« Tagasi

Nõo alevikus Hariduse tn 5 asuva Nõo Reaalgümnaasiumi detailplaneering

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 20.aprilli 2006 otsus nr 51.

Vastu võtmine:

Nõo vallavalitsuse 17. juuli 2006 kuooaldus nr 211.

Avalikustamine:

28. juuli 2006 kuni 11. august 2006.

Kehtestamine:

Nõo Vallavolikogu 24. augusti 2006 otsus nr 72.

Planeeringu materjalid:

 

Seletuskiri

Asendiplaan

Põhijoonis

Joonised olemas ka DWG failina.

Detailplaneering on muutunud kehtetks Nõo alevikus asuvate Hariduse tn 3 // 3b, Hariduse tn 3c, Hariduse tn 5 ja Hariduse tn 5a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisega 22.11.2010.