7.07.15

Veemajandus
 

Nõo Vallavolikogu 20. mai 2010 otsusega nr 39 kinnitati ajavahemikuks 01. august 2010 kuni 31. juuli 2015 Nõo valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk.

Nõo Vallavolikogu 18. juuni 2015 otsusega nr 60 kinnitati ajavahemikuks 01. august 2015 kuni 31. juuli 2020 Nõo valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud veeteenuse hinnad (käibemaksuta) on kättesaadavad Konkurentsiameti kodulehelt.

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 Tartu
Koduleht: www.evv.ee
E-post:   evv@evv.ee 
Telefon: +372 731 1840
Faks:      +372 731 1841


Veenäitude teatamine:
Telefon: +372 731 1842
Telefon: +372 731 1843
E-post: arvesti@evv.ee

Kodulehel näitude teatamine: http://www.evv.ee/naitude-teatamine


Avariidest teatamine:
Telefon: +372 51 55077 (24 tundi)
Üldine telefon: +372 731 1840 (Tööajal 8.00-17.00)