiseid e-hääletuseks saab küsida vallasekretärilt

(tel 505 6439, e-posti aadress aira@nvv.ee) või vallakantseleist (tel 745 5108 või 513 9123,  e-posti aadress vald@nvv.ee). 


Kirsi tänavale istutatakse uued kirsid

Nõo alevikus Kirsi tänava ääres on aastaid kasvanud kirsid. Käesolevaks hetkeks on mitmed puud kuivanud ja maha saetud. Kasvavate puude tervislik seisund ei ole kõige parem ja nad paiknevad ebaühtlaselt tänava ühes otsas.

Nõo aleviku üldise heakorrastamise raames on Nõo Vallavalitsusel plaan käesoleva aasta kevadel parandada ka Kirsi tänava ilmet. Tööde käigus raiutakse Kirsi tänava maa-alal kasvavad kirsid ja istutatakse 26 Sahhalini kirssi. Istutuse plaanime teha lähiajal selliselt, et puud saavad kevadel õitseda juba oma uues kasvukohas.

Täiendavat informatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest telefonil 745 5332, 505 1017 või e-posti teel sven@nvv.ee

 


Laupäeval 29.aprillil 2017 toimub NÕO VALLAS OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid:

vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

10.00-10.15 Nõgiaru raamatukogu juures

10.25-10.45 Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)

11.05-11.20 Laguja külakeskuse juures

11.30-11.45 Tamsa bussipeatuse juures

11.55-12.15 Luke raamatukogu juures

12.25-12.45 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil

12.50-13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri juures

Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS.
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meili aadressilt merike@nvv.ee


ETTEVALMISTUSKURSUSED SISSEASTUMISKATSETEKS NÕO MUUSIKAKOOLI

Nõo Muusikakoolis toimuvad 4. ja 18.mail ettevalmistuskursused, et anda kindlustunnet sisseastumiskatseteks ja erialapilli valikuks.

Algusega kell 18.15 toimuvad üldmuusikalised harjutused õp. Hanna Kõrveliga. Enne või pärast rühmatundi tutvutakse muusikakoolis õpetatavate pillidega. Kokku 45 minutit.

Kursused on eelregistreerimisega e-mailil: nmuusika@nvv.ee ja tasulised vastavalt vabaklassi tunnitasule 7.50 eurot. Registreerunutega võetakse kontakti.

Sisseastumiskatsed on vastavalt erialadele 22. ja 25.mail, konsultatsioon 19.mail.


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine“

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine" (edaspidi: NOF).

NOF-ist rahastatakse projekte valla 2017. aasta eelarves selleks eraldatud summa ulatuses.

Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:

1) füüsilistel isikutel s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;

2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.

NOF eesmärkideks on:

1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;

2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;

3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;

4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10 %. Omaosalus võib olla mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga sõlmib Nõo Vallavalitsus kirjalikult Projekti teostamise lepingu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. märtsil 2017 kell 16.00.

Rahalise toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse  Taotluse vorm 

Taotlus esitada e-posti aadressile vald@nvv.ee või tuua Nõo Vallavalitsuse kantseleisse.

Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF".

Hilinenud taotlused saadetakse taotlejale tagasi.

 

Nõo Vallavalitsus

 

 


Turvaliselt Nõost Tartusse ja Elvasse jalgsi ning jalgrattaga

Nõo vallavalitsus kavatseb esitada Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) programmi raames rahastamistaotluse projektile „Nõo-Elva kergliiklustee". Projekti raames on kavas rajada Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee, mis saab alguse Aiamaa-Nõo kõrvalmaantee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristumiskohast ning kulgeb läbi Nõo aleviku kuni Elva linnani.

Projekti kogumaksumuseks on kalkuleeritud 1 700 000 €, mille eest projekteeritakse ning ehitatakse välja ca 12 km pikkune jalg- ja jalgrattatee ning teostatakse muud kergliiklusteega seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning tähistuste paigaldamine jms).

Praegusel hetkel on koostamisel jalg- ja jalgrattatee I etapi ehitusprojekt Nõo aleviku, Voika küla, Tõravere aleviku ja Vissi küla territooriumitel (lõigus Nõo aleviku Kalda tänav kuni valla piir Vissi külas). Nõo vallavalitsuse poolt läbi viidud riigihanke tulemusena tunnistati edukaks  Piiber Projekt OÜ pakkumus. Jalg- ja jalgrattatee projekteerimise käigus püütakse leida tee asukohale optimaalseim lahendus. Kohati võib teetrass ulatuda ka eraomandis olevatele kinnisasjadele. Nõo vallavalitsus on käimasolevatest projekteerimistöödest juba informeerinud enamike kinnisasjade omanikke, kelle maid võib projekteeritav jalg- ja jalgrattatee tõenäoliselt puudutada. Konkreetsemates küsimustes võivad lähiajal maaomanike poole pöörduda projekteerimisettevõtja (Piiber Projekt OÜ) töötajad, kes arutavad võimalikud lahendusvariandid kinnisasjade omanikega läbi. Alati võib informatsiooni saamiseks pöörduda ka Nõo vallavalitsuse poole.

II etapis asutakse 2017. aasta esimesel poolel teostama projekteerimistöid Nõo valla Järiste ja Aiamaa külades (lõigus Aiamaa-Nõo kõrvalmaantee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristmik kuni Nõo aleviku Kalda tänav) ning projekti kaastaotleja Elva linnavalitsuse poolt ka Elva linna territooriumil.

Jalg- ja jalgrattatee valmimisel luuakse kogukonnale paremad ühendusvõimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade ja vabaaja sisustamise kohtade vahel. Otseselt paraneb ühendusvõimalus umbes 10 000 inimesel.

Kuna Tartu linna võib pidada piirkonna vaieldamatuks tõmbekeskuseks, on pikemas perspektiivis plaanis ühendada planeeritav Nõo-Elva kergliiklustee ühtsesse võrku Tartu linna suunduvate kergliiklusteedega. Selleks planeerib Maanteeamet 2018. aastal Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteel Ülenurme valla Külitse aleviku ja Nõo valla Järiste küla vahelisel teelõigul kergliiklustee rajamist.

Nõo vallavalitsus


Ilmunud on Nõo Valla Lehe märtsikuu number

Rahvaalgatusliku liikumise „VALI NÕO!“ üleskutse

 

Rahvaalgatusliku ühenduse „VALI NÕO!" asutajaliikmed:

Ilja Stepanov, Krista Kvarnström, Kai Toom, Mart Jaanson, Jaanus Järveoja, Aigar Brett, Vello Brett, Mart Kreevald, Rain Sangernebo, Laurits Leedjärv, Andres Lomp, Teet Marran, Taavi Merisalu, Silver Pastak, Jaan Poom, Made-Heljo Ruul, Margit Zukker, Lembit Toru, Kaido Voor, Jüri Aliste, Priit Randala, Katrin Virronen, Kristel Hüdsi, Liis Korela, Gea Järvela, Ene Arus, Christina Värno, Harri Kubri, Veli Lahtmets, Heli Veide, Maire Jakobson, Argo Saag, Viivi Russak, Marge Altin, Imbi Tanilsoo, Ants Tamm, Tiiu Saarsen, Sille Kuiv, Eleri Visnapu, Helen Klaos.


Elva Tarbijate Ühistu Nõo piirkonna liikmete koosolek toimub 20.03.2017


Ootame beebisid ja väikseid lapsi mängima


Nõo Päästeala Noortering kutsub noori liituma!!!

Päästeringi eesmärk on tutvustada noortele päästja tööd, õpetada praktilisi oskusi ja teadmisi, mis on eluks vajalikud. Läbi päästeringi tegevuse laieneb noorte silmaring ning tõused teadlikkus meid ümbritsevatest ohtudest, oskus ohuolukordi ennetada ning neisse sattumisel käituda.

Päästeringis osalemine on noortele TASUTA! Aeg-ajalt võib ette tulla kulutusi, mis tuleb lapsevanemal katta – nt. väljasõidud, päästeringi T-särk.

Kord aastas toimub noorpäästjate regionaalne lõpulaager, kus hinnatakse osalejate teadmisi, oskusi ning antakse neile omandatu kohta tagasisidet. Samuti on võimalus noopäästjatel osaleda üleriigilises päästeala noortelaagris.

Päästeala noorteringi õpiväljundid:

1)      Noorpäästja oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.

2)      Noorpäästja teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda.

3)      Noorpäästja on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädanumbrile helistada ja abilistele teed juhatada.

4)      Noorpäästja teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid.

5)      Noorpäästja tunneb kodukeemia märgistusi, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske.

6)      Noorpäästja oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust.

7)      Noorpäästja oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda.

8)      Noorpäästja on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.

Noortering käib koos Kadi Sarapuu juhendamisel kord nädalas kolmapäeviti kell 16.00 Nõo Noortekeskuses.

Lisainfo: Kadi Sarapuu kadi.sarapuu@mail.ee, 56291046


Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.03.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

 Nõo valla territooriumil võõrandatakse järgmised kinnisasjad:

1. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Tartu tn 9a kinnisasi (52801:001:0315; 1,99 ha; (M)) alghind
17 910.-, tagatisraha 1 790.-;
 2. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Toominga kinnisasi (52801:001:0319; 1,8 ha; (M)) alghind
18 000.-, tagatisraha 1 800.-;
3. Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Nõo tn 38 kinnisasi (52801:001:0317; 0,57 ha; (T)) alghind 7
980.-, tagatisraha 790.-;
4. Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik Mäe tn 2 kinnisasi (52801:001:0310; 0,98 ha; (M)) alghind 15
680.-, tagatisraha 1 560.-.
 


Laskeharjutus Kahna karjääris

Pühapäeval,  26.02.2017.a. kl.10:00-16:00 toimvad laskeharjutused Kahna karjääris.
Palume olla ettevaatlikud seal kandis liikumisel.
 
 
Kalev Koppel
5076219

27. veebruaril toimub Nõo vallamaja juures oleva sularahaautomaadi vahetus

27.02 algusega kell 12 toimub Swedbanki sularahaautomaadi vahetus  aadressil Nõo alevik Voika 23. 
Töid teostab Hansab ja G4S.

Tiit Toimetaja
AS Swedbank

 


Nõo raamatukogu lahtiolekuaeg pühade aja

Nõo raamatukogu  on avatud 23.  veebruaril   10.00 – 14.00

24. ja 25. veebruaril suletud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

1. Investeerimislaenu võtmine. (P. Sügis)

2. Nõo Vallavolikogu 28. veebruari 2013 otsuse nr 141 muutmine. (A. Laul)

3. Nõo lasteaed Krõll arengukava 2017-2019 kinnitamine. (A. Laul)

4. Nõgiaru lasteaia arengukava 2017-2019 kinnitamine. (A. Laul)

5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamine Nõo vallas. (S. Tarto)

5.1. Nõo vallas vee-ettevõtja määramine.

5.2. Projekti „Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu kulude katmine.

6. "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale" muutmine.
(E. Mölter)

7. Ülevaade Nõo Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni tegevusest.

8. Haldusreformist.

9. Umbusalduse avaldamine. (J. Järveoja)
9.1. Umbusalduse avaldamine Nõo Vallavolikogu aseesimees Marika Saarele.
9.2. Umbusalduse avaldamine Nõo Vallavolikogu vallaelukomisjoni esimees Marika Saarele.

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.


Konservide jagamine Nõo vallas puudust kannatavatele isikutele

Riigi tegevusvarudest on Nõo vallale eraldatud sealihakonservid, mida jagatakse taotluse alusel:

1.    Üksi elavatele mittetöötavatele vanaduspensionäridele;
2.    Ennetähtaegsetele vanaduspensionäridele;
3.    Rahvapensioni alusel töövõimetuspensioni saajatele;
4.    Suurperedele (alates nelja alaealise lapsega pered).

Taotluse võib kirjutada vabas vormis, kus on ära toodud:
1.    Taotleja nimi ja isikukood;
2.    Taotleja staatus (üksi elav vanaduspensionär, ennetähtaegne vanaduspensionär, suurpere (alates nelja alaealise lapsega pered);
3.    Leibkonnaliikmete arv;
4.    Kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-post);
5.    Allkiri (andmete õigsuse kinnitamiseks).

Taotluse vorm
Taotlusi saab esitada 01.02.2017 kuni 28.02.2017.a.

Jagamise aluseks on laekunud taotluste- ja leibkonna liikmete arv ning eraldatud konservide kogus.
Taotlused vaatab läbi sotsiaalhoolekandekomisjon, kes esitab vallavalitsusele kinnitamiseks konservide saajate nimekirja. Peale nimekirjade kinnitamist võetakse taotlejatega ühendust.

Konserve väljastab Nõo päevakeskus (Tartu tn 20 Nõo alevik) nimekirja alusel.

Toimetulekutoetuse  ja vajaduspõhise peretoetuse taotlejatele, kes on 2016. aastal toiduabi saanud, konserve ei eraldata.

Sotsiaalosakonna töötajatel on õigus konserve eraldada täiendavalt neile isikutele, kelle majanduslik olukord on ootamatult muutunud.

Küsimuste korral helistada sotsiaalosakonna telefonil: 745 5004 ja 5191 4119 või kirjutada
e- posti aadressil: liia@nvv.ee

Vallavalitsuse korraldus

Konservide jagamise põhimõtted

 


Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania auhindade loosimise tulemused on selgunud

Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania raames välja kuulutatud auhindade loosimine toimus 19.jaanuaril 2017.
Loosimise komisjoni koosseisu kuulusid: Aigar Brett, Mai Kirs, Toomas Kruustük, Harri Kubri, Aira Laul.

10 pakki OÜ Luke Farmimeierei karbijuustu võitsid:
Nr 121 - KRISTINA PANT
Nr 151 - MIIA MARGARITA KUBJA
Nr 77 - LIINA LATTIK
Nr 69 - MEELIS VOORO
Nr 73 – HELEN LAANSOO

5 Nõo Lihatööstuse kinkekomplekti võitsid:
Nr 35 - MAARIKA TEPPER
Nr 158 - KUIDO PÕIM
Nr 165 - RENA MERILAID
Nr 74 - JANEK KARING
Nr 130 - KADRI PLAADO

30 pakist koosneva komplekti OÜ Luke Farmimeierei karbijuustu võitis:
Nr 3916 - ELVINA SHORNIKOVA

Nõo Vallavalitsuse poolt välja pandud 300 eurot võitsid:
Nr 2461 - LAURA LILLEPALU-SCOTT
Nr 556 - AAVO POOLAKESE
Nr 4014 - JASPER KORS
Nr 2571 - TANEL PALLO
Nr 417 - KALEV ORAS

Palju õnne võitjatele!

Võitjatega võetakse ühendust!

 


Kokkuvõte Nõo valla elanikuks registreerimise kampaaniast

Nõo Vallavolikogu otsuse nr 112 alusel viidi läbi Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 05.detsember kuni 31. detsember 2016. Kampaania eesmärgiks oli Nõo vallas elavate ja tegutsevate inimeste motiveerimine ennast  Nõo valla elanikuks registreerida.

Tänaseks on kokkuvõtted tehtud ja edastame tulemused.
Kampaania kestel kanti Nõo valla elanike registrisse 193 inimest, neist mehi 98 ja naisi 95.
Vanuse grupiti lisandus:
16 last vanuses 0-6 aastat
24 last ja noort vanuses 7-18 aastat
137 tööealist inimest (vanuses 19-64 aastat)
16 üle 64 aastast
Vanusegruppide  määratlemise aluseks on Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud tasandusfondi vahendite eraldamise juhend, mille kohaselt on elanikud jaotatud nelja gruppi.

01. jaanuaril 2016 oli Nõo valla elanike registris 3979 elanikku, 01. oktoobril saavutas Nõo vald esmakordselt 4000 elaniku piiri.
01. jaanuaril 2017 oli Rahvastikuregistri andmete alusel Nõo valla elanike arv 4170.
Seega suurenes elanike arv Nõo vallas aastaga 191 inimese võrra. Siinjuures on oluline rõhutada, et elanike arvu aluseks on Rahvastikuregistri andmed, mitte Statistikaameti andmed.

Edukat uut aastat kõigile!

Rain Sangernebo
vallavanem

 


Tasuta karjäärinõustamine kõigile

Kui vajate  teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks, siis pöörduge meie karjäärinõustaja poole!

Töötukassa pakub tasuta  karjäärinõustamist kõigile töötavatele, õppivatele ja pensioniealistele inimestele. Karjäärinõustamine toimub individuaalselt, grupis, e- kirja või Skype' i vahendusel. Individuaalne vestlus kestab enamasti 45 minutit. Kui soovitud tulemuseni jõudmine võtab  rohkem aega, saate vajadusel nõustamisel käia mitu korda. Grupinõustamises osaleb  kuni 16 inimest, grupis suheldes saate õppida teiste kogemustest ja jagada enda omi.

Karjäärinõustamist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja selle teenuse raames ei nõusta me töötukassas töötuna ja koondamisteatega tööotsijatena registreeritud inimesi.

Meie karjäärinõustajad Eesti Töötukassa Tartu osakonna Kvartali büroos on:

Ave Karu ave.karu@tootukassa.ee
Anne Kaaber anne.kaaber@tootukassa.ee

Nõustamisele saab registreerida infolaua telefonidel  7377100 ja 7377200  või  saates e- kirja ave.karu@tootukassa.ee või anne.kaaber@tootukassa.ee

Rohkem infot

http://www.minukarjaar.ee

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/noustamisteenused

 


Nõo laste lusikapidu 2016

20. detsembril käisid valla pisemad kodanikud  Nõo kultuurimajas vastuvõtul, vallavanem Rain Sangernebo kinkis kõigile kutsututele hõbelusika. Nõo raamatukogu juhataja Helle Voore andis üle beebiraamatu "Pisike puu".
2016. aasta lusikapeole oli kutsutud 34 poissi-tüdrukut. 

Lusikapeo pildid leitavad siin


 


Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.01.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 11.01.2017 kella 10:30ni (Jõgevamaa ja Tartumaa maatükkide osas).
 

Nõo vallast kuuluvad võõrandamisele järgmise kinnisasjad:

Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Kõnnu kinnisasi (52801:007:0109; 1,0927 ha; (T)) alghind 13
980.-, tagatisraha 1 390.-;
Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Tõlli kinnisasi (52801:007:0108; 0,852 ha; (T)) alghind 10
900.-, tagatisraha 1 090.-.


Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutuseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.01.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 18.01.2017 kella 10:30ni.

Nõo vallast on enampakkumisel järgmise kinnisasja kasutamisõigus:
Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Kõrvi kinnisasi (52801:001:0316; 5,31 ha; kasutusala pindala 5,31 ha; (M)) alghind 693.-, tagatisraha 173.-.

Nõo alevikus toimuvad alates 21. detsembrist vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Nõo alevikus Nõgiaru ja Kase tänaval alustatakse 21. detsembril 2016 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega. Tööde tellijaks on AS Emajõe Veevärk ning töid teostab Wesico Project OÜ. Tööde teostamise eeldatav tähtaeg on 27. jaanuar 2017.
 
Maris Pritson
AS Emajõe Veevärk

Nõo Vallavalitsus müüb Luke külas ridaelamus korteriomandi

Suulise enampakkumise tulemuste põhjal võõrandatakse:

— Nõo vallale kuuluv, Luke külas Tamsa tn 4 asuv korteriomand (registriosa nr 1525204) üldpinnaga 62,3 m², mis on 623/11323 mõttelist osa kinnistust (katastriüksuse tunnus 52801:009:0746, sihtotstarve elamumaa) ja reaalosana korter nr 1.

Enampakkumine viiakse läbi 10. jaanuaril 2017 algusega kell 16.00 Nõo vallamajas, ruumis nr 213.
Alghind korteri enampakkumisel on 16 500 eurot.
Osavõtutasu suuruseks on 10 €, mis tuleb maksta Nõo vallavalitsuse raamatupidamisse või kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole nr EE861010102020385004 SEB-pangas või kontole nr EE192200221015573738 Swedbank-is hiljemalt 09. jaanuaril 2017 kella 15-ks.
 
Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Informatsioon telefonil 7455 108 või e-posti aadressil vald@nvv.ee

Lisainfo


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aasta Tegija/Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide leidmiseks.

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha ajavahemikul 12. detsember 2016 kuni 15. jaanuar 2017.

Selleks:
- saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil vald@nvv.ee;
- tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek koos põgusa põhjendusega Nõo vallakantseleisse, aadressil Voika  tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).

Ettepanekule lisada märgusõna  "Aunimetus Aasta Tegija" või "Aunimetus Aasta Tegu ".

Nõo vallavalitsus


Bussipeatustele nime määramise eelnõu

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Illi külla rajatavatele uutele bussipeatustele kohanime määramiseks. Eelnõu kohaselt tehakse ettepanek määrata bussipeatustele nimeks Laari.

Eelnõu.


Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele

Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2017. aastaks algab neljapäeval, 1. detsembril kell 9:00.

Taotlusi võetakse vastu kõigis (nt Jõhvi, Rakvere, Jõgeva, Tartu, Räpina, Võru, Valga jne) Keskkonnaameti kontorites.
2017. aastal on Peipsil kaks püügipiirkonda: Peipsi järv ning Lämmi ja Pihkva järv. Üks isik saab loa osta vaid ühte piirkonda. Nakkevõrguga püük on lubatud 1. märtsist 4. maini (kaasa arvatud). Loa hind selleks perioodiks on 13 eurot.
Internetis saab kalastuskaarti osta kodulehel www.pilet.ee

Sarnaselt sellele aastale on ka 2017. aastal Keskkonnaametis kohapeal ja internetis jagatavatelele võrgulubadele kehtestatud eraldi limiidid. Keskkonnaametis jagatakse Peipsile kehtestatud limiidist seekord vaid 14%. Ülejäänu läheb müüki internetis.
Arvestada tuleks aga seda, et igale taotlejale väljastatakse vaid üks luba. Nii ei saa juba internetist ostetud loale osta lisaks luba Keskkonnaametist kohapealt ning vastupidi.

Kui taotlus esitatakse Keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab sellele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri (vabas vormis), mis volitab teisel isikul taotleja nimel taotlust üle andma.

Lisainfo kalastuskaardi taotlemise kohta eesti keeles: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/kalastuskaart.php 
vene keeles: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/ryebnaya-lovlya/ryebolovnaya-karta.php

Lisainfo:
Kerli Pettai
vee-elustiku spetsialist
jahinduse ja vee-elustiku büroo
Tel 536 626 19


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2016 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2017. aasta eelarve tutvustamine. (R. Sangernebo)

2. Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse vallaeelarvest osalise rahastamise kord.  

   (E. Mölter)

3. Variku kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine. (P. Raig)

4. Teede talihoolduse korraldamisest. (A. Timm)

5. Haldusreformi läbiviimisest. (J. Järveoja)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

7. Kohalalgatatud küsimused.


Haldusreformi käigust

Teatavasti tegi Nõo vald Kambja vallale ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi.   Kambja valla volikogu otsustas  Nõo valla ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks vastu võtta.  Pärast seda toimus kahe valla esindajate kohtumine, mille järel võib öelda, et vabatahtliku ühinemisega Kambja vald sisuliselt tegelema siiski ei asu. Pigem tulenes nende otsus soovist naabritega senisest tihedamat koostööd teha ja kogemusi vahetada.

 21. oktoobril tegi Tähtvere valla volikogu ühinemisläbirääkimiste ettepaneku  Nõo, Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale ning lisaks tühistati Tartu linna läbirääkimiste kutse osas tehtud  eitav otsuse. Samas ei lõpetatud läbirääkimisi ka Tartu vallaga. Eelmisel nädalal lõppes Tähtvere valla rahvaküsitlus haldusterritoriaalse muutmise osas, kus inimesed suure ülekaaluga pooldasid liitumist Tartu linnaga. Sellest tulenevalt tühistas Tähtvere volikogu Nõo vallale ja ka Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale tehtud  ettepaneku liitumisläbirääkimiste osas.

15. novembril arutas haldusreformiga seonduvat Ülenurme vallavolikogu ning jõuti seisukohale, et Ülenurme vallal ei ole otstarbekas ühegi teise omavalitsusega ühineda. 

Seega Nõo vald vabatahtliku ühinemise etapis ühegi omavalitsusega enam läbi ei räägi.

Riigikohus oma hinnangut haldusreformi põhiseadusele vastavuse osas ei ole veel andnud.

Seoses peaministrile umbusalduse avaldamisega on Eestis moodustumas uus valitsuskoalitsioon. Novembri alguses tegid 12 omavalitsusjuhti (nende hulgas ka Nõo vallavanem Rain Sangernebo)  koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade juhtidele ühispöördumise, milles taotlevad käimasoleva haldusterritoriaalse reformi praegusel kujul peatamist ning haldusreformiseaduse muutmist.

Haldusreformi teema on kavas ka Nõo vallavolikogu 24. novembri istungil.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu esimees

 


Keskkonnaamet teavitab, et on algatatud mitmete hävinud või looduskaitselise väärtuse kaotanud loodusobjektide kaitse alt välja arvamise menetlus


Talihooldetööde tegijad Nõo valla teedel 2016-2017

Nõo Vallavalitsus on 2016–2017 talihooajaks sõlminud lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade kaupa järgmiste ettevõtetega:

·         1. piirkond- Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi kanti; tel: 503 0669, e-post: margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

·         2. piirkond- Karni OÜ, hooldab valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (välja arvatud Nõo alevik ja 3. piirkond); tel: 503 0669, e-post: margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

·         3. piirkond- Karni OÜ, hooldab nn Vissi-Tõravere piirkonda, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku; tel: 503 0669, e-post: margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

·         4. piirkond- OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid; tel: 511 3543, e-post: ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

·         5. piirkond- OÜ Tasemix, hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad); tel: 505 3426, e-post: tamurtamm@gmail.com (Tamur Tamm);

·         6. piirkond- FIE Silver Lehesaar- hooldab Kolga, Aiamaaa ja Unipiha külasid, osaliselt  Luke küla (Luke mõisa piirkond); tel: 514 2600, e-post silver.lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar).

Talihooldepiirkonnad on samad eelmiste aastatega ning nendega saab tutvuda Nõo valla veebilehel.

Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta Nõo Vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo Vallavalitsuse maaosakonda (tel. 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee või piia@nvv.ee) või kantseleisse (tel. 745 5108, vald@nvv.ee).

Vallaelanikel, kel endil puuduvad võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud taotlused kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Möödunud aastatel taotluse esitanutel ei ole tarvis uut taotlust esitada.

Nõo vallavalitsus

 


NÕO VALLAVALITSUS viib läbi suulise enampakkumine Nõo vallale kuuluva, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks mittevajaliku kinnisasja võõrandamiseks

Suulise enampakkumise tulemuste põhjal võõrandatakse:

- Nõo vallale kuuluv, Luke külas Tamsa tn 4 asuv korteriomand (registriosa nr 1525204) üldpinnaga 62,3 m², mis on 623/11323 mõttelist osa kinnistust (katastriüksuse tunnus 52801:009:0746, sihtotstarve elamumaa) ja reaalosana korter nr 1.
Enampakkumine viiakse läbi  29. novembril 2016 algusega kell 16.00 Nõo vallamajas, ruumis nr 213. Alghind korteri enampakkumisel on 18 000 eurot.

Osavõtutasu suuruseks on 10 €, mis tuleb maksta Nõo vallavalitsuse raamatupidamisse või kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole nr EE861010102020385004 SEB-pangas või kontole nr EE192200221015573738 Swedbank-is hiljemalt 28. novembril 2016 kella 15-ks.

Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.

Informatsioon telefonil 7455 108 või e-posti aadressil vald@nvv.ee


Tartu Täiskasvanute Gümnaasium kutsub ettevalmistuskursustele, et jätkata pooleli jäänud haridusteed


Tasuta koolitus noortele tööotsijatele


Nõo Vallavalitsuse kuulutab välja lihthanke talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil

Nõo Vallavalitsuse 17. oktoobri 2016 korraldusega nr 400 on välja kuulutatud lihthange talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil.

Talihooldustöödeks on Nõo vald jagatud kuueks piirkonnaks, mis on näha lisatud valla kaardilt. Teede täpsemad asukohad piirkondades on esitatud eraldi kaartidel piirkondade kaupa.

1. piirkond on Nõo alevik ja Viinamärdi paisjärve ümbrus- teede pikkus ~21 km; 2. piirkond on valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (v.a. Nõo alevik ja nn Vissi piirkond)- teede pikkus ~42 km; 3. piirkond on nn Vissi piirkond, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku- teede pikkus ~12 km. Piirkonnas 3 on tarvis teostada talihooldustöid muuhulgas 3,6 m laiuses ja 2,5 m kõrguses Vissi jalakäijate tunnelis ja sinna viivatel jalgteedel; 4. piirkond hõlmab põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid- teede pikkus ~22 km; 5. piirkond hõlmab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad)- teede pikkus ~68 km; 6. piirkond on Kolga, Aiamaa ja Unipiha külad, osaliselt  Luke küla (Luke mõisa piirkond)- teede pikkus ~17 km. Talihoolet vajavate teede ja tänavate kogupikkus on ~182 km. Talihoolet vajavate teede hulka on võib lisanduda erateid vastavalt esitatud ja aktsepteeritud taotlustele.

Teehoiutööde teostamisel tuleb tagada teede talvine seisunditase 1, tänavate ja jalgteede puhul seisunditase 2.

Hanke tingimused:

*Nõo Vallavalitsusele esitada pakkumised, milles ära näidata andmed kasutatava tehnika ja soovitavalt selle jõudluse kohta ning ühikhinnad lumetõrjel (€/tunnis). Töömahu arvestus toimub tegeliku tööaja alusel, nn valmisolekutasu rakendamisele ei kuulu.

*Eraldi tuua välja libedusetõrje teostamise võimalus(ed) ja libedusetõrje ühikhinnad. Piirkondades 1 ja 3 on vajalik teostada libedusetõrjet ka liivatamisega, teistes piirkondades piisab üldjuhul teepinna karestamisest.

*Pakkumise võib esitada ühes, mitmes või kõigis piirkondades talihooldustööde teostamiseks. Mitme pakkumise esitamine ühele piirkonnale ei ole lubatud.

*Hindamiskriteeriumiks on madalaima ühikhinna maksumus (käibemaksuta). Edukate pakkujatega sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu talihooldustööde teostamiseks 2016/2017 talveperioodiks.

*Talihoolet teostavad masinad peavad olema varustatud seadmetega, mille abil saab salvestada ja/või jälgida masinate marsruuti või asukohta (nn GPS-seadmed). Seadmete puudumisel korraldab nende paigaldamise Nõo Vallavalitsus.  

Pakkumised lepingulisteks talihooldustöödeks esitada e-posti aadressil vald@nvv.ee või aadressil Voika 23, Nõo alevik, 61601 Tartumaa hiljemalt 31. oktoobril 2016 kella 16.00-ks. Pakkumiste läbivaatamine toimub Nõo vallamajas 31. oktoobril 2016 kell 16.10.

Samuti ootab Nõo Vallavalitsus informatsiooni isikute kohta, kes küll omavad lumetõrjeks sobivat tehnikat, kuid ei soovi võtta endale lepingulisi kohustusi talihooldustööde teostamiseks, aga on valmis abi pakkuma kriisisituatsioonide (raskete ilmaolude) puhul. Informatsioon lumetõrjeks sobiva tehnika kasutamise võimaluste kohta kriisisituatsioonides on oodatud kogu talveperioodi jooksul.

Lisainformatsiooni annab maaosakonna juhataja Aarne Timm, tel. 745 5504, 5340 5828,  
e-post aarne@nvv.ee 

Lisatud joonised

Talihoolde piirkonnad 2016-2017

1. Nõo aleviku lõuna osa 
1. Nõo aleviku põhjaosa 
1. Viinamärdi kant

 
 
 
 

NÕO VALLAVALITSUS viib läbi suulise enampakkumine Nõo vallale kuuluvate, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks mittevajalike kinnisasjade võõrandamiseks

Suulise enampakkumise tulemuste põhjal võõrandatakse:

- Tamsa külas Tamsa tn 6 asuv korteriomand (registriosa nr 1536004), mis on 420/1691 mõttelist osa kinnistust (katastriüksuse tunnus 52801:012:0533, pindala 3483 m2, sihtotstarve elamumaa) ja reaalosana korter nr 3, alghinnaga 4000 eurot.

- Tamsa külas asuv Tamsa sauna kinnistu (registriosa nr 2908204, katastriüksuse tunnus 52801:012:0180), pindalaga 0,20 ha, sihtotstarbega sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa, alghinnaga 3500 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi  25. oktoobril 2016 algusega kell 16.10 Nõo vallamajas, ruumis nr 213, käesolevas teates toodud järjekorras eraldi pakkumistena.
Osavõtutasu suuruseks on 10 € ühe objekti kohta, mis tuleb kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole EE861010102020385004 SEB-pangas hiljemalt 24. oktoobril 2016 kella 15-ks.

Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Informatsioon telefonil 7455 108 või e-posti aadressil vald@nvv.ee

 


Avalikes huvides sundvalduse seadmine

AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, asukoht Sõbra tn 56, Tartu) soovib vastavalt Asjaõigusseaduse § 1581 lõikele 1 ning Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse §-dele 461 ja 463 ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmist Tartu maakonnas, Nõo vallas, Luke külas asuvale Tamsa tn 4 kinnistule (katastritunnus 52801:009:0746), mis on jagatud korteriomanditeks.

Nõo Vallavalitsus on koostanud korralduse eelnõu "Avalikes huvides vajaliku vee- ja kanalisatsioonitorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine".

Nõo Vallavalitsuse korralduse eelnõu

Lisa 2, asukohaskeem

Lisaga 1 on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuse kantseleis.

 


Bussipeatusele nime määramise eelnõu avalikustamine

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Meeri külla rajatavale uuele bussipeatusele kohanime määramiseks. Eelnõu kohaselt tehakse ettepanek määrata bussipeatusele nimeks Tabuli.

Eelnõu


Otsime vahvat juhendajat Nõo beebide mänguhommikule!

 Kui just sina tunned, et sul on mõni vahva tegevus
Beebide ja väikelaste mänguhommikule välja pakkuda ning tahaksid selle eestvedamises kätt proovida, siis anna endast märku!

 Lisainfo:  noortekeskus@nvv.ee  või  5019605

 P.S. Juhendajale ei ole mingisuguseid erilisi nõudmisi – peaks olema sära silmis ja soov lastega tegeleda.


Beebide ja väikelaste mänguhommik Nõo Spordihoones