Nõo Vallavalitsus viib läbi suulise enampakkumine Nõo vallale kuuluva, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks mittevajaliku kinnisasja võõrandamiseks

16.12.16
Suulise enampakkumise tulemuste põhjal võõrandatakse:

— Nõo vallale kuuluv, Luke külas Tamsa tn 4 asuv korteriomand (registriosa nr 1525204) üldpinnaga 62,3 m², mis on 623/11323 mõttelist osa kinnistust (katastriüksuse tunnus 52801:009:0746, sihtotstarve elamumaa) ja reaalosana korter nr 1.

Enampakkumine viiakse läbi 10. jaanuaril 2017 algusega kell 16.00 Nõo vallamajas, ruumis nr 213.
Alghind korteri enampakkumisel on 16 500 eurot.
Osavõtutasu suuruseks on 10 €, mis tuleb maksta Nõo vallavalitsuse raamatupidamisse või kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole nr EE861010102020385004 SEB-pangas või kontole nr EE192200221015573738 Swedbank-is hiljemalt 09. jaanuaril 2017 kella 15-ks.
 
Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Informatsioon telefonil 7455 108 või e-posti aadressil vald@nvv.ee

Lisainfo

Toimetaja: LIIA SIREL