Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid (nt laudad, tootmishooned, töökojad, kuivatid, heinaküünid jms) on üle Eesti palju. Osa neist on kasutusel aastaringselt või hooajaliselt ning osa seisab kasutuseta.

Kevadel, mil põllumajandussektor aktiveerub, leiavad need hooned rohkem kasutust ja omanikel tuleks need ohutuse tagamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks üle vaadata. Viimastel aastatel on ette tulnud juhtumeid, kus hoone konstruktsioon või mõni selle osa on purunenud ning tekitanud lisaks varalisele kahjule ka vigastusi inimestele. 

Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis olema nii ehitamise kui ka kasutamise vältel ohutu inimesele, varale ja keskkonnale. Ohutuse tagamise eest vastutab kogu ehitise olemasolu vältel omanik, kes peab tagama ka ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks asjatundliku korrashoiu.

Kui ehitise omanikul tekib kahtlus ehitise püsivuses või tal puuduvad vajalikud oskused selle hindamiseks, on soovitatav tellida ehitise erakorraline audit spetsialistilt ehk pädevalt isikult. Ehitusinseneride pädevust kontrollib ja kutsetunnistusi väljastab Eesti Ehitusinseneride Liit, kellelt saab infot ka väljastatud kutsetunnistuste ehk pädevate isikute kohta.

Kui on tekkinud juba selline olukord, kus ehitis on muutunud ohtlikuks, tuleb koheselt kasutamine lõpetada ning takistada kõrvaliste isikute ligipääs ehitisele. Ohutus peab olema tagatud ka nende ehitiste puhul, mis ei ole enam kasutuses.

TJA kutsub kõiki üles – kui märkate ohtlikku ehitist, andke teada kohalikule omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve Ametile.

Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031/ 50 11 585
anu.volma@tja.ee  
www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet

 

 

 


Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Nõo Vallavalitsus korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine ja väikekohale nime määramine", millega soovitakse tunnistada kehtetuks liikluspind Vahe tee ja määrata Nõo valla Vissi külla kavandatava väikekoha nimeks Vahe väikekoht.

Eelnõu: Liikluspinna kehtetuks tunnistamine ja väikekohale nime määramine


Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 5. juunini 2018 (kaasa arvatud)

Ettepanekud saata Nõo Vallavalitsusele:
» postiaadress: Voika tn 23, Nõo alevik, Nõo vald 
» e-post: vald[at]vald.ee


Veekatkestused ja survekõikumine 18. mail kell 12-16 vahel

Avariiliste tööde tõttu võib täna 18.05.2018 esineda veekatkestusi ja survekõikumisi ajavahemikus kell 12:00-16:00 Nõo alevikus.

 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
 AS Emajõe Veevärk 

Laskeharjutused Kahna karjääris 25 - 27 mai 2018

Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi korraldab Kahna karjääris traditsioonilised laskevõistlused "Grenaderi Karikavõistlused 2018" mis toimuvad 25-27.mai 2018 ja sellele eelneb harjutuspäev 20.mai 2018.


Võistlustel osalevad kaitseliitlased erinevatest Eesti malevatest ja kaks võistkonda on lubanud välja panna ka Nato liitlased.
Vastutavaks isikuks on laskeinstruktor Erki Vään.
Kooskõlastatud ka karjääri valdajaga AS Eesti Teed.

Palume nimetatud kuupäevadel seal kandis liikumisel ettevaatust!


Eelarvestrateegia eelnõusse ootame ettepanekuid 31. maiks

Nõo Vallavalitsus alustab "Eelarvestrateegia 2019 – 2022" eelnõu koostamisega.
Palume esitada esialgsed ettepanekud "Eelarvestrateegia 2019 – 2022"  eelnõusse 31. maiks 2018
elektrooniliselt aadressil pille@nvv.ee

Tartumaa Aasta emaks valiti Nõo lasteaia õpetaja Vaike Tiits

Vaike  Tiits on elanud Nõo vallas pea 30 aastat. Koos abikaasaga on üles kasvatatud 2 poega ja tütar, kes kõik on nüüdseks täiskasvanud, tublid ja asjalikud tööinimesed. Vaike on olnud alati oma pere hing,  kes väärtustab pere igat liiget, hoiab pere traditsioone ning oskab nautida nii naise, ema kui vanaema rolli.

Tema natuur pulbitseb loovusest – selle rakendamise tulemusel lasteaiaõpetajana on tema laste ja rühmameeskonna ümber omapärane, põnev ja loovusest pakatav aura, mille mitmekülgsust tajuvad lapsed ning uudistavad, usaldavad lapsevanemad ja kolleegid.

Vaike on pälvinud Tartumaa aasta õpetaja 2016 aunimetuse.

Sageli näeb teda kogukonna jaoks oluliste tähtpäevade auks korraldatavatel üritustel õhtujuhina üles astumas. Juba mitmel suvel on Vaike korraldanud ülipopulaarset näitelaagreid põhikooliealistele lastele, mis päädib valla rahvale laagris osalejate poolt etenduse esitamisega Luke mõisapargis.
Vaike initsiatiivil kinkis Särakrõllide rühm Eesti 100 sünnipäeva puhul riigikogu liikmetele  laste tehtud stressipallid. Kingitust käis laste käest vastu võtmas riigikogu esimees isiklikult.

Talle on südamelähedane draama ja näitekunst. Samuti peab ta lugu rahvakultuuri pärandist.

Nii lapsed, lapsevanemad kui kolleegid on ootusärevuses, kui on saabumas mõni üritus või etenduse esmaettekanne, mille ettevalmistuses osaleb Vaike. Tema poolt korraldatu on alati kvaliteetne, nauditav ja elamust pakkuv.Tal on suurepärane anne lastekirjanduse varamul põhinevate etenduste lavastamises „omas võtmes".

Mitteteatrite festivalil ja maakondlikul lasteaialaste etlemiskonkursil „Emakeele kaunis kõla ..." on tema poolt juhendatud laste esinemised mitmekülgset tunnustust pälvinud.

Tema edu  üheks pandiks on tõsiasi, et kõik, mis ta söandab ette võtta, pälvib tema sajaprotsendilise ja veel suurema pühendumuse.

Aasta ema tiitli üleandmist kajastas Tartu Postimees


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Nõo Põhikoolis

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Nõo Põhikoolis, ruum nr B 201 (vastrenoveeritud majaosa II korrusel).

Enne volikogu istungit, kell 14.00, H. Prosti Põllutöömasinate muuseumi külastus.

Istungi päevakorras:

1. Ülevaade Nõo Põhikooli (eelmise) arengukava täitmisest. (R. Uusmaa)

2. Ülevaade Nõo Põhikooli tegevustest ja uue arengukava koostamise protsessist.

(R. Uusmaa)

3. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3.1. Laenu võtmine summas 1 600 000 eurot;

3.2. Laenu võtmine summas 250 000 eurot.

4. Vissi katastriüksuse omandamine. (R. Sangernebo)

5. Liivapõllu katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine. (P. Raig)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

7. Kohalalgatatud küsimused.

 

Eelnõud

 

 


AS Eesti raudtee teavitab umbrohutõrjetöödest Valga-Tartu jaamavahedes

15.05– 16.05.2018 teostab AS Eesti raudtee umbrohutõrjetöid Valga-Tartu jaamades ja jaamavahedes,00:00 kuni 11:00.

Vihmase ilma ja tugeva tuulega umbrohutõrjet ei teostata ja tööd lükkuvad edasi. Sellest teavitatakse täiendavalt. Inimeste viibimine ja koduloomade karjatamine raudtee ääres tööde ajal ei ole soovitav. Võimalusel hoida raudteest eemal ka kodulinnud ja sulgeda mesilastarude lennuavad. Pärast umbrohutõrjet vältida kariloomade söötmist kemikaalidega töödeldud piirkonnas.

Umbrohutõrjeks kasutatakse vahendit Rodeo XL.
AS Eesti Raudtee vabandab võimalike ebameeldivuste pärast!


Ilmunud on Nõo Valla Lehe maikuu number

Käsiraamat erivajadusega last kasvatavale vanemale

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

E-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Eestikeelne käsiraamat

Venekeelne käsiraamat

Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. NB! Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel.
Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 6616 144


Ohtlike jäätmete kogumisring Nõo vallas laupäeval, 12. mail

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub laupäeval, 12. mail
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudelid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.
 
Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:
10.00–10.15 Nõgiaru raamatukogu juures
10.25–10.45 Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)
11.05–11.20 Laguja külakeskuse juures
11.30–11.45 Tamsa bussipeatuse juures
11.55–12.15 Luke raamatukogu juures
12.25–12.45 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil
12.50–13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri juures
 
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS. Jäätmed tuleb anda üle isiklikult Epler&Lorenz AS esinadjale.
 
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meiliaadressilt
merike@nvv.ee

 

 

 

 


Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud kuni 11. juunini

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud 09. aprill – 11. juuni.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda, et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotlejal olema rahvastukuregistri andmete kohaselt majapidamisse sissekirjutus katkematult vähemalt alates 01. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni.

Täpsemalt on kirjutatud Hajaasustuse programmist siin

Täiendav informatsioon: 
Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja 
tel 745 5332, 505 1067
e-kiri sven@nvv.ee


TEAVITUS KAITSEVÄE ÕPPUSEST

Anname teada Kaitseväe õppuse  läbiviimisest Nõo valla territooriumil ajavahemikul 19.05-09.06 2018

Õppuse käigus võivad Kaitseväe üksused sattuda Nõo valla elanike eramaadele. Teeme kõik endast oleneva, et säärastel puhkudel leida üles omanik ja küsida luba eraomandi kasutamiseks.

Juhul kui väljaõppe läbiviimise perioodil kasutatakse imitatsioonivahendeid kellaaegadel 07:00–22:00,  järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju ning välditakse sarnast tegevust avalikele ja eluhoonetele lähemal kui 200 m. Siiski eeldame et Nõo valla territooriumil olulist mürareostust ei tekitata.

Harjutuste raames ei saa alati välistada õnnetu juhuse tõttu tekkivaid kahjusid. Kui peaks juhtuma, et õppuse käigus saab kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil- sõjalise koostöö grupiga telefonil 534 43088 või alternatiivselt 566 81177

 

Janno Simm
Leitnant (R)
Õppuse Tsiviil – sõjalise koostöö osakond
Tel 53443088 (õppuste ajal)

 

 


Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo
telefonidel: 601 5122 või 53 850 005. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt:

 


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Nõo Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Direktor on:

muusikalise või pedagoogilise kõrgharidusega;
omandanud teadmisi juhtimise, organisatsiooni arengu ja ressursside juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ning enesejuhtimise alal;
innovaatiline ja loov ning omab visiooni muusikakooli arendamiseks koostöös koolipere ja kogukonnaga;
õpi- ja otsustusvõimeline, analüüsi- ja planeerimisoskusega;
vastutustundlik, korrektne ja täpne;
väga hea koostöö-, esinemis- ja suhtlemisoskusega;
väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamisoskusega.

Kasuks tuleb:

töökogemus muusika alal;
eelarvelise asutuse juhtimise kogemus;
hea arvuti kasutamise oskus;
võõrkeelte oskus.

Avaldus koos CV ja haridust tõendava dokumendiga ning motivatsioonikiri (max 1 lk) saata hiljemalt 18. mail 2018 e-posti aadressile vald@nvv.ee või Nõo vallavalitsuse aadressile Voika 23, Nõo alevik, 61601, Tartumaa.

Konkursil osalevad kandidaadid, kelle avaldus laekub tähtaegselt.


Riigivara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 08.05.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee

 

Nõo vallas kuulub võõrandamisele järgmine kinnisasi:

1.Tartu maakond, Nõo vald, Aiamaa küla, Niidu kinnisasi (52801:001:0630; 5,44 ha; (M)) alghind 10390.-, tagatisraha 1030.-.

KredEx avab lasterikastele peredele suunatud kodutoetuse taotlusvooru 07.05.2018. Taotlusvoor on avatud kuni 11.06.2018

KredEx alustab madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 mln euro. 

Taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning kelle 2017. aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri).

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8 000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot.

Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

„Kodutoetus lasterikastele peredele" taotlemise täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel.

Toetuskõlblikud tegevused:

 • Ehitamisega seonduvad tegevused: eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine või asendamine, projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa taotlemise esitamisega seotud kulude katmine
 • Eluaseme soetamine leibkonnale

Nõuded taotlejale:

 • Toetuse taotleja on üksikvanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendajad, kasuvanemad, eestkostjad ja/või võõrasvanemad, kelle leibkonda kuulub vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) taotlejaga samal elamispinnal elavat, taotleja praegusest või varasemast kooselust pärinevat bioloogilist, lapsendatud, eestkostel olevat või hoolduslepingu alusel kasvavat last, s.h lapsed, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud raske või sügav puue.

  NB! Juhul, kui leibkonnas on kaks vanemat, käsitletakse neid koos taotlejana, mõlemad peavad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ning esitama taotluse ühiselt.
 • Leibkond peab moodustamise ühise majapidamise ja elama või eluaseme soetamise korral asuma elama toetuse objektiks olevale elamispinnale.
 • Taotleja kõik leibkonna liikmed (k.a täiendavad leibkonnaliikmed) on registreeritud rahvastikuregistris  toetuse aluseks olevale elamispinnale. Eluaseme soetamisel, poolelioleva eluaseme püstitamisel või elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimisel peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse. Nõue ei kehti taotleja leibkonnas kui kasuperes kasvavate laste kohta.

 

 • Taotleja leibkonna 2017. aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei ole suurem kui 355 eurot (v.a. eelnevalt eraldatud kodutoetus).
  Maksustatava  tulu (bruto tulu, millelt on maksud maha arvestamata) hulka arvestatakse leibkonna kõikide täisealiste liikmete poolt füüsilise isikuna Eestis ja/või mitteresidendina välisriigis saadud tulu, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed. Sissetulekute tõendamiseks esitatakse KredExile taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete maksuandmete tõendid ja/või välisriigi maksuameti poolt väljastatud füüsilise isiku tuludeklaratsioon(id).
 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevuste korral). Kaasomandi puhul toetatakse eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide kulusid proportsionaalselt toetuse saajale või tema kuni 15-aastasele lapsele kuuluva eluaseme kaasomandiosale, sealjuures peab kaasomandisse kuuluva eluaseme puhul olema seatud notariaalne kasutuskord kaasomandi kasutamiseks. 
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks. Juhul, kui taotleja omandis on kinnisasi, mis on omandatud pärandvara ühisuse teel, ei võeta seda omandite arvu määramisel arvesse.
 • Taotlemise õiguse tekkimiseks ei saa eluaseme omanikust taotlejaks olla isik, kellel on krediidiinfo andmetel võlgnevusi (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot, kelle vastu on algatatud täitemenetlus(ed) võlgade katteks, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks, kelle omandis ja toetuse aluseks olevale eluasemele on kinnistusraamatus seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne.

Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui toetusealune elamispind kuulub taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse; eluase soetatakse taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse; tegemist on abikaasade lahusvaraga, abikaasade vahel on sõlmitud abieluvaraleping ning toetusealune elamispind kuulub abikaasale, kes on eelnimetatud piirangutest vaba;

 • Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama  toetuse eraldamisel taotluse rahuldamise otsuses märgitud kohustuste täitmise tähtaega (taotlemisel vähemalt 3 aastat). Nõue kehtib taotlejatest Euroopa Liidu või muu välisriigi kodanikele, kes elavad Eesti Vabariigi territooriumil kehtiva elamisõiguse või elamisloa alusel.
 • Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on algatatud või läbi viidud käesoleva meetme raames eraldatud toetuse tagasinõude menetlus.

Nõutavad dokumendid:

 • taotlus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil);
 • Maksuandmete tõendid taotleja kõikide täisealiste leibkonna liikmete 2017. aastal saadud maksustatava tulu kohta Maksu- ja Tolliameti  vormil;
 • Tuludeklaratsioon välisriigi maksuametist – esitatakse juhul, kui täisealised leibkonna liikmed töötasid 2017. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse koos Eesti Maksu-ja Tolliameti maksuandmete tõendiga, ka juhul, kui 2017. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saadud;
 • Ehitamisega seonduvate tegevuste korral:

  1. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil). Ehitustööde eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel;

  2. Hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid, hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise;

  3. 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud toetusealuse töö/puuduse kohta.
 • Eluaseme soetamise soovi korral soovitava eluaseme kirjeldus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil), kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus. Taotluse võib esitada ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab näiteks üürilepingu alusel.
  Fotod  soovitavast elamispinnast ei ole nõutavad ning neid esitama ei pea.

Vajadusel esitatavad dokumendid:

 • kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluaseme plaaniga
 • täiendava leibkonnaliikme puhul õppeasutuse tõend või arstliku ekspertiisi otsus, mis kinnitab leibkonnaliikme vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele;
 • raske või sügava puudega lapse puhul arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta;
 • kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus;
 • eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara olemasolul vabas vormis eluaseme kirjeldus ja fotod või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga;
 • võlanõudja poolt väljastatud tõendid võlgnevuste reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluaseme omanikust taotlejal on krediidiinfo andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1500 eurot ning  krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.

Taotlejate isikut tõendavate dokumentide koopiaid, laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid esitama ei pea.

Taotluse esitamine:

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-teenuste keskkonnast või e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil „Kodutoetus", SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse kompleksselt, kõik nõutavad dokumendid korraga.

Taotlusvooru sulgemise ja taotlusvoorus laekunud taotluste menetlemise järgselt küsib KredEx üksivanemate poolt esitatud ja tingimustele vastavate taotluste osas taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu leibkonna reaalse liikmelisuse kohta.

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud juhendis „Kodutoetus lasterikastele peredele". Juhend, taotlemiseks vajalik info ja korduma kippuvate küsimuste rubriik on leitav KredExi kodulehel www.kredex.ee. Lisaküsimuste korral vastavad taotlejate küsimustele kodutoetuse haldurid:

Kersti Saar, tel 6674 109
Aire Oolup, tel 6674 120
Anu Holmberg, tel 6674 110

E-posti aadress toetused@kredex.ee


PUUDEGA INIMESED SAAVAD TAOTLEDA KODU KOHANDAMISE TOETUST

Nõo vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende erivajadustele vastavaks.

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Projekti raames on võimalik kohandada eluruumi ümberehitamist nii, et puudega inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised kohandused, kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
 2) hügieenitoimingute parandamiseks;
 3) köögitoimingute parandamiseks.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus.

Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni 8-le puudega Nõo valla elanikule. 

Kohandada saab Nõo vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.  

Taotlus kodu kohandamise vajaduse kohta esitada hiljemalt 18. maiks 2018. 
Taotluse blanketi leiab Nõo valla veebilehelt või sotsiaalosakonnast ning selle võib edastada e-postiga aadressil vald@nvv.ee  saata postiga, Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601 või tuua paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning teostab kodukülastusi taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Nõo vallavalitsus esitab hiljemalt 15. juuniks 2018 rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta e-posti aadressil liia@nvv.ee  või telefoni teel 745 5475

Blanketid

Taotluse vorm 

Omaniku/kaasomaniku nõusolek

Korteriühistu nõusolek

Seotud õigusaktid:
Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 nr 4 määrus "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"  
Määruse seletuskiri 
Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad 
Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

 


Detailplaneeringu teated

Nõo Vallavalitsus kehtestas 19.04.2018 korraldusega nr 120 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0170). Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Liivamäe katastriüksus jagada kaheks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu maretjalidega on võimalik tutvuda siin.


Tule metsaistutustalgudele 13. mai kell 10.00 Laguja külla


Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Maikuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 27. aprilliks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Pärast registreerimisaja lõppemist anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.
 

Elektroonikajäätmeid on võimalik viia ka Tartus Turu tn 49 asuvasse jäätmejaama.
Jäätmejaam on avatud E-R 10-18 ja L-P 10-16, riigipühadel suletud.

 


Nõgiaru raamatukogu on ajutiselt suletud

Nõgiaru raamatukogu on kolimise tõttu suletud. Raamatukogu uuest asukohast ja avamise ajast teavitame jooksvalt.

Seni on võimalus kasutada Nõo ja Luke raamatukogude poolt pakutavat teenust.
Raamatukogude info

 


Kaitseliit annab teada


PPA ja KL Tartu malev viivad läbi sisejulgeolekuõppuse

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 2.–14. mail õppuse SIIL, millest võtab osa pea 15 000 inimest üle Eesti. SIIL-i raames viib Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Kaitseliidu Tartu malevaga Tartu linnas ja maakonnas 4.– 6. mail läbi sisejulgeolekuõppuse.

4.– 6. mail tagavad Tartu kesklinnas avalikku korda PPA ja Kaitseliidu ühispatrullid ning õppuse raames toimuvad väiksemad õppelahingud, mis leiavad aset Tartu linnas Riia, Ravila, Lehola ja Ujula tänava ning avaturu piirkonnas. Sisejulgeolekuõppus toob endaga kaasa ajutisi liikluspiiranguid maanteedel.
PPA ja Kaitseliit paluvad seetõttu kõigil kaaskodanikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei.

Õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette) ja sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.
Õppusel kasutatavad imitatsioonivahendid võivad tekitada müra, mistõttu PPA ja Kaitseliit paluvad vabandust tekitatud ebameeldivuste pärast.

4.- 5. mail kontrollitakse tavapärasest tihedamalt ka Lõuna-Eestis liikuvaid sõidukeid ja isikuid. Pisteline kontroll kulgeb ladusalt, kui inimestel on ette näidata nii isikutunnistus kui ka mootorsõiduki dokumendid.
Täname kaaskodanike kannatlikkuse eest! Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisema elukeskkonna tagamisele.

Kui tekib küsimusi õppuse SIIL kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks:
tartu.siil@kaitseliit.ee või +372 5750 3118.

 


Laulsid Nõo valla parimad laululapsed

14. aprillil toimunud Nõo valla piirkondlik lauluvõistlus lükkas käima suure piirkondlike lauluvõistluste karusselli Tartumaal.
Meie lauluvõistlusel osales 20 last kolmes eri vanusegrupis.
Igast vanusegrupist pääses žürii otsusel 19. mail toimuvale maakondlikule finaalvõistlusele TARTUMAA LAULULAPS 2018 edasi kaks parimat lauljat.
 
Nõo valda lähevad  esindama:
I vanusegrupp 3-7 aastased – Marili Juhkam, Elina Eenmäe
II vanusegrupp 8-10 aastased – Anethe Marran, Eleanor Kevväi
III vanusegrupp 11-13 aastased – Ott Eenmäe, Henri Soidla
 
Palju õnne võitjatele!
Hoiame kõik neile finaalvõistlusel pöialt!
Ehk on just Nõo valla laululaps üks järgmise ETV Laulukarusell võitja!
 
Viivi Kütt
Nõo kultuurimaja
 
 
 

Avatud on Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise voor

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine" (edaspidi: NOF).

NOF-ist rahastatakse projekte valla 2018. aasta eelarves selleks eraldatud summa ulatuses.

Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:

1) füüsilistel isikutel s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;

2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.

NOF eesmärkideks on:

1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;

2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;

3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;

4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

 

Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10 %. Omaosalus võib olla mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprillil 2018 kell 16.00.

Rahalise toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse, taotluse vorm on leitav Nõo valla veebilehe lingilt: http://nvv.kovtp.ee/blanketid1

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@nvv.ee või tuua Nõo vallakantseleisse (Voika tn 23, Nõo alevik).

Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF".

Hilinenud taotlused saadetakse taotlejale tagasi.

 

Nõo Vallavalitsus

 

 


Nõo vallavalitsus soovib leida Nõgiaru külas ruumi raamatukogu avamiseks

Nõo vallavalitsus soovib Nõgiaru külas leida ca 50 m² suurust, hea ligipääsuga pinda, kus on olemas elekter ja vee kasutamise võimalus ning mis ei vaja remonti.

Ruume vajame raamatukoguteenuse pakkumiseks.

Pakkumisi ootame hiljemalt 20. aprillil 2018 Nõo vallakantseleisse (aadressil Voika tn 23, Nõo) või e-posti aadressil vald@nvv.ee.

 


Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud 09. aprill – 11. juuni.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda, et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotlejal olema rahvastukuregistri andmete kohaselt majapidamisse sissekirjutus katkematult vähemalt alates 01. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni.

Täpsemalt on kirjutatud Hajaasustuse programmist siin

Täiendav informatsioon: 
Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja 
tel 745 5332, 505 1067
e-kiri sven@nvv.ee


Jäätmed Tartu linnas Turu tn 49 asuvasse jäätmejaama

Nõo valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Turu tn 49 asuvasse jäätmejaama.

Lahtiolekuajad: E-R 10-18 ja L-P 10-16, riigipühadel suletud
Kontakt: Turu tn 49, Tartu linn, tel 742 1398 ja 524 1544

Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse eraisikutelt vastu järgmiseid jäätmeid:

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suurjäätmed (mööbel);
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm);
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit.

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed, 0,6 €/t;
 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms) ja klaas, 48 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika);
 • tekstiil, 0,18 €/kg;
 • eterniit, 120 €/t.

Täpsem info Tartu linna kodulehel.


Päästeamet teatab, et alates 4. aprillist on jääle minek keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga hakkab alates 4.aprillist kehtima siseveekogudel üle-eestiline jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on ennetada veeõnnetusi, säästa inimelusid ning kutsuda inimesi turvaliselt käituma.

„Lähipäevadeks lubatakse ilma olulist soojenemist, mis tähendab, et siseveekogude jää on muutumas väga hapraks ja ei kanna enam inimest. Kindlasti ärge jätke veekogude läheduses tähelepanuta oma lapsi ja lemmikloomi. Loomad ja lapsed ei taju hapra jääga seotud ohtusid ja võivad läbi õrna jää vette vajuda ning iseseisvalt sealt enam välja tulla ei suuda," rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.  „Varasemad kogemused näitavad, et kevadel jää sulamisega esineb eeskätt probleeme kaluritega, kes päästjate keeldu eirama kipuvad. Käesoleval aastal on kalastamise käigus hukkunud 2 inimest," lisas Virkala.

Päästeamet tuletab meelde, et eirates jääle mineku keeldu ja päästjate korraldust jäält lahkuda, on  võimalus päästjatel kutsuda sündmuskohale politsei, kes algatab vastava väärteomenetluse.

Lauri Kool
Päästeamet, kommunikatsiooninõunik


2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata Tartumaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile tol@tartumaa.ee hiljemalt 2. mai 2018 kell 16:30ks, paberkandjal taotlusi vastu ei võeta.
Programmi info ja taotlusvormid on kättesaadavad veebilehel  www.tartumaa.ee

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Projekti taotlejatele suunatud infopäev toimub 10. aprillil 2018 kell 15.00  Tartumaa Omavalitsuste Liidus, Riia 15, 4 korrus 407.

Oma osalemissoov registreeri  SIIT

Täiendav info Tartumaa Omavalitsuste Liit, 7305216 või tol@tartumaa.ee


“Elanikkonnakaitse Eestis ja kriisiolukordadeks valmistumine kodus”

Neljapäeval, 29. märtsil algusega kell 13.30 toimub vallamaja istungite ruumis (ruum 213, II korrus) kohtumine Päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi, Margo Klaos'ega, kes räägib teemal
"Elanikkonnakaitse Eestis ja kriisiolukordadeks valmistumine kodus".

 
Saab osaleda arutelus ja esitada küsimusi.
Kohtumine kestab 1-1,5 tundi

Tule kuulama!

 


Laskeharjutus Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi teavitab kavandatavast laskeharjutusest Kahna karjääri territooriumil 31.märtsil 2018.a. kell 10:00 - 16:00.

Ohutuse ja korra eest vastutab instruktor Mikk Eelmets tel. 5263612

 


Nõo valla raamatukogudel alates 9. aprillist uued lahtiolekuajad

Alates 9. aprillist 2018 on Nõo Raamatukogu ajutiselt avatud järgmiselt:
T - R 11.00 – 18.00
L  10.00 – 14.00
P ja E suletud
Alates 9. aprillist 2018 on Luke Raamatukogu ajutiselt avatud järgmiselt:
E - K  10.00 – 17.00
N – P suletud
Alates 9. aprillist 2018 on Nõgiaru Raamatukogu ajutiselt avatud järgmiselt:
E, N, R 11.00 – 17.00
T, K  suletud
L – P suletud

Sinu tee ETV Laulukarusselli võitjaks võib saada alguse Nõo laulukonkursilt

ETV Laulukarusselli Tartumaa eelvoor TARTUMAA LAULULAPS 2018
Tartumaa laste ja noorte laulukonkurss

Aeg: Tartumaa laululaps lõppvoor toimub 19. mai 2018
Koht: Ülenurme muusikakool, Tartu mnt. 5, Ülenurme alevik, Tartumaa

 

Piirkondlike lauluvõistluste toimumise ajad on :

Piirkond

Toimumise aeg/ registreerimise lõpptähtaeg

Korraldaja

Piirkondliku lauluvõistluse info leiad siit:

Elva vald

15.04.2018

Konguta Rahvamaja

 Meelis Külaots 5259576

Kambja vald

28.04.2018

Reola kultuurimaja

Andri Viinalass 28282032

Kastre vald

21.04.2018

Priiuse seltsimaja

Rasmus Toompere 5229351

Luunja vald

29.04.2018.

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Kadi Kalmus 53093670

Nõo vald

14.04.2018

Nõo kultuurimaja

Viivi Kütt  55676614

Peipsiääre vald

20.04.2018

Peipsiääre vallavalitsus

Reet Kruup 53059007

Tartu vald

26.04.2018

Tabivere Rahvamaja

Triinu Täpsi 58552765

Tartu linn

22.04.2018/

8.04.2018

Musaklubi

http://www.musaklubi.ee/tartu-linna-laulukarussell-2018

 

Vanusegrupid:
I grupp  - 3-7-aastased 

II grupp - 8-10-aastased

III grupp - 11-13-aastased

IV grupp - 14-16-aastased

Vanuse määramine: I-III vanusegrupi osaleja vanus määratakse seisuga 31. detsember 2018 (seotud "Laulukarusselli" reglemendiga)
IV vanusegrupi (ainult maakondlik väljund) osaleja vanus määratakse seisuga 1. mai 2018.

Registreerumine:

*Tartumaa laululaps toimub kahes etapis piirkondlik ja lõppvõistlus.

*Lõppvõistlusele pääseb läbi piirkondliku võistluse.  Piirkondliku võistluse koha saab laulja valida, kas elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli või huvikooli järgi. Korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda ei ole lubatud. Piirkondliku lauluvõistluse kuulutab välja iga piirkond eraldi, info avalikustatakse omavalitsuse koduleheküljel.

*Tartumaa laululaps eelvoorude piirkonnad on: Elva vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald. Piirkondlikud eelvoorud peavad olema toimunud enne 1. maid 2018.

*ERRi tingimuste kohaselt korraldab Tartu linn oma võistluse kui eraldi üksus ja see toimub 22.04.2018 Tartus, Tubina saalis (http://www.musaklubi.ee/tartu-linna-laulukarussell-2018).

*Piirkondliku lauluvõistluse žürii komplekteerib iga piirkond ise. Zürii hindamissüsteem võib olla sama lõppvõistluse omaga. Žürii valib  välja  igast vanuserühmast kaks lauljat, kes  lähevad esindama oma piirkonda Tartumaa laululaps lõppvooru 19.05.2018 Ülenurme muusikakoolis.

*Nõo piirkonna laste laulukonkurss  toimub laupäeval,  14. aprillil 2018 kell 12.00  Nõo kultuurimajas. Konkursil osalejaid saab registreerida kuni 2. aprill /k.a./
Registreeri end siin

Peale registreerumist edastatakse 14.04.2018 toimuva lauluvõistluse ajakava osaleva laulja  juhendaja e-mailile hiljemalt 9.04.2018

*Tingimused:                           

*Iga osaleja saab võis esitada ainult ühe laulu.  Laulja saab  esindada vaid üht lasteaeda, kooli, lauluringi, huvikooli vms õppeasutust.

I-III vanuserühma laulja esitab konkursil ühe oma emakeelse laulu, mis ei TOHI OLLA  pikem kui 3 minutit.

IV vanuserühma laulja esitab konkursil  vanusele sobiva laulu (keelelist ja ajalist piirangut ei ole). Lubatud on taustalauljate kautamine (kuni 4 taustalauljat).

*Laulude saateks on lubatud kõik variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade. 

*Heliproovi  saab teha konkursipäeva hommikul enne võistlust.  Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1:00 kuni 1:30 (aeg minutites).

*Fonogrammi oodatakse hiljemalt enne prooviaja algust helitehniku kätte. Fonogrammile märkida esitaja nimi, laulu pealkiri ja vanusegrupp.

*Hindamine:

 Osalevaid lauljaid hindab 3-5 liikmeline žürii, oma valdkonna spetsialistid.  Žürii töökohustusteks on soorituse hindamine. Saadud hinnete summa jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde. Hinnatakse 10 palli süsteemis kus 10 on kõrgeim hinne 1 madalaim. Võrdsete punktiarvude korral pääseb edasi see, kes on žürii liikmetelt saanud enim suurimaid punkte. Žürii liikme poolt antavad punktid ei kuulu avalikustamisele, ainult žürii kõigi liikmete  keskmine hinne on avalik.

Hindamisele lähevad:

 • musikaalsus
 • selge diktsioon
 • elementaarne laulutehnika
 • individuaalsed hääle omadused
 • terviklik esitus

  *Tartumaa eelvooru auhinnad:

Laulukarusselli Tartumaa eelvooru igast vanusegrupist (I, II, III)  pääseb žürii otsusel finaalvõistluse  tulemuste põhjal iga vanusegrupi kaks parimat esindama Tartumaad ETV saates "Laulukarussell". Lisaks võidakse anda välja mitmeid žürii eripreemiaid. Tulemused teatatakse vahetult enne järgmise vanusegrupi võistluse algust.

IV vanuserühmas (ainult maakondlik väljund) antakse välja vanusegrupi Grand Prix,  lisaks võidakse anda välja mitmeid žürii eripreemiaid.

Registreerima


Nõo raamatukogu lahtioleku info

 

30. ja 31.märtsil on Nõo raamatukogu suletud.

Häid pühi!


Ilmunud on Nõo Valla Lehe märtsikuu number

20. märtsil toimub elektrikatkestus Tõravere joogiveepuhastis

20.märtsil 2018 kell 13.00 - 15.00 toimub elektrikatkestus Tõravere joogiveepuhastis. Elektrikatkestus mõjutab joogiveepuhasti tööd ning sellel ajal on piiratud veevarustus. Samal ajavahemikul on soojakatkestus katlamajas.
Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Tööd viib läbi LEONHARD WEISS ENERGY AS.
Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud ebamugavuse pärast.  AS Emajõe Veevärk 


Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev toimub 13. märtsil kell 16-18 Nõo vallamaja saalis

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on 2018. aastal projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimub TAS-i infopäev

13. märtsil kell 16-18 Nõo vallamaja saalis (Voika 23 Nõo alevik)

Infopäeva raames soovime:

 • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,
 • tutvustada TASi arendustegevusi,
 • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,
 • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, Nõo vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele.
Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke,  regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.

Tartumaa Arendusseltsi strateegia ja meetmetega saab tutvuda kodulehel www.tas.ee

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

 

1. Tõravere lasteaed Tõruke põhimääruse muutmine. (J. Järveoja, A. Laul)

2. Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda. (J. Järveoja, A. Laul)

3. Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine. (R. Sangernebo, P. Sügis)

4. Kinnistute (Aasa tn ja Sügaoru tn transpordimaa) omandamine. (R. Sangernebo)

5. Kinnistuosa (Nõgiaru, Nõo tn 4) võõrandamine (otsustuse korras). (R. Sangernebo)

6. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (informatsioon ja arutelu). (P. Sügis, R. Sangernebo)

7. Ülevaade Nõo Põhikooli hoolekogu tegevusest. (T. Merisalu)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Kinnistute omandamine

Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine 

Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda

Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 8 „Tõravere lasteaia Tõruke põhimääruse kinnitamine" muutmine

 

 

 


Detailplaneeringu teated

Nõo Vallavalitsus kehtestas 05.03.2018 korraldusega nr 79 Nõo vallas Nõo alevikus Meeri tn 18 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0168). Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Meeri tn 18 katastriüksus jagada kolmeks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 26.03–09.04.2018 vallakantseleis. Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Liivamäe katastriüksus jagada kaheks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud


Riigivara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade müümiseks. Pakkumisie esitamise tähtaeg on 08.03.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee

 

Nõo vallas kuulub võõrandamisele järgmine kinnisasi:

1.Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Toominga kinnisasi (52801:001:0319; 1,8 ha; (M)) alghind 14 400.-, tagatisraha 1 440.-.

Martin Lipp sai kaela sinimustvalge salli

Neljapäeval 22. veebruaril seoti Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul sinimustvalge sall kaela Nõo kalmistul asuvale Martin Lipu kujule.
Salli käisid suurkujule kaela sidumas vallavanem Rain Sangernebo ja vallavolikogu esimees Krista Kvarnström. 
 
Martin Lipp oli Nõo kirikuõpetaja, ta tegeles ka muusikaga ja tema kirjutatud on populaarse laulu "Eesti lipp" sõnad.
 
 

 


23. VEEBRUAR TÖÖVABA PÄEV

Nõo Vallavalitsus on ühinenud üleskutsega kinkida töötajatele 23. veebruaril vaba päev.

23. veebruaril 2018 ei tööta:

Nõo Vallavalitsus
Nõo Põhikool
Nõo Raamatukogu
Luke Raamatukogu
Nõgiaru Raamatukogu
Nõo Kultuurimaja
Nõo Päevakeskus
Nõo Koduloomuuseum


Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!

 


Kui sa liigud raudteel, siis ole eriliselt TÄHELEPANELIK ja järgi kõiki LIIKLUS- ja OHUTUSREEGLEID. Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes.

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13 inimest.  Võrreldes 2016. aastaga (13 õnnetust, 7 vigastatut, 1 hukkunu) on nii õnnetuste koguarv kui ka vigastatute ning hukkunute arv kahetsusväärselt tõusnud. Õnnetuste peamiseks põhjuseks on liiklejate hooletus ning liiklus- ja ohutusreegleid eirav käitumine.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teeb kõikide õnnetuste asjaolude väljaselgitamiseks koostööd raudtee-ettevõtete ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et jõuda iga juhtumi põhjusteni. Juhul, kui õnnetus on toimunud raudtee ülesõidu- või ülekäigukohal, kontrollitakse põhjalikult ületuskoha tehnilist ohutust, et veenduda raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuses (korrektne märgistus ja muud liikluskorraldusvahendid, nähtavus). Õnnetusjuhtumite analüüs näitab, et ükski 2017. aasta õnnetus ei ole põhjustatud infrastruktuuri või veeremi tehnilisest rikkest, vaid liikleja hooletusest ning reeglite rikkumisest Jätkuvalt on palju õnnetusjuhtumeid, mis leiavad aset  inimeste viibimise tõttu raudteel selleks mitte ettenähtud kohas. 2017. aasta õnnetuste koguarvu on tõstnud ka raudteetöödel toimunud rongi kokkupõrked töömasinaga.

TJA paneb inimestele südamele, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja seal liigeldes tuleb olla eriliselt tähelepanelik ning järgida igati liiklusreegleid. Vanematel soovitame oma lastele pidevalt rääkida raudteega seotud ohtudest ning liiklusreeglitest.

Kui liikled raudteel sõidukijuhi, jalakäija või jalgratturina, siis pea meeles:

 • raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui eiratakse liikluseeskirja nõudeid
 • raudtee ületamisel ole eriti tähelepanelik ja eemalda kõik segajad (kõrvaklapid, nutiseadmed jms)
 • nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, anna sellele alati teed
 • järgi liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi

Raudteed ei tohi ületada:

 • väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta
 • foori keelava tulega sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist
 • sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral sõltumata foorituledest
 • reguleerija keelava märguande korral
 • viivitades

Halva nähtavuse (nt pimedal ajal, tiheda saju, pimestava päikesega) ning libedaga tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid peavad libedaga arvestama sõiduki pikemat pidurdusteekonda ning alustama tavapärasest varem sõiduki kiiruse vähendamist enne ülesõitu.

Meelespea raudteel liiklemiseks on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.tja.ee/et/valdkonnad/onnetused-ja-statistika

Anu Võlma

Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe veebruarikuu number

Laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2 eurose mälestusmündi kujunduskonkursil valiti 8 parima töö hulka Nõo Põhikooli 8. klassi õpilase Elizaneth Saksa joonistus

Nõo Põhikooli 8. klassi õpilane Elizaneth Saks saatis Eesti Panka oma joonistuse laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurose mälestusmündi kujunduskonkursile. Žürii valis Elizanethi joonistuse ligi 8000 töö seast nende kaheksa töö hulka, mis osalevad avalikul rahvahääletusel: http://lastejaam.err.ee/laulupidu150

Igast vanuserühmast on lõpp-hääletusele jõudnud kaks parimat kavandit ja Elizanethi kavand on üks kahest 7.-9. klassi vanuserühma kavandist, mis pääses edasi.
Hääletada saab vaid ühe kavandi poolt kaheksast. Rahvahääletus kestab 12.02 - 04.03.2018

Kõik rahvahääletusele jõudnud tööd on auhinnalised. Tööd on jagatud nelja vanuserühma ning iga vanuserühma populaarseima joonistuse autor saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Populaarsuselt teise koha auhind on kaasaskantav kõlar.

Rahvahääletuse võitja joonistuse järgi vermitakse 2019. aastal üldlaulupeo 150. aastapäeva 2eurone erikujundusega mälestusmünt, mis jõuab käibele kogu euroalal.

Aitame Elizanethi kavandi 2eurosele mündile!

Anna oma hääl siin


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

2. Määruse „„Nõo valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026" kinnitamine" muutmine. (S. Tarto)

3. Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord. (A. Laul)

4. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. (P. Sügis)

5. Enampakkumise korraldamine (Meeri külas Mõisa tee 5 korterid 3 ja 6). (A. Laul)

6. Riigile kuuluvate kinnisasjade otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine. (L. Toru, P. Raig)

6.1. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Lao tn 1b kinnisasi;

6.2. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tn 1 kinnisasi;

6.3. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tn 3 kinnisasi.

7. Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Nõgiaru Külaseltsi kasuks (end. Nõgiaru saun).
(L. Toru; R. Sangernebo)

8. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. (M. Raudsaar)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

10. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

NÕO VALLA 2018. AASTA KOONDEELARVE (lisa 1)

NÕO VALLA 2018. AASTA EELARVE (lisa 2)

Seletuskiri Nõo valla 2018. aasta eelarve juurde  '

Õigusaktide eelnõud

 


Nõo raamatukogu on 15. veebruaril suletud alates kella 12.00-st.

Neljapäeval, 15. veebruaril  on  Nõo raamatukogu suletud alates kella 12.00-st.


Noorte tööotsijate koolitus


Detailplaneeringu algatamise teade

Nõo Vallavolikogu algatas 18.01.2018 otsusega nr 31 Nõo vallas Nõgiaru külas Tartu tn 13  asuva katastriüksuse detailplaneeringu ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja määrata ehitusõigus tootmis- või ärihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvud Nõo valla kodulehel.


12. veebruarini saab teha ettepanekuid aasta tegija/aasta tegu kandidaatide esitlemiseks

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha 12. veebruarini 2018.a.

Selleks:
— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil vald@nvv.ee;
— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek Nõo valla kantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).
Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija" või „Aunimetus Aasta Tegu".

Nõo Vallavalitsus

"Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026" täienduse avalikustamine

Nõo Vallavalitsus on suunanud  ajavahemikul 31.01.2018 kuni 13.02.2018 avalikustamisele "Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026" täienduse eelnõu.

Avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks toimub 13.02.2018 kell 17.00 Nõo vallamaja ruumis nr 213.

Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus.

 


Tartumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid Tartu maakonna teenetemärgi "Tartumaa kuldne tammeoks" andmiseks

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks 

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.

Seoses maavalitsuste tegevuse lõppemisega otsustavad teenetemärgi andmise maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu.

Teenetemärk antakse üle 24.veebruaril 2018 aastal Eesti Vabariigi 100.aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul.
Kandidaate, kellele omistada teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks, saab esitada kuni 5.veebruarini 2018

 

Avalduse vorm

Laureaatide nimekiri


 

 


Riigivara võõrandamine avalikul elektroonilisel enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon  kuni 14.02.2018.

Nõo vallas kuulub võõrandamisele järgmine kinnisasi:

1.Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Nõo tn 38 kinnisasi (52801:001:0317; 0,57 ha; (T)) alghind 6 380.-, tagatisraha 630.-;
 

Noored korraldavad Nõo vallas inspiratsiooniõhtuid

Meie oleme kaks Nõo Noorteaktiivi liiget, kes tulid ideele luua noorte jaoks üritus, mis annab neile motivatsiooni, julgust ja süle täie inspiratsiooni, mida me loomulikult kõik vajame.
Mis on meie eesmärk? Meie eesmärgiks on süstida kogukonda, eelkõige just noortesse, inspiratsiooni ja uusi ideid.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Tahame kutsuda Nõo valda esinema erinevatest eluvaldkondadest inimesi, keda noored peavad oma eeskujudeks. Selle jaoks vajame just Teie abi! Järgnev küsimustik on anonüümne ja sellele vastamine võtab aega maksimaalselt 3 minutit.

Tänades,
Nõo Noorteaktiiv
Elizaneth ja Kaisa

Küsimustik on leitav lingilt: https://goo.gl/forms/36DqxQWH1Zu87yR72
 

 


Loositi välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania auhinnad

16. jaanuaril viis loosimiskomisjon läbi Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania raames välja pandud auhindade loosimise. Nõo valda ajavahemikul 6.11.2017 kuni 27.12.2017 registreeritud 120 inimese vahel loositi välja kohalike ettevõtjate poolt välja pandud auhindu:

Võtjaks osutusid:

4-st pakist koosneva komplekti  OÜ Luke Farmimeierei karbijuustu võitsid:

Martin Viljak;
Allan Marran;
Tanel Kikka;
Üllar Muttik
Ivo Kree;
Oskar Tuuling;
Edvard Mesik;
Teet Kalberg;
Märten Vaiksaar;
Marta Tampel.

AS Nõo Lihatööstuse kinkekomplekti võitsid:

Auli Kuusesaar;
Kristjan Kirsimäe;
Birgit Liira;
Paavo Vainlo;
Juta Mikkor.

Peetsmann OÜ Külmsuitsulõhe komplekti võitsid:

Toomas Laidna;
Virgo Pihlapuu;
Lennart Pruuli.

Maavili OÜ toodangu kinkekomplekti võitsid:

Xavier Verger;
Kertti Marran;
Kristjan Metsalu.

Cautes AS'i 400 grammise kommikoti võitsid:

Kuldar Pihu;
Eimi Vool;
Kaarel Pender;
Ivo Põldver;
Priit Pärnpuu;
Sigrit Kase;
Kaili Muru-Mölder;
Kaur Kaasik;
Roland Mölder.

Kõigi Nõo valla elanike vahel loositi välja Nõo Vallavalitsuse poolt välja pandud 300 eurot, võitjateks osutusid: 

Raul Teigamägi;
Minna Juhkam;
Markus Maal;
Mare Senka;
Karin Suurmaa.


Palju õnne võitjatele!

Kõigi võtjatega võetakse ühendust. Võite väljastab Nõo valla kantselei alates 23. jaanuarist 2018.a.

 


Nõos on avatud valgustusega liuväli

Liuväli asub spordihoone ja koolide taga staadioni servas. Valgustus põleb õhtul kella 23-ni.
Uiske saab laenutada spordihoonest 1€/paar.
Uiske on piisavalt nii naistele kui meestele.
 
Tule uisutama!

Tõravere lasteaed pakub tööd kokale


Ilmunud on Nõo Valla Lehe jaanuarikuu number

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 vallamajas

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2018. aasta eelarve teine lugemine. (P. Sügis, M. Raudsaar)

2. Projekti „Nõo-Elva kergliiklustee" omafinantseeringu kulude katmine. (S. Tarto)

3. Nõo Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 27 „Vallavanemale hüvituste ja toetuste maksmise kord" muutmine. (A. Laul)

4. Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 5 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Nõo vallas" muutmine. (E. Mölter)

5. Detailplaneeringu algatamine (Tartu tn 13 Nõgiaru külas). (P. Raig)

6. Revisjonikomisjoni moodustamine. (K. Kvarnström)

7. Nõo Vallavolikogu 20.10.2011 määruse nr 35 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)

8. Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine. (R. Sangernebo)

9. Nõo valla esindajate ning nende asendajate määramine Eesti Linnade Liidu volikogusse ja juhatusse. (R. Sangernebo)

10. Vallavalitsuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

 


Kokkuvõte Nõo valla elanikuks registreerimise kampaaniast ajavahemikul 06.11.2017 – 27.12.2017.

Kampaania eesmärgiks oli registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda. Üleskutse oli eelkõige neile inimestele, kes elavad Nõo vallas aga ei olnud end veel elanikuks registreerinud.
Kampaania kestel kanti rahvastikuregistrisse kampaania tingimustele vastavaid isikuid 120, neist vanusegrupiti lisandus 16 last vanuses 0–6 aastat, 8 last ja noort vanuses 7–18 aastast, tööealisi (vanuses 19–65 aastat) lisandus 87 ja vanemaid kui 65 aastat 9 inimest.
Nõo valla elanike arv oli 31.12.2017 seisuga 4274 inimest, (01.01.2017 oli elanikke 4161).

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2018 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300 €) eurost ühekordset toetust.
Kampaaniat toetasid Nõo vallas tegutsevad ettevõtted: Nõo Lihatööstus AS, Luke Farmimeierei OÜ, Tartu Maavili OÜ, Peetsman OÜ ja Cautes AS, kes on loosimiseks välja pannud 120 registreerinule oma ettevõtte toodangut.

Loosimise korraldab ja vastutava komisjoni nimetab Nõo Vallavalitsus lähiajal.

Toetused makstakse välja hiljemalt 2018. aasta veebruarikuus.

 


Kuni 12 aastaste laste jõulukommipakkide väljastamine toimub jaanuarikuu jooksul

Nõo valla sotsiaalosakond väljastab kuni 12 aastaste laste jõulukommipakke lapsevanematele, kelle laps ei käinud 26. detsembril Nõo Kultuurimajas laste jõulupeol.
Pakke väljastame jaanuarikuu jooksul.
 
Lisanfo tel 745 5475 või 519 14119

NÕO VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI AASTA TEGIJA/AASTA TEGU AUNIMETUSE KANDIDAATIDE LEIDMISEKS

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha 12. veebruarini 2018.a.

Selleks:
— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil vald@nvv.ee;
— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek Nõo valla kantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).
Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija" või „Aunimetus Aasta Tegu".

Nõo Vallavalitsus


Nõo noored ootavad toetust oma projektiideele

Meie oleme kaks Nõo Noorteaktiivi liiget, kes tulid ideele luua noorte jaoks üritus, mis annab neile motivatsiooni, julgust ja süle täie inspiratsiooni, mida me loomulikult kõik vajame.
Mis on meie eesmärk? Meie eesmärgiks on süstida kogukonda, eelkõige just noortesse, inspiratsiooni ja uusi ideid.
Mida saad sina sellest, kui kohale ilmud?
Nagu ees pool mainitud saad sa kohe kindlasti küllaga inspiratsiooni eriti, kui juhtub esinema sinu eeskuju või lihtsalt väga meeldiv inimene. Sa võtad endaga kaasa palju uusi kogemusi ja lugusid ning rohkelt enesekindlust ning ehk näed sa peale seda oma maailma veidikene teise nurga alt.
Selleks, et kõik see ükskord päriselt ka juhtuks ja aset leiaks tahaksime kutsuda Nõo valda esinema erinevatest eluvaldkondadest inimesi, keda noored peavad oma eeskujudeks. Et teada saada, kes on noorte kõige suuremad inspireerijad koostaksime küsitluse, mida noorte seas läbi viia ja peale seda valida välja 3 kõige populaarsemat vastust. Mille abil saaksime edasi tegutseda ja peagi teieni tuua need kõige tahetumad ja täis inspiratsiooni eeskujud.


Inspiratsiooniõhtute läbiviimiseks vajame 1400€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 
Ava Facebooki keskkonnas järgnev link:https://goo.gl/RWCScy
 
Ja pane pildile LIKE. Et saaksime oma ideed ellu viima asuda, vajaksime kokku 200 like, seega ära kõhkle ja jaga seda ka oma sõpradega.
 
Kaisa Hanko ja Elizaneth Saks

NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE AVASTUSRETKEST TARTUMAAL VALMIS 2018.AASTA KOOSTÖÖKALENDER

Kaksteist Tartumaa noortekeskust avastasid koostöös noortega terve 2017.aasta vältel Tartumaad ning andsid selle tulemusel välja 2018.aasta koostöökalendri.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus).

Aasta vältel said nii noorsootöötajad kui ka noored aimu sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise, isetegemise. Projekti raames said noored osa lauamängudepäevast Aeg-Ruumi noortekeskuses, interaktiivsest sündmusekorralduse koolitusest Rõngus, koos korrastati noortetuba Laguja vanas koolimajas Nõo vallas, Alatskivi lossis toimus põnev Muuseumiöö programm, tehti tutvust mõttespordiga Elva avatud noortekeskuses, sõideti koos Piirissaarde sealsete võlude ja valudega tutvuma, Kavastu külas toimus ohutusteemaline matkamäng, Koosal noorte initsiatiivil võeti mõõtu spordis, Laevas tutvuti ettevõtlusega Laeva Meiereis ja kaasaegses piimafarmis. Aasta jooksul toimus ka kaks suursündmust – Tartumaa Noortepäev Rannus ja talendishow Ülenurmel. Projektitegevustest võttis osa üle 300 Tartumaa noore.
„Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Projektil on positiivne mõju ka Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse tegevusele  - liikmed on saanud võimaluse üksteisega rohkem koostööd teha ning ühisosa leida", lisas Hänilane.

Projekti tulemusel valmis 2018.aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mille pildid kajastavad avastusretke Tartumaal.

Projekti tegevused viidi ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel ning noortel ja noorsootöötajatel.

Sarnane noorte ja noorsootöötajate koostööprojekt toimus MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse eestvedamisel ka 2015.aastal, mil kaheksa Tartumaa noortekeskuse osalusel viidi läbi noortekeskuste koostööpusle projekt. Tegevuste elluviimist toetas ka toona maakondlik avatud noortekeskuse projektikonkurss.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015.aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Lisainfo:
Egle Hänilane
Juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
+372 501 9605
Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi
Juhatuse liige
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
+372 5334 0089
mirja.jogi@elva.ee

 


Detailplaneeringu algatamisest teatamine

Nõo Vallavolikogu algatas 14.12.2017 otsusega nr 17 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse detailplaneeringu ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu menetlusega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.


Nõo raamatukogu lahtioleku info

30. detsembril on Nõo raamatukogu suletud. Ilusat vana aasta lõppu ja kohtume jälle 2. jaanuaril!

Pühade-eelselt on Nõo vallavalitsuses lühendatud tööaeg

22. ja 29. detsembril on vallavalitsus avatud kella 13-ni.
Kauneid pühi!

Politsei kutsub külla- 28. detsembril kutsub politsei kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseimaju

Politsei- ja Piirivalveamet 
Lõuna prefektuur

Teade
20.12.0217

Politsei kutsub külla

28. detsembril kutsub politsei kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseimaju, et lähemalt tutvust teha politseitöö köögipoolega.


Lahtiste uste päeval on võimalik tutvuda politseinike ja piirivalvurite töiste tegemiste ja töövahenditega, kurjategijate jälgi aitavad leida kriminalistid, liiklus- ja patrullpolitseinikud kõnelevad oma töistest seikadest ja näitavad lähemalt, mis on „siil" või „stalker". Ka saab uurida politsei operatiivsõidukite masinaparki mootorrattast konvoibussini ning kuulekust näitavad politsei- ja piirivalveameti teenistuskoerad. Lahtiste uste päeva juhivad politseimajades kogenud ametnikud, kes jagavad töös ette tulnud seiku, annavad ohutusalast nõu ning vastavad küllatulnute küsimustele.
Lõuna prefekt Vallo Koppel märkis, et lahtiste uste päev on hea võimalus kiigata pühade ajal lähemalt politseitöö köögipoolele. „Kui kõrvale jätta patrulliv politseinik või piirivalvur ning teeninduses dokumente väljastav klienditeenindaja, jääb suurem osa korrakaitsjate tegevusest, töövahenditest ja -võtetest tavainimese jaoks varjatuks. Lahtiste uste päevale on oodatud kõik huvilised seda saladuseloori meie tavatöö ümbert avama," ütles prefekt.
Aastatega populaarsust kogunud lahtiste uste päev sai alguse mõttest tuua pühade ajal politseinike ja piirivalvurite töised tegemised meie inimestele veelgi lähemale.

Lõuna prefektuuri lahtiste uste päev 28. detsembril:

Tartu politseimajas vahemikus kell 11.00-13.00 (sissepääs sisehoovi Riia 132 tänava poolsest väravast)
Viljandi politseimajas kell 10.00-11.00 (Pargi 1, Viljandi)
Jõgeva politseimajas kell 11.00-12.00 (Suur 1, Jõgeva)
Põlva politseimajas kell 11.00-12.00 (Võru 12, Põlva)
Valga politseimajas kell 11.00-12.00 (Puiestee 4, Valga)
Võru politseimajas kell 11.00-12.00 (Räpina mnt 20a, Võru)

Lahtiste uste päeva tegevusi on lahkelt kajastama oodatud ka kohalikud reporterid.

Politsei- ja Piirivalveamet

 

 


Vallamaja fuajee aknalaualt leitud võti

Vallamaja fuajee aknalaualt leitud esmaspäeva, 18. detsembri hommikul võti. Kätte saab valla kantseleist. Kontakt tel 745 5108


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

2. Nõo valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Volikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu maksmine. (M. Raudsaar)

4. Vallavanemale töötasu määramine. (M. Raudsaar)

5. Vallavanemale hüvituste ja toetuste maksmise kord. (A. Laul)

6. Nõo Vallavolikogu 16.06.2011 otsuse nr 88 kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)

7. Vallavalitsuse informatsioon.

8. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2017. aasta III lisaeelarve

Seletuskiri

 

Kooli staadioni kõrval on avatud kelgumägi! Tulge talverõõme nautima!


Ilmunud on Nõo Valla Lehe detsembrikuu number

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. detsembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

 

1. Nõo valla üldplaneeringu ülevaatamine. (P. Raig)

2. Detailplaneeringu algatamine (Liivamäe). (P. Raig)

3. Nõo valla esindaja esitamine Luke Mõis SA nõukogusse. (A. Laul)

4. Nõo Vallavolikogu esindajate esitamine SA Nõo Hooldekodu nõukogusse. (A. Laul)

5. Endisele volikogu esimehele J. Järveojale hüvituse maksmine. (K. Kvarnström)

6. Vallavanemale lisatasu maksmine. (K. Kvarnström)

7. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. (Komisjonide esimehed)

7.1. Arengukomisjon;

7.2. Majanduskomisjon;

7.3. Vallaelukomisjon.

8. Vallavalitsuse informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

 


Detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Nõo Vallavalitsus kehtestas 27.11.2017 korraldusega nr 404 Nõo vallas Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0167). Planeeritava ala pindala on ca 1,36 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Mäe tn 2 katastriüksus jagada viieks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.


Nõo park lõi särama

Nõo alevikus Muusikakooli kõrval olevas Nõo pargis hakkas tööle pargivalgustus. Hanke võitnud AS Connecto Eesti (varasemalt Eltel Networks AS) lõpetas 21. novembril tööd Nõo pargi valgustuse rajamisega. Kevadesse jäävad haljastuse taastamise tööd.


Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine.

27. novembril kell 9 – 13 on võimalus Nõo valla puudega inimestel külastada  Aura terviseklubi.    TASUTA!
Kohale peab ise minema.

Palume kaasa võtta puuet tõendav dokument, ujumisriided ja mittelibisevad jalatsid!

Osalemiseks palume eelregistreerida  hiljemalt 23. novembriks valla sotsiaalosakonnas:
Telefonidel:  745 5475, 505 6437, 5191 4119 

Nõo valla sotsiaalosakond

 

 


Tartumaa noortekeskuste koostööprojekt „Tunne Tartumaad“ lõppes uhke talendishowga

18. novembril lõppes Reola kultuurimajas MTÜ Õnnemaa korraldatud meeleoluka talendishowga Tartumaa noortekeskuste 10 kuud kestnud mahukas koostööprojekt "Tunne Tartumaad". Lavale astusid Rannu, Luunja, Alatskivi, Nõo, Rõngu, Ülenurme, Tõrvandi, Ilmatsalu, Laeva ja Tartu noored talendid. Õhtut juhtis noorte seas populaarne youtuber Henri Karpov.

Eriilmelisi etteasteid kommenteeris ja hindas asjatundlik žürii: Mall Türk – Vanemuise teatri noortetöö juht; Liisa Kangur – Shate Tantsukooli treener ja tantsija; Juss Haasma – Eesti näitleja; Peeter Taim – JJ Street tantsukooli juhataja, Tartu ja Tallinna noorte DJ kooli omanik; Andri Viinalass – Ülenurme valla kultuurijuht, harrastusnäitleja ja näitejuht.

Sõbralikel žüriiliikmetel oli igale esinejale kasulikke nõuandeid ja julgustavaid sõnu, sekka ka humoorikaid kommentaare.

Talendishow võitjad gruppide arvestuses:

I koht – Nõo noortekeskus, Mick Lossmann ja Olar Vool – freerun

II koht – Tõrvandi Pere- ja noortekeskus, duo Kärt Roio ja Emili Soo – tänavatants, locking stiil

III koht – Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskus, noortebänd *polaris
Eliise Altmäe,  Indrek Männik, Jasmin Saar, Ralf Erik Kollom

Talendishow võitjad üksikesinejate arvestuses:

I koht – Nõo noortekeskus, Pelle Põldma – laul, kitarrimäng, kasutas looper´it – omalooming

I koht – Ilmatsalu noortekeskus, Kirtty Kalda – laul, katkendid "Ooperifantoomist"

II koht – Ülenurme Pere- ja noortekeskus, Hanna Kruusma – kitarrimäng ja akrobaatiline võimlemine

III koht – Aeg Ruum  noortekeskus, Caspar Linnas – noor humorist

Õhtu teises pooles astus lavale Juss Haasma. Ta vastas publiku küsimustele, esitas mõned tuntud laulud ning mängis trummisoolo. Juss Haasma kinkis oma trummipulgad noortebändi *polaris trummarile Indrek Männikule.

Projekti "Tunne Tartumaad" jooksul toimunud sündmusi ja Tartumaa haldusreformi eelseid omavalitsusi jääb meenutama 2018. aasta kalender, kus sees ka kõikide projektis osalenud noortekeskuste lühitutvustused ja kontaktid.

Projekti tegevusi viidi ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

REET KRUUP

MTÜ Alatskivi Noortekeskus juhatuse liige

I koht – Nõo noortekeskus, Pelle Põldma – laul, kitarrimäng, kasutas looper´it – omalooming

I koht – Nõo noortekeskus, Mick Lossmann ja Olar Vool – freerun 


Konkurss MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liikme leidmiseks

Tartu Maavalitsus kuulutab välja konkursi MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja leidmiseks. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on Tartumaa kohalike omavalitsuste ja Tartu Maavalitsuse asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on ühistranspordi korraldamine maakonnas.

Juhataja tööülesanded:

Tartumaa Ühistranspordikeskuse tegevuse käivitamine;
keskuse igapäevaste tegevuste juhtimine;
Tartu maakonna bussi- ja laevaliinide toimimise tagamine;
maakonna ühistranspordi arendamiseks ettepanekute tegemine ja lahenduste väljatöötamine koostöös kohalike omavalitsuste, maakonna omavalitsusliidu, riigi ja teiste partneritega.

Nõudmised kandidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt juriidiline, finantsalane või haldusjuhtimine) vähemalt bakalaureuse või sellega võrdsel tasemel;

vähemalt üheaastane töökogemus viimase kolme aasta jooksul avaliku teenistujana riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;

töökogemus riigi või omavalitsuse poolt osutatavate avalike teenuste korraldamisel (eelistatult transpordiga seonduvatel tegevusaladel);

teadmised ühistranspordi toimimispõhimõtetest ja asjakohastest õigusaktidest;

väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;

üldised teadmised mittetulundusühingute toimimispõhimõtetest;

hea organiseerimis- ja algatusvõime;

väga hea pingetaluvus;

väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

ausus, korrektsus, kohusetundlikkus ja sihikindlus ning oskus töötada iseseisvalt püstitatud eesmärkide saavutamise nimel.

Kasuks tuleb:

kogemus organisatsiooni juhtimisel;
võõrkeelte oskus;
B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Konkursi võitjaga sõlmitakse tähtajaline juhatuse liikme leping.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja  palgasooviga palume saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 kell 16.00 e-aadressile tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee  Lisateave tel 515 4830. 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd tervishoiutöötajale


Nova arvutiõpe pakub puudega isikutele ja eakatele individuaalset arvutiõpet, tule tundi!


Nõo Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. novembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras: 

1. Revisjonikomisjoni moodustamine.

2. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.

3. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.

3.1. Eelarvekomisjoni esimees;

3.2. Arengu- ja planeeringukomisjoni esimees;

3.3. Majanduskomisjoni esimees;

3.4. Vallaelukomisjoni esimees.

4. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.

5. Nõo Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Muusikakooli hoolekogusse.

6. Nõo Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Põhikooli hoolekogusse.

7. Esindaja ja tema asendaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmete üldkoosolekule - Omavalitsuste Päevale.

8. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine.

9. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

10. Ülevaate andmine valla üürikorterite seisukorrast. (L. Toru)

11. Vallavalitsuse informatsioon.

12. Kohalalgatatud küsimused.


NÕO ALEVIKUS ON PEAGI KAKS HELKURIPUUD

 Nõo Noortekeskus koostöös Nõo vallavalitsuse ja abivalmis kodanikega Nõo vallas, on sel nädalal plaani võtnud Nõo alevisse meisterdada nö HELKURIPUUD, et inimesed (sh noored) mõtleksid rohkem iseenda nähtavamaks tegemisele pimedal ajal liikumisel.

HELKURIPUU idee seisneb selles, et helkuri puudumisel või kadumisel on helkuripuult võimalus endale uus helkur võtta ning samas on elanikel võimalus sinna ise ka helkureid juurde riputada.

Helkuripuu tegemine pole mitte tasuta helkurite jagamine, vaid nii laste, noorte kui vanemate tähelepanu pööramine liiklusohutusele ja sellele, et ELU pole arvutimäng, millel on 9 elu.

Kui sul on kodus sahtlipõhjas mõni helkur, mida sa ise ei kasuta, võid selle nädala jooksul Nõo Noortekeskusesse tuua või ise sel kolmapäeval, 15.novembril valmivale HELKURIPUULE riputada.

Planeeritavad HELKURIPUUD:
* Nõo bussipeatuses
* Kivilinna platsil

Juba on üks HELKURIPUU ka Meeri Külaseltsi juures!

 Lisainfo: noortekeskus@nvv.ee või 5019605

Kas teadsid, et esimesed helkurid olid valmistatud marmorist!


Beebide ja väikelaste mänguhommik Nõo päevakeskuses


Laguja noortetoa info


Ilmunud on Nõo Valla Lehe novembrikuu number

23.11.2017 toimub NOORTE TÖÖOTSIJATE koolitus Johannes Mihkelsoni Keskuses (16-29 aastased noored)

Johannes Mihkelsoni Keskuses on taas algamas noorte gruppi koolitus!
23.11.2017  kell 13.00 toimub noortele (16-29 a) mõeldud tööotsingukoolituse „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani" infotund.

Osalema on oodatud  tulla KUNI 29. aastased.
Infoleht NOORTELE jagamiseks on failina (stendidele) ja kodulehel: http://www.jmk.ee/23-11-17/

Parim jagada FB-s, selleks link https://www.facebook.com/events/150176592395857/

Jätkuvalt on võimalik noortel tööotsijatel tulla teistele tasuta väärtuslikele teenustele:
- nõustamistele (karjääri-, psühholoogiline, võla-, sõltuvus-)
- tugiisikuteenusele,
- tööpraktikale
- erialakoolitusele.

Margit Tago
Projektijuht
Johannes Mihkelsoni Keskus
Tel. 5118793


Omanike Keskliit korraldab 8. novembril Tartu Dorpati Konverentsikeskuses tasuta infotunni

Infotunnile on oodatud kõik korteriomanikud, kelle majas teeb riik 01.01.2018 korteriühistu.

Tulla võivad ka need kellel juba ühistu tehtud ja need, kes pole Omanike Keskliidu liikmed. Tulla võite koos kaaslasega!
 

8. november kl 17.30 Tartu Dorpati Konverentsikeskuse Struve II saalis

 

Esinejad:

Priidu Pärna – Omanike Keskliidu juhatuse esimees, notar

Andry Krass – Omanike Keskliidu juhatuse liige, kinnisvarahaldaja, jurist

Käsitlemisele tulevad teemad:

- Milliseid elamuid uus seadus puudutab ja mis muutub?

- Mida peavad tegema korteriomanikud käesoleval ja järgmisel aastal?

- Kes hakkab tegelema haldusküsimustega?

- Kas peab riigile midagi tasuma automaatühistu asutamisel?

- Kes hakkab korteriühistut esindama ja juhtima?

- Kuidas uus seadus puudutab olemasolevaid ühistuid?

Soovitame registreeruda: omanikud@omanikud.ee, tel 642 70 20
NB! Infotunnid toimuvad koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
ning kohalike omavalitsustega

 
Uut, kehtima hakkavat korteriomandi- ja korteriühistuseadust saate lugeda siit.

 


Nõo valla elanikel on võimalik kasutada Tartu jäätmejaama

Alates novembrist on võimalik Nõo valla elanikel kasutada Tartu linnas Turu tn 49 asuvat jäätmejaama kodumajapidamises tekkinud sorteeritud jäätmete üleandmiseks. Jäätmejaam on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00 kuni 18.00 ja laupäeval ning pühapäeval  kell 10.00 kuni 16.00. Riigipühade ajal on jäätmejaam suletud.

Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu. Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (0,6 €/t), ehitusjäätmeid ja klaasi (48 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning eterniiti (120 €/t).
Jäätmejaama kontakt Turu tn 49, Tartu linn ning telefonid 742 1398 ja 524 1544.

Eraisikud saavad endiselt anda üle rehve, vanapaberit, pakendeid ja patareisid Nõo alevikus vallamaja vastas asuvas jäätmepunktis (Voika tn 14).

 


Nova arvutiõpe pakub eakatele individuaalset arvutiõpet, tule tundi!


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 06.11.2017 – 27.12.2017

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul:

 • kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil;
 • kes omab kinnistut (sh. korteriomand) Nõo vallas;
 • kellel on eluruumi omaniku nõusolek.


Igale isikule, kes registreerib end  ajavahemikus 06.11.2017 - 27.12.2017 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2018 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht  seisuga 1. jaanuar 2018 rahvastikuregistri andmete
kohaselt  on Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300) eurost ühekordset toetust.
Loosimise korraldab ja vastutava komisjoni nimetab Nõo Vallavalitsus.

Toetus makstakse välja hiljemalt 2018. aasta veebruarikuus.


Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Nõo Vallavalitsuse 23.10.2017 korraldusega nr 366 lõpetati omaniku soovil Nõo alevikus asuva Liiva tn 52a ja 54 kruntidega piirneva maa-ala detailplaneeringu koostamine. 

Nõo Vallavolikogu valis 30. oktoobril toimunud istungil vallavanemaks Rain Sangernebo

Nõo Vallavolikogu valis 30. oktoobril toimunud istungil 14 poolt häälega vallavanemaks Rain Sangernebo.


Nõo Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril 2017 algusega kell 16.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Vallavanema valimine.

2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine.

3. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine.

4. Vallavalitsuse informatsioon.

5. Kohalalgatatud küsimused.

 


Nõo valla Aasta Noor 2017

Nõo valla Aasta Noor 2017 on Laura Isabel Koppel.

13.oktoobril toimus Nõo Muusikakooli hubases saalis Nõo valla silmapaistvate ja andekate noorte tunnustamiskonkursi pidulik auhinnatseremoonia „Tähtede Gala" ning tordisöömine, et tähistada Nõo valla noortekeskuse 10.sünnipäeva.

Traditsioon oktoobri kuus noortekeskuse ja noorteaktiivi sünnipäeva tähistada ning tublisid noori esile tõsta, sai alguse 2016.aastal Nõo Noorteaktiivi eestvedamisel. Sel aastal esitati seitsmesse kategooriasse kokku 33 nominenti ning Aasta Noor 2017 valitigi kõigi nominentide seast.

Nõo valla aasta noor muusik 2017 - RAHEL MÄE

Nominendid: Rahel Mäe, Pelle Põldma, Iris Kera ja Markus Siht.

Nõo valla aasta noor sportlane 2017 - KATI-KREET MARRAN

Nominendid: Kätlin Ilves, Erik Ilves, Kätriin-Elise Pahva, Laura Isabel Koppel, Kati-Kreet Marran, Mick Lossmann, Olar Vool ja Anette Zukker.

Nõo valla aasta noor aktivist 2017 - KERTU BLANK

Nominendid: Kätlin Ilves, Christina Värno ja Kertu Blank

Nõo valla aasta õpihimuline noor 2017 - JASPER AUGUST TOOTSI

Nominendid: Kirke Kask, Kertu Blank ja Jasper August Tootsi

Nõo valla aasta noor kunstnik 2017 - KRISTI PEDANIK

Nominendid: Getrin Kauber, Kristi Pedanik ja Richard Sarap

Nõo valla aasta noorte tegu 2017 - LAGUJA NOORTETOA RENOVEERIMINE (Nõo noorteaktiiv)

Nominendid: MOBO orienteerumisrada, endine 6B klass – Ettevõtlusküla projekt, Nõo Põhikooli Õpilasesindus – Heategevuslikud koolilaadad

Eripreemia panuse eest kogukonna arengusse - ÕF NOVA

Nõo valla aasta noorte inspireerija 2017 - LlNDA TRUMMAL

Nominendid: Mart Mäerand, Ingrid Hamer, Egle Hänilane, Linda Trummal ja Reemet Ruuben

Aasta Noor 2017 – LAURA ISABEL KOPPEL on praegu kõigest 8 aastane. Tütarlaps tegeleb iluuisutamisega juba 5 aastat. Alustades uisutamise õppimist ei olnud ta veel 3 aastanegi. Oskuste omandamine ei olnud sugugi kerge, pigem raske. Ärme unustame, et kõikide sammude ja "piruettide" selgeks saamise juurde kuulusid ka lugematul arvul  kukkumisi ja tõusmisi!  Just see visadus teebki ta nii eriliseks. Olles varakult selgeks saanud, et spordis millegi saavutamiseks tuleb teha palju tööd ja näha vaeva. Võistlusel kukkudes tuleb tõusta ja edasi sõita, pooleli jätta ja jäält ära sõita ei tule mõttessegi, ikka naeratades võiduka lõpuni.

Esimeses võitlustules oli Laura Isabel Tartu Lõunakeskuse jääl. Tartu Cup 2015 kevadel. Järgnesid võistlused Hop Cup ja Interclub Tallinn Trophy Tallinnas ja Narva Spring. Võistlusaastal 2015/2016 toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel nii Eestis kui Lätis. Samuti võistlusaastal 2016/2017 toimuvatel võistlustel Eestis ja Lätis. Edukaks esinemiseks oli vaja üha rohkem ja rohkem treenida! Kusjuures peab ära märkima, et ta ise naudib  uisutamist ja on väga pühendunud, harjutades tihti iseseisvalt, ilma treeneri abita "vabal jääl". Kui neiu hakkas 2016-aasta sügise koolis käima, muutusid ta päevad veel sisutihedamaks. Mitmel päeval nädalas algas treening jääl kell 6.45 ja peale trenni kooli ja peale kooli jälle trenn Lõunakeskuses. Juba sügisest pani treener ta treenima ja võistlema endast vanemate lastega Eestis ja Lätis. Lisaks Uisukooli treeningule on veel Vanemuise balletikooli treeningud, et kehalisi võimeid veelgi arendada.

 

Aitäh kõigile neile, kes noori märkasid ja tunnustamise vääriliseks pidasid ning loomulikult suur tänu toetajatele: Nõo Vallavalitsus, Liisu Lilled, Cinamon, ESCAPETARTU


Nõo Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimus 23. oktoobril

23. oktoobril 2017.a toimunud vallavolikogu istungil valiti volikogu esimeheks Krista Kvarnström ja aseesimeheks Mait Raig.

Vaata lisaks: 

Nõo valla valimiskomisjoni protokoll

 Vallavolikogu esimehe valimine

 Vallavolikogu aseesimehe valimine 


TARTUMAA VÄÄRIKATE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV TOIMUS SEL AASTAL NÕO VALLAS

Juba kuues Tartumaa eakatele mõeldud tervise ja ohutuspäev toimus sel aastal 24. oktoobril Nõo spordihoones. Üritusel osales 391 külalist.

Avasõnad lausus Tartu Maavanem Reno Laidre, Nõo vallavanem Rain Sangernebo ja Tartu Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul.

Terviseteemadel rääkisid psühholoog Tõnu Ots ja TÜK neuroloogia osakonna õde Kaja Lestsepp. Päeva sisustasid meeleolukate etteastetega tantsuklubi Triiniks lapsed,  Nõo põhikooli poistekoor, Segaansambel "Helisev Horoskoop". 

Virgutusvõimlemise harjutusi õpetas Kaire Laidla. 

Nõo valla kohalikud ettevõtjad ja käsitöömeistrid tutvustasid ja pakkusid oma toodangut. Väljapanekute ja infolaudadega olid esindatud: Päästeamet, Maanteeamet, Häirekeskus, Tartumaa Tervisetuba. Abivahendite ettevõtted ja ühendused tutvustasid oma pakutavaid teenuseid ning müüsid tooteid.

Ürituse toimumist toetas Tartu Maavalitsus, Nõo vallavalitsus ja Nõo Tervisemeeskond.

Ürituse pildigalerii 


Detailplaneeringu teated

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Avalik väljapanek toimub 06.11–20.11.2017 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik).

Planeeritava ala pindala on ca 1,36 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Mäe tn 2 katastriüksus jagada viieks üksikelamu krundiks, mille tulemusel tekib üldplaneeringule vastav elamupiirkond. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd tervishoiutöötajale


Nõo parki rajatakse välisvalgustus

Septembris sõlmis Nõo vallavalitsus hankel soodsaima pakkumuse teinud Eltel Networks ASiga lepingu Nõo alevikus Muusikakooli kõrval asuvasse Nõo parki (Tartu tn 14a) välisvalgustuse rajamiseks. Novembris lõppevate tööde käigus rajatakse kogu pargi teedevõrgu valgustamiseks tänapäevane valgustus. Palume mõistvat suhtumist võimalike tööde käigus tekkivate ebameeldivuste pärast.

Lisainformatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest sven@nvv.ee või 505 1067