EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus teatab, et 30. juunil kell 11.00 toimub surnuaiapüha jumalateenistus Nõo kalmistul.

Uudised ja teated

Valla statistika

Rahvaarv: 4345
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1641)
Koole: 1+1
Lasteaedu: 4
Külasid: 20, alevikke 2
Huvikoole: 2