« Tagasi

Nõo alevikus asuva Liiva tn 30 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 04.10.2007

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 04.10. 2007 otsusega nr 154.

Dokumendid: