Registreeri end Nõo valla elanikuks!

Nõo vald alustab 5. detsembrist kuni 2016 aasta lõpuni kestvat vallaelanikuks registreerimise kampaaniat

Kampaania kestel Nõo valla elanikuks registreerinud isikule makstakse toetust 100 €, tingimusel, et isik on Nõo valla registris seisuga 01. jaanuar 2017 ja tema elukoht 05. detsembril 2016 ei olnud Nõo vald.

Kõigi isikute vahel, kelle elukohaks 01. jaanuari 2017 seisuga on Nõo vald, loositakse välja viis 300 € suurust toetust.

Nõo valla eesmärk ei ole kunstlikult elanikke juurde tekitada, vaid eelkõige ootame registreerima neid inimesi, kes ei ole end Nõo vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud või  kes  sissekirjutuse üle otsustamisel on  kahevahel.

On ainuõige olla selle omavalitsuse kodanik, mille hüvesid iga päev kasutatakse.

Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanusest, võimaldab vallal paremini elukorraldust planeerida. Üksikisiku tulumaksust, mis on valla peamine tuluallikas, saavad valla lapsed lasteaiateenust, haridust ja huviharidust, toetatakse endaga mitte toimetulevaid inimesi, hooldatakse teid ja tänavaid ning tehakse palju muid olulisi tegevusi.

Täna on Nõo vallas registriandmete kohaselt 4001 elanikku.  On alust arvata, et meid elab siin palju rohkem.

Aita kaasa meie valla arengule ja püsimisele !

Nõo valla elanikuks registreerimine on lihtne. Toimi nii!

 * Eesti.ee portaalis - logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.

•   E-postiga -  digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus saada vald@nvv.ee
    avalduse vorm 

•   Posti teel - prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Nõo vallavalitsus, Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601  avalduse vorm 

•    Nõo vallavalitsuses  - täida elukohateate avaldus Nõo valla kantseleis esmaspäevast reedeni kell 09.00-12.00 ja 13.00-17.00

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida  riigiportaalis Eesti.ee

Nõo valla elanikuks  registreerimise kampaania korraldamine, tingimused ja kord