« Tagasi

Nõo alevikus asuva Uus-Aia kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 19.04.2007

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2007 otsusega nr 125.